T.C.

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (“Üniversite”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Bu bilinçle, Üniversite olarak, Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri sorumlusu olarak, KVKK çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi politikamızı açıklamak üzere işbu Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi İle İlgili Bilgilendirme Formu’nu (“Aydınlatma Metni”) hazırlamış bulunmaktayız.

Aydınlatma Metni’ne ulaşmak için tıklayınız.

T.C.

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

BAŞVURU FORMU


GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, (“Veri Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklara ilişkin Veri Sorumlusu olan T.C. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’ne (“Üniversite”) başvurma hakkı tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatı hasıl olan Üniversitemize Kanun kapsamında sahip olunan haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların Aydınlatma Metni’nde belirtilen usullere uygun olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.