Dekanın Mesajı

Yeni Korona Virüs
Hastalığı'na Sağlık Yönetimi
Penceresinden Bir Bakış

İngiliz hekim John Snow, 1854 yılında Londra’da baş gösteren kolera salgınında sistematik filyasyon çalışmaları ile hastalığın yayılım kaynağı olarak gösterdiği su pompasını sökerek salgını durdurduğu çalışmasıyla modern epidemiyolojinin babası olarak kabul edilmektedir ve bu çalışma toplum sağlığı ve sağlık yönetiminin mihenk taşlarından birini oluşturmuştur.

Devamı..

Deprem Sonrası Çevre
Sağlığı Sorunlarına Yönelik
Planlama Prensipleri

Prof. Dr. Çağatay Güler - Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Afet “planı” bilmez ve hiçbir zaman plana uygun davranmaz. Ancak; planın amacı ve önemi kavranmalı, hastane planı yapmanın ana ilkeleri bilinmeli, plan basit ve esnek olmalı ve uygulayacak olanlar tarafından yapılmalıdır. Çevre sağlığı önlemleri, afet zincirinin oluşması ve rolünün kavranmasındaki en önemli başlıklardan biridir.

Devamı..

Ankara'da "Ufuk Taraması Çalıştayı"

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) organizasyonuyla 18 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da “İlaç ve Tıbbi Cihaz Alanında Ufuk Taraması Yaklaşımı” başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir.

Devamı..

Türk Biyoteknolojik İlaç Sektörü ve Küresel Fırsatlar

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Türk Biyoteknolojik İlaç Sektörü ve Küresel Fırsatlar” temalı 11. Sektör Buluşması, 4 Ekim 2019 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Devamı..

2. Afet Sağlığı Çalıştayı

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi ve Beylikdüzü Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 2. Afet Sağlığı Çalıştayı, 23 Kasım 2019 tarihinde Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Devamı..

Viral Hepatit Kontrol ve Önleme Programında Özel Hastanelerin Rolü konulu Yuvvarlak Masa Toplantısı

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Viral Hepatit Kontrol ve Önleme Programında Özel Hastanelerin Rolü” konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin katılımıyla 10 Aralık 2019 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleşti.

Devamı..

Nadir Hastalıklarda Paydaşlar ve Beklentiler

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 12. Sektör Buluşması: “Nadir Hastalıklarda Paydaşlar ve Beklentiler”, 25 Aralık 2019 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleşti.

Devamı..

Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Sağlık Yöneticilerinin Rolü

Sağlık Bilimleri Fakültemiz, “10. Yılı Etkinlikleri” kapsamında “Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Sağlık Yöneticilerinin Rolü” başlıklı söyleşide T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’yi ağırladı. Söyleşi 23 Aralık 2019 tarihinde konferans salonumuzda gerçekleşti.

Devamı..

Diyabet Yönetiminde Değer Temelli Yaklaşım

Değer bazlı yönetim sistemleri endüstri ve hizmet sektörlerinin pek çok kolunda olduğu gibi, sağlık sektöründe de yeni ve gelişmeye oldukça açık yönetim modelleridir. Sağlığın sektörel olarak hizmet üretimi noktasında bilimsel gelişmelerin en sık kullanıldığı alanlardan biri de olduğu göz önünde bulundurularak, yönetim noktasında da bilimsellikten faydalanması gerektiği, özellikle değer bazlı sistemler söz konusu olduğunda, yadsınamaz bir gerçektir.

Devamı..

NADİR HASTALIKLAR:Ülkemizde güncel durum ve ACURARE

“Nadir Hastalık”, toplumda az görülen ve görülme sıklığı 2.000 kişide 1’den daha düşük olan hastalıkları tanımlar. Tıbbın tüm branşlarını ilgilendiren bu hastalıkların sayısı 7.000-8.000 kadardır.

Devamı..

Sektör Buluşmaları-10: Uzun Süreli Bakım

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Sektör Buluşmaları'nın onuncusu olan "Uzun Süreli Bakım" başlıklı panel 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Devamı..

Türkiye'de Biyoteknolojik İlaçlar:Başarılı Bir Üniversite-Sanayi İşbirliği Hikayesi


Acıbadem Üniversitesi ve turgut ilaçları, ülkemizde biyoteknolojik ilaç alanında başarılı bir Üniversite-Sanayi iş birliği modelini oluşturdu.

Devamı..

Acıbadem Üniversitesi ve Beylikdüzü Belediyesi'nin iş birliği ile "2.Afet Sağlığı Çalıştayı" düzenleniyor.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuluçka Merkezi ve Beylikdüzü Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Çalıştay, 23 Kasım 2019 tarihinde Beylikdüzü Belediyesi Atatürk kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Devamı..

Sağlık Politikaları Merkezi'nde Görev Değişikliği

2015'ten bu yana Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Gör. Berna EREN yerine Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıp Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge CAN atandı.

