Acıbadem Üniversitesi Adli Tıp ve Kriminoloji Kulübü, adli tıp ve kriminoloji ile ilgilenen öğrencileri bir araya getirip bu alanda faaliyetler düzenlemek amacıyla kuruldu. Kulüp bünyesinde kriminolojiye dair söyleşiler, adli tıp eğitim seminerleri, şiddet ve şiddet türleri üzerine çalışmalar gerçekleştirilir. Kulüp aynı zamanda adli tıp alanında bilimsel araştırma faaliyetleri yapmak isteyen öğrencilere destek vermektedir. Kulüp, danışman akademisyen rehberliğinde ve paydaş derneklerin işbirliğinde faaliyetlerini gerçekleştirir. Kulüp, tüm Acıbadem Üniversitesi öğrencilerinin katılımına ve yapılacak etkinlikler katılımcılarından gelecek yeni fikirlere açıktır.

Acıbadem Üniversitesi Astronomi Kulübü, astronomiye ilgi duyan öğrenciler tarafından uzay ve uzay bilimleri hakkındaki bilgi-birikimimizi arttırmak, gözlem yapmak, astronomik araştırmalar ile ilgili öğrendiğimiz güncel bilgileri paylaşmak, sosyal faaliyetlerde bulunmak ve diğer astronomi meraklılarıyla tanışmak amacıyla oluşturulmuş bir öğrenci kulübüdür.

Acıbadem Üniversitesi EMSA, Avrupa coğrafyasındaki tıp öğrencilerini temsil eden en büyük tıp öğrenci birliği olan EMSA’nın üniversitedeki koludur. Projeleri ile tıp eğitiminde kalitelinin yükselmesinin yanı sıra tıp biliminde de öğrencileri güçlü kılmak öncelikli hedefleri arasındadır. Kulüp, tıp etiğine odaklanarak toplumun sosyal, politik ve kültürel konularda bilincini artırmakla beraber, öğrenci değişimleri, serbest bilgi akışının ve deneyimlerin paylaşılmasını olanak sağlayarak, Avrupa entegrasyonunu artıran ve tüm bunları Avrupa’ da ki resmi kuruluşlarla çalışarak gerçekleştiren tıp öğrenci topluluğudur. EMSA’ nın misyonu; Avrupa’ da tıp eğitimini en üst standartları taşımak ve Avrupa’ da daha kaliteli sağlık olanakları yaratmaya yardımcı olmak için Avrupa’ daki tüm tıp öğrencileri arasında bir bağ oluşturmak, tüm Avrupa coğrafyasında eğitimler, aktiviteler ve sağlık konuları ile ilgili projeleri gerçekleştirerek tıp öğrencilerinin ve toplumun faydalanmasını sağlamak, kültürel ve sosyal aktiviteler düzenleyerek kültürler arası dayanışmayı kolaylaştırmak, diğer tıp öğrenci toplulukları ve Avrupa’ da ki otoriterler ile beraber çalışarak, tıp alanında profesyonelleşmektir.

Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü’nün amacı; üniversite bünyesindeki herkesin beslenme bilincini artırmak ve sağlık alanın tematik olan üniversitemizi bu alanda en iyi şekilde temsil etmektir. Kulüp, hayatın her alanında çok büyük öneme sahip beslenme ile ilgili yapılacak etkinlikler ile öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını daha verimli ve keyifli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Toplumda beslenme bilincini artırmaya yönelik stant çalışmaları yapmak, beslenme ile ilgili önemli gün ve haftalarda etkinlikler gerçekleştirmek, söyleşi, konferans ve seminerler organize etmek, sağlıklı yaşam ile ilgili film gösterimleri, oyunlar, fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik geziler, etkinlikler, pişirme tekniklerini öğretici workshoplar düzenlemek kulübün planlamaları arasındadır.

