Ana içeriğe atla

Araştırma Merkezleri

CASE web sitesi için tıklayın.

UZEM web sitesi için tıklayın.

ACUDEHAM web sitesi için tıklayın.

ACURARE web sitesi için tıklayın.

ASUMA web sitesi için tıklayın.

ASEGEM web sitesi için tıklayın.

SPM web sitesi için tıklayın.

Nöroradyoloji ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tıp bilimleri içinde hızla gelişen, ileri teknolojik aygıtlarla donatılmış bir üst bilim dalıdır. Üniversitemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nörolojik Bilimler, Radyoloji ve Patoloji Anabilim Dalları öğretim üyelerinin yıllar boyu süren çalışmaları, hasta ve ameliyat hizmetleri, bu konularda önemli bilgi birikimini sağlayarak sonuçta birçok uluslararası yayın ve kitap oluşturmuştur. Bu bilgi birikimi ile Nörolojik bilimler ve Nöroradyoloji alanında araştırmaları yoğunlaştırmak, bilgi üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Eylül 2011 tarihinde Üniversitemiz bünyesinde Nöroradyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz kurulmuştur. Merkezin yakın gelecekte yapılacak başlıca çalışmaları aşağıda özetlenmiştir.

  1. MRG de yeni sekansları ile klinik deneylerin ( Susceptibility Weighted İmaging ( SWI), Arteryel Spin Labeling (ASL) yürütülmesi
  2. İntraoperatif MRG ile sekans optimizasyonları ve kontrast kullanımının araştırılması
  3. MRG Spektroskopi ile hücre ve beyin tümörlerinin araştırılması
  4. MRG Difüzyon Tensor Görüntüleme ve Fiber Tracing incelemeleri ile santral ve periferik sinir araştırmalarının yapılması
  5. MRG-Fonksiyonel görüntüleme ile psikiyatrik hasta araştırmalarının yürütülmesi,
  6. İleri MRG konularında çalışabilecek nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi ve bu konularda kurslar, ve seminerlerin sunulması
  7. Acıbadem Sağlık Enstitüsünde yüksek lisans programına katkı sağlanması
  8. Yurt çapında yüksek Tesla Magnetik Resonans Görüntüleme ile yapılmak istenen çalışmalara teknik ve uygulama düzeyinde destek verilmesi

Gün geçtikçe giderek artan önemli bir sağlık sorunu olan organ yetmezliği olan hastalarına, halen ülkemizin birçok sağlık merkezinde ivedilikle doğru tanı ve tedavi yaklaşımı getirilememektedir.

2007 yılında kurulan Acıbadem Üniversitesi sağlık bilimleri alanında ülkemizde mevcut bulunan açığı kapatmak üzere üstün bilgili, teknoloji kullanabilen, bilim üretebilen, yenilikçi elemanlar yetiştirmeyi hedeflemiştir. Üniversitemiz bünyesinde açılan tüm birimlerin nitelikli insan gücü yetiştiren araştırma odaklı merkezler olmasında, uzun yıllardan beri A kalite sağlık hizmetini en iyi ve güvenilir şekilde vermekte olan Acıbadem Sağlık Grubunun sağlam altyapısı önemli rol oynamaktadır.

Acıbadem Sağlık Grubu 11/10/2010 tarihinden itibaren, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sağlık sorunu olan organ yetmezliği hastalarına Organ Nakli Merkezi çatısı altında multidisipliner yaklaşımla ileri tanı ve tedavi hizmetleri vermektedir. Acıbadem Üniversitesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi ise 02/11/2011 tarih 28103 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak faaliyete başlamıştır. Merkezin amacı; Acıbadem Üniversitesi'nin ilgili bölüm, anabilim dalları ve ünitelerinin işbirliği ile her türlü doku ve organ nakli uygulamasını çağdaş düzeyde gerçekleştirmek, doku ve organ nakli konularındaki yeni gelişmeleri ülkemize aktarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bu alanda yeni teknikler geliştirmek, organ sağlamak ve toplumun her kesiminin organ nakli konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. ​

Biyomalzeme Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası için tıklayın.

Biyotasarım Merkezi web sayfası için tıklayın.