Devamı..

Dördüncü Danışma Kurulu Toplantısı


Danışma Kurulu Üyeleri'nin merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerileri tartıştıkları yıllık olarak düzenlenen toplantıların dördüncüsü, 11 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti.

Devamı..

11. Sektör Buluşması

Ulusal ve ulslararası "Sağlık Politikaları"na katkı sağlamak üzere düzenlenen Sektör Buluşması'nın onbirincisi, "Türk Biyoteknolojik İlaç Endüstrisi ve Küresel Fırsatlar" konulu panel 4 Ekim 2019 Cuma günü 14:30-17:30 saatleri arasında Kerem Aydınlar Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir.

Devamı..

Tıp Eğitiminin Sağlık Sistemleri ve Politikalarına Etkisi
Toplum Sağlığının Gelişiminde Tıp Eğitiminin ve Tıp Fakültelerinin Rolü

Tıp eğitimini sağlık hizmetlerinin de içinde bulunduğu daha büyük ve karmaşık bir sistemin parçası olarak görebilirsek şu soruyu sormak daha anlamlı hale geliyor:Tıp eğitimi hangi açıdan sağlık sitemleri ve politikaları ile ilişkilenmiştir?

Devamı..

Sektör Buluşmaları - 8: Değer Bazlı Sağlık Hizmeti

Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, gelenekselleşen Sektör Buluşmaları’nın sekizincisi, 5 Ekim 2018 Cuma günü 14:30-17:00 saatleri arasında Kerem Aydınlar Kampüsü Konferans Salonu’nda “Değer Bazlı Sağlık Hizmeti” başlıklı panel olarak uluslararası katılımla gerçekleştirildi.

Devamı..

Sektör Buluşmaları-9:Genel Müdürlerinin Bakışıyla 10. Yılında Genel Sağlık Sigortası

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Sektör Buluşmaları’nın dokuzuncusu “Genel Müdürlerinin Bakışıyla 10.Yılında Genel Sağlık Sigortası” başlıklı panel 28 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Devamı..

Acıbadem Üniversitesi ve Beylikdüzü Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen "Afet Sağlığı Çalıştayı"

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), Kuluçka Merkezi ve Beylikdüzü Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Çalıştay, 1 Aralık 2018 tarihinde Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Devamı..

Değer Bazlı Sağlık Çözümleri Toplantıları

İlk Değer Bazlı Sağlık Çözümleri Toplantısı, Kerem Aydınlar Kampüsü Toplantı Salonu’nda Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Acıbadem Sağlık Grubu ve 3M firması temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Devamı..

TÜSAP Vizyon Toplantılarının yedincisi 23 Kasım 2018 tarihinde Acıbadem Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantı’nın ana konuşmacısı olan T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “İnovasyonu sağlık finansmanının merkezine koymak gerekiyor” temasını vurguladı.

Devamı..

Klinik İnovasyon Yöntemi Olarak Biyotasarım

Her şey klinik inovasyon ihtiyacı ile başlamıştır. Kliniğin sıklıkla karşılaştığı problemlere karşı çözümler üretmeye klinik inovasyon denir. İnovasyonlar; yaşam süresinin ve kalitesinin artmasını, yeni tanı ve tedavi seçeneklerinin bulunmasını ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini sağlar...

Devamı..

Sektör Buluşmaları-7: Klinik Araştırmalar

Ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına katkı sağlamak üzere yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen panelde, ülkemizde klinik araştırmalar; kamu, özel sektör ve akademik bakış açısı ile ele alındı.

Devamı..

Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin İkinci Yayını

Türkiye’nin ulusal sağlık politikaları çerçevesinde göz sağlığını ele alan ‘Ulusal Göz Sağlığı Programı’ yayını basıldı. Yayının, ülkedeki göz sağlığı hizmetlerinin gelişimini destekleyecek politikaların oluşturulması yönünde bir girdi çalışması olması amaçlanıyor.

Devamı..

Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi Sağlık Politikası Merkezi Ziyareti

Acıbadem Üniversitesi ve Nebraska Üniversitesi’nin sağlık politikaları merkezleri arasındaki işbirliği kapsamında gerçekleşen ziyarette; ortakeğitimler, değişim programları; proje, araştırma ve toplantı olasılıkları üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi.

Devamı..

Sektör ile İşbirliği Protokolleri

Merkez; yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez, kamu, özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşlarıyla stratejik işbirliği ve ortak faaliyetler yapmak üzere birçok protokol imzaladı.

Devamı..

"Değer Temelli Sağlık Hizmeti" Yaklaşımı

2000’li yıllarda gelişen ve uygulama örnekleri yaygınlaşan “Değer Temelli Yönetim” kavramının gündemdeki yerini vurgulamak gerekir. Günümüzde sağlık sistemlerinde verimlilik sorunu çok ciddi bir biçimde tartışılır hale gelmiştir. Eldeki kaynaklarla en iyi “değer”i oluşturma artık daha fazla kabul gören bir yaklaşım olmaktadır.

