Ana içeriğe atla

Vizyon: Şiddetle mücadele denilince akla ilk gelen, çalışmalarına en çok güvenilen merkez olmak.

Misyon: Suç konusunda ve özellikle kadınlar ve çocuklara karşı şiddetle mücadele edilmesinde aktif rol alınması, şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar ve projeler geliştirilmesi, çalışma ve projeleri teorik boyutun ötesine geçen ve pratik faydası ile çalışılmasının sağlanması.

Müdür

Prof. Dr. Oğuz Polat

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İrfan Güney

Prof. Dr. İnci User

Doç. Dr. Işıl Pakiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Artvinli

 1. Şiddet

a. Şiddetin saptanması ve tüm şiddet mağduru gruplara yönelik çalışmalar

Şiddet mağdurlarında en önemli boyutlardan birisi şiddetin saptanması ve şiddetin düzeyinin belgelenmesidir. Bu durum özellikle mağdurun hakkını koruması ve saldırganın cezalandırılması için çok belirleyici bir boyuttur. Bu konuda sağlık personelinin, hukukçuların, psikologların ve konuyla ilgili çalışan tüm meslek gruplarının bilgilenmesi çok önemlidir.

b. Şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik çalışmalar

Şiddet olgularında mağdurun kendisini koruyabilmesi için haklarını bilmesi, kanunun ilgili maddelerinden haberdar olması çok önemlidir. Böyle bir durum yaşandığında ne yapması gerektiğini ve nereye başvurabileceğini bilmesi hem caydırıcılık hem de hemen müdahale açısından çok önemlidir.

c. Şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar

Önleme çalışmaları çok önemlidir. Olay yaşanmadan bunun önüne geçebilmek bir çok açıdan yararlı olacaktır. Burada önleme çalışmalarının çok daha uzun vadeli bir eğitimle gerçekleşebileceğinin de unutulmaması gerekmektedir.

d. Şiddet olgularında saldırgan profilinin çalışılması

Şiddetin saldırgan boyutunun da bilinmesi çok stratejik önemdedir. Çünkü “saldırgan kimdir ve hangi durumlarda saldırıyı yapmaktadır” sorusunun cevabı hem koruma hem de önleme çalışmaları için kilit konumdadır.

e. Şiddet olgularında mağdur profilinin çalışılması

Saldırıya maruz kalan mağdurun kim olduğunun çalışılması da insidansı azaltma açısından çok önemlidir. Kimler daha çok saldırıya maruz kalmaktadır sorusunun da cevabının araştırılması gerekmektedir.

f. Şiddet olgularının sosyolojik, kriminolojik ve psikolojik boyutları başta olmak üzere analiz çalışmaları

 1. Suç

a. Suç olgusunda mağdur haklarına yönelik çalışmalar

Suçta mağdur konumda olan toplumun tüm katmanlarına yönelik olarak haklarının öğretilmesi, suçun etkilerine yönelik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılması

b. Hapishanelerde özellikle çocuklara yönelik çalışmalar

Özellikle suça sürüklenen çocuklarda rehabilitasyona yönelik olarak etkin tutuklu/hükümlü yönetimi, danışma ve iyileştirme çalışmalarına yönelik projeler hazırlamak

c. Okullarda suçun önlenmesine yönelik çalışmalar

Okullarda güvenli okul konseptine uygun ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak, veriler ışığında modeller hazırlamak ve öğretim kurumlarına eğitim-öğretim desteği hizmetleri vermek

d. Bireysel silahsızlanma çalışmalarına destek

Suçun önlenmesi için başta bireysel silahsızlanma olmak üzere silahlara erişimin zorlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak

 1. Temel Çalışmalarımız
 • Konuyla ilgili araştırma ve projeler yapmak
 • Konferans, panel ve kongreler düzenlemek
 • Haritalama çalışmaları yapmak
 • Risk analizleri yapmak
 • Konuyla ilgili periyodik raporlar hazırlamak
 • Koruma stratejileri konusunda modelleme çalışmaları yapmak
 • Önleme çalışmaları yapmak
 • Haklar konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak

Suç ve şiddet konusunda çalışmalarda veri çok önemli ve değerli olmasına karşın özellikle ülkemizde çok kısıtlı ve yetersizdir. Suça ilişkin verilerin Adalet Bakanlığı tarafından düzenli ve sürekli bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaması en önemli problemlerden birisidir. Adalet bakanlığına bağlı mahkeme ve cezaevlerinde yapılabilecek çalışmalarda kısmı bir düzelme söz konusu ise de halen bu alanda çok zorlanıldığı görülmektedir.