Ana içeriğe atla

Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı (ASEV)

Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı 28 Mayıs 2002 tarihinde kurulmuştur.

Vakıf;

  • Ülkemizdeki eğitim düzeyinin artması ve halkımızın sağlıklı yaşam koşullarına kavuşabilmesine katkıda bulunmak,
  • Üniversite, özel ihtisas yüksekokulları, hastane ve sağlık tesisleri ve özel uzmanlık enstitüleri kurmak ve işletmek,
  • Nitelikli sağlık elemanları yetiştirmek,
  • Sağlık alanında eğitim gören öğrencilere ayni ve nakdi yardımlarla eğitimlerine katkı sağlamak,
  • Sağlık kurumlarının daha verimli hizmet verebilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, bu alanda projeler üretmek ve hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu amaç ile vakıf, 2007 yılında Acıbadem Üniversitesi’ni kurmuştur. Vakıf, kuruluşundan bu yana Acıbadem Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere birçok burs imkanı sağladığı gibi, akademik personelin bilimsel çalışmalarını (yurtiçi, yurtdışı kongre katılımlarını; yurt içi ve yurt dışı yayınlarını) desteklemeye devam ederek bilime ışık tutmaya devam etmektedir.