Acıbadem Üniversitesi Denizcilik ve Yelken Kulübü denizin altını ve üstünü fethetmeyi amaçlıyor. Su sporlarında iki dalda hizmet veren kulüp denizin altında veya üstünde kendini bulan herkese açıktır. Dalış bölümü teorik dersler ve üniversitenin spor merkezinde yer alan yüzme havuzunda gerçekleşen pratik eğitimden sonra düzenlenen gezilerle yeni dalgıçlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yelken bölümü ise Fenerbahçe’de verilen eğitimler sonrası yarışma kapasitesine erişebilecek yelkenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Acıbadem Üniversitesi Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü’nün (DoSHaK)temel amacı; şehir insanları olarak zamanla kopan doğayla bağı spor etkinlikleri aracılığıyla tekrar kurmaya çalışmak, bedensel zindelik kazandıracak sistemli doğa sporları etkinlikleriyle akademik başarıyı ve sosyal etkileşimi üst düzeyde tutmaktır. DoSHaK’ın başlıca faaliyet alanları: doğa yürüyüşü (trekking), duvar tırmanışı (bouldering), havacılık (paraşütle atlama, yamaç paraşütü, serbest paraşüt), kampçılık , kanyon geçişi (canyoning), kaya tırmanışı, kış sporları, koşu takımı, okçuluk, oryantiring takımı, rafting ve su sporları.

Acıbadem Üniversitesi Drama Kulübü yıl içerisinde pek çok kültür sanat organizasyonu düzenleyen, bu organizasyonların her aşamasında kulüp üyelerinin yer almasını hedefleyen bir kulüptür. Bunun yanı sıra kulüp üyelerinin sanat perspektifini geliştirmelerine katkı sağlayacak pek çok workshop ve eğitim gerçekleştirmekte ve her akademik yılda bir tiyatro oyunu çıkartarak sahnelemektedir. Üniversitenin kuruluşundan bu yana var olan en eski öğrenci kulüplerinden biri olmakla birlikte 6 yılda sahneye koymuş oldukları 5 oyun ile pek çok uluslararası festivale katılmış, yarışmalarda ödül almıştır.

Acıbadem Üniversitesi Düşünce Kulübü, bilim, felsefe, din, tarih, kültür ve sanat konularında alanında uzman isimleri ağırlayarak tartışma ve bilgi paylaşımıyla herkese hitap eden etkinlikler düzenleyen bir kulüptür

Acıbadem Üniversitesi Dans Kulübü (ACUDANS), International Latin, Tango ve Sosyal Latin kurlarıyla yeni başlayanlara yönelik ve ikinci dönemde gösteri gruplarına hazırlanacak şekilde eğitimlerini sürdürmektedir. Hazırlanan gösteriler üniversitede, yarışmalarda ve farklı üniversitelerin dans festivallerinde sergilenmektedir. Çalışmalar hafta içi her gün üniversitenin dans stüdyosunda yapılmaktadır.

Acıbadem Üniversitesi MEDAK (ACUMEDAK) 2014 yılından beri aktif olarak sahada tıbbi tabanlı sosyal sorumluluk projeleri yapmaktadır. Sadece gönüllü tıp ve sağlık birimleri fakülteleri öğrencilerinden oluşan ekip, Türkiye ve dünyada kırılgan grup olarak tanımlanan ve sağlık hakkına erişimi sıkıntıda olan gruplarla çalışmaktadır. Temel olarak amacı; kalıcı olabilecek, bilimsel olarak geçerliliği ve yetisi kanıtlanmış yöntemler kullanarak, bu grupların hayat kalitesini arttırmak ve ileride yapılabilecek müdahale projelerine veri ve örnek sağlayabilmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarına yurtiçinde ve yurtdışında devam etmektedir. ACUMEDAK, çalışmalarını Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) ile birlikte yürütmektedir.

Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Kulübü, tasarlayan, güçlü, analiz ve sentez yeteneğine sahip olan, hayal eden, test eden ve geliştiren, en önemlisi sürekli araştırmaya açık olan, mühendisliği hayatının bir parçası olarak gören geleceğin mühendislerinin topluluğudur. Kulübün amacı ülkemiz ve dünya çapında düzenlenen zirve, seminer, konferans, fuar ve proje yarışmalarına katılmak, bu etkinlikleri üniversitede gerçekleştirmektir.

Acıbadem Üniversitesi Münazara Kulübü 2014 yılında kuruldu. Kulüp,aldıkları eğitimlerle birçok turnuvaya katılım göstermiş ve ev sahipliği yapmıştır. Bu turnuvaların arasında gelenekselleşen Acıbadem Üniversitesi Liselerarası Turnuvası da yer almaktadır. Kulüp amacı; kendi düşüncesini savunabilen, karşı tarafı ikna edebilen, olaylara çift yönlü bakabilen ve daha önce kendisiyle ilişkilendirmediği taraflarda dahi mantık yürütebilen bireyler olabilmek ve bu alanda bireyin kendini geliştirmesini sağlamak, bunun yanı sıra organizasyon becerileri gelişmiş, insan iletişimi güçlü ve kriz yönetimi becerilerine sahip bireyler olmaktır.

Acıbadem Üniversitesi Müzik Kulübü, okulumuzdaki müzikseverlerin buluştuğu, ortak zevklerin paylaşıldığı ve çoğaltıldığı, sanatın üniversiteyi ve bireyleri geliştirmesine yönelik çalışmaların yapıldığı birleştirici bir çatıdır. Bünyesinde çok sesli akapella koro, keman ve gitar toplulukları bulunduran kulübümüz önemli günler ve haftalarda, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek sağlamak için, sanatın gelişmesi ve yaygınlaşması adına bünyesindeki üyelerle etkinlikler düzenler. Kulüp bünyesindeki üyelerin düzenli provalar yapabilmesi ve sahne tecrübelerinin artması için imkanlar sunar.

Acıbadem Üniversitesi Nadir Hastalıklar Kulübü (ACURARECLUB), düzenlediği çeşitli etkinliklerle başta üniversitemiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde Nadir Hastalıklar bilinci oluşturmayı amaçlamaktadır. Okulumuz bünyesindeki Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak çalışarak Nadir Hastalıklar için Türkçe kaynak oluşturulmasında görev almakta, Nadir Hastalıklar Ağı ve birçok hasta derneğiyle gönüllü çalışmalar düzenlemekte, nadir hastalıklarla ilgili araştırma projelerinde yer almaktadır. Bunların yanında her yıl Nadir Hastalıklar Gününde sempozyum düzenleyerek birçok dernek temsilcisini, hastayı ve yakınlarını, öğrencileri ve konunun uzmanlarını bir araya getirmekte, Nadir Hastalıklar ile ilgili tüm paydaşların birbiriyle destekleşmesine aracı olmaktadır.

Acıbadem Üniversitesi Oyun Kulübü 2014 yılında faaliyet göstermeye başladı. Başladığı yıldan bu yana pek çok oyun gecesi ve etkinliği düzenledik. 2015 yılı itibariyle E-Oyun adıyla bilgisayar oyunları etkinlikleri başladı. Kulübün amacı üniversite öğrencilerinin interaktif becerilerini geliştirmesini ve stratejik düşünebilmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra oyunlar aracılığı ile bağ kuracakları bir ortam oluşturmaktır.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi Kulübü sağlık yönetimiyle ilgili ülke ve dünya sorunlarına yönelik alanla ilgili kanıta dayalı çalışmalar yapan, yeniliklere açık, etik değerlere saygılı, yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünceye sahip bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışan bir kulüptür.

Acıbadem Üniversitesi Spor Kulübü, takım ve bireysel sporların öğrencilerle buluşturulmasında rol oynayan kulüptür. Kulübün asıl amacı; kulüp üyelerinin sportif faaliyetlerde rol oynamasını, üyelerin bireysel veya takım olarak spor faaliyetleri gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (ACUTBAT), hem bilimsel araştırma alanında öğrencilere destek olacak, verim katacak ve öğretici olacak etkinlikler düzenlemekte hem de araştırmaya gönül vermek isteyen öğrenci ve öğretmenleri bir araya getirmektedir. 2012'den 2015'e kadar ABAK(Acıbadem Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kulübü) her sene cerrahi dikiş eğitimleri, adli tıp gezileri düzenledi ve kulüp üyeleri okulumuz ve hastanelerimiz bünyesinde gerçekleşen makale paylaşım toplantılarına katıldılar. 2015'ten itibaren ismi ACUTBAT( Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu) olarak değişen bu topluluk daha önce yaptığı etkinliklerin yanı sıra öğrenciler tarafından yürütülen makale tartışmaları düzenlemeye başladı. Ayrıca bilimsel araştırma yöntemleri ve adımları ile ilgili üniversitenin öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen konuşmalar düzenledi. Kulüp, üniversitenin 5 yıldır ders kapsamı içerisinde gerçekleşen Öğrenci Kongresi’nin tüm sorumluluğunu üzerine alarak tematik öğrenci araştırma kongresi çalışmalarına devam etmektedir.

Acıbadem Üniversitesi Tıpta Uluslararası Kariyer Kulübü, kurulduğu 2015 yılından beri aktif şekilde uzmanlık ve profesyonel çalışma hayatını yurt dışında sürdürmek isteyen öğrencilere yol gösterme amacıyla çalışmaktadır. Başta ABD'de uzmanlık sürecinde gereken USMLE sınavları için çalışma grupları kurmakta, farklı ülkelerde uzmanlık süreciyle ilgili seminerler ve workshoplar düzenlemekte ve iletişim sürecinde öğrencilere yardımcı olmaktadır.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC), 1952 yılında kurulmuş; bağımsız, siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen, Türkiye’deki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş en köklü kuruluştur. Ülke çapında 58 tıp fakültesinde üye yerel temsilcileriyle tıp fakültesi öğrencilerine ulaşır, sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet gösterir, geleceğin hekimlerinin bilgilerini, bakış açılarını ve becerilerini geliştirir; tüm tıp fakültesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda temsil eder. Acıbadem Üniversitesi yereli, 2010 senesinden beri birlik içerisindeki faaliyetlerini 6 çalışma kolunda belirtilen projeler ve çeşitli organizasyonlarla yürütmektedir. Bu çalışma kolları Halk Sağlığı, Tip Eğitimi, Araştırma Değişimi, Staj Değişimi, Üreme ve Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları ve barış olarak ayrılmaktadır.

Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler ve Erasmus Kulübü, lisans veya yüksek lisans programlarında Erasmus vb. uluslararası değişim programlarına katılımı arttırmayı, değişim programlarını deneyimlemiş öğrencilerin ve akademisyenlerin tecrübelerini paylaştığı bir ortam yaratmayı, uluslararası öğrencilerle gerek üniversitede gerekse uluslararası platformlarda bir araya gelmeyi amaçlamaktadır.

Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller ve İletişim Kulübü dilleri; kültürleri ve ülkeleri ile keşfetmeyi, farklı kültürlerden insanlar tanımayı, uluslararası programlar hakkında bilgi sahibi olmayı ve bu programlarda yer almayı hedeflemektedir.

Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak bağımlılıklarla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur. Acıbadem Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü’nün hedefi; alkol, madde ve internet bağımlılığı ile mücadele etmek ve üniversite öğrencilerinin konuya ilişkin farkındalığını arttırmaktır. Temel faaliyetleri; sağlıklı yaşam için organizasyonlar düzenlemek, eğitim ve seminerler düzenlemek, kamp faaliyetleri düzenlemektir.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.