Devamı..

SEKTÖR BULUŞMASI-6 "Ulusal Sağlık Programları"

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Sektör Buluşmaları’nın altıncısı, “Sağlık Harcamaları” temalı bir panel olarak gerçekleştirildi.

Devamı..

Bir Sağlık Programı Örneği Olarak Göz Sağlığı Çalışması

Türkiye’nin göz sağlığı politikalarının gelişimine hız katacak desteklerin oluşturulması amacıyla Novartis-Alcon işbirliğinde Deloitte firmasına hazırlatılan “Göz Sağlığı” konulu Taslak Rapor; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde sunuldu.

Devamı..

"Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi" Eğitimleri

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında imzalanmış olan işbirliği protokolü kapsamındaki ilk projede “veri toplama” ve “veri analizi” eğitimleri gerçekleştirildi.

Devamı..

"Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi"
Kapanış Toplantısı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ilk projesini tamamladı. Merkez; TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile arasındaki İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün Projesi kapsamında, eğitim ve danışmanlık hizmeti verdi.

Devamı..

Sağlık kurumlarını kim yönetmeli?


Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Metin Çakmakçı, makalesinde; sağlık kurumlarının hatasız ve verimli yönetilebilmeleri için, sağlık eğitimi almış yöneticiler seçilmesi gereğini vurguluyor.
En iyi performansı, yönetim bilgi ve becerileri ile donatılmış hekimlerin gösterdiğini; bu hekimlerin gittikçe daha fazla yönetim kuram ve deneyimleri verilmiş bir eğitimden gelmelerinin, başarıyı daha da arttıracağını belirtiyor.

Devamı..

SEKTÖR BULUŞMASI-5 "Ulusal Sağlık Programları"

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Sektör Buluşmaları’nın beşincisi, “Ulusal Sağlık Programları” temalı bir panel olarak gerçekleştirildi.

Devamı..

Bir Sağlık Programı örneği: Göz Sağlığı Çalışması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, göz sağlığı konusunda bir Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Deloitte, Alcon ve Novartis işbirliği ile göz sağlığı alanında hazırlanan bir kalitatif araştırma raporu, konunun ilgili tüm paydaşları ile tartışıldı.

Devamı..

‘Tanı Hataları’ Kitabı Tanıtım Toplantısı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ilk yayını olarak Mart 2016’da basılan “Tanı Hataları: Güvenli ve Yüksek Kaliteli Bir Sağlık Sistemi İçin Öncelikli Bir İyileştirme Alanı” isimli kitabın tanıtımı Kerem Aydınlar Kampüsü Boğaziçi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Devamı..

"Türkiye Sağlık Hesapları Sisteminin OECD 2011 Sistemine Uyumlaştırılması Projesi"

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile TÜBİTAK-TÜSSİDE arasında imzalanmış olan işbirliği protokolü kapsamındaki ilk proje.

Devamı..


Merkezden “İlk”ler...

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, etkinliklerine katılmakta olan öğrencilere her etkinlik için bir “Katılım Belgesi” verme uygulamasını başlattı.

Devamı..

‘Küresel Hastalık Yükü’ Çalışması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, yazarlardan Dr. Mete Şaylan’ın desteği ile, “2015 Küresel Hastalık Yükü Çalışması”nın yayınlandığı The Lancet Dergisi Ekim 2016 sayısının birer nüshasını, bir Yönetici Özeti eki ile birlikte, 5. Sektör Buluşması katılımcıları ile paylaştı.

Devamı..

Sağlık Politikalarında Global Yaklaşım Nasıl Olmalı?


Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Prof. Dr. H. Erdal Akalın'ın kaleme aldığı makalede, sağlığın bir global sorun olduğundan yola çıkarak sağlıkta global yaklaşım kriterlerinin neler olması gerektiği anlatılıyor.

Devamı..

SEKTÖR BULUŞMASI-3 "Büyük Veri (Big Data)"

Düzenlenen panelde bu kez Büyük veri konuşuldu. 21. yüzyılda hızla büyüyen ve karmaşık hale gelen Büyük Veri'nin, özellikle sağlık sektöründe verimin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve kaliteli sağlık hizmet sunumu açısından yeri ve önemi ele alındı.

Devamı..

SEKTÖR BULUŞMASI - IV "Defansif Tıp"

APanelde; defansif tıp uygulamalarının farkında varılması ve hekimlerin mesleklerini uygularken tıbbi bilgi ve becerilerinin yanı sıra mesleklerine dair hukuki bilgi ve düzenlemelere de hakim olmaları zorunluluğu göz önüne alınarak konu, klinik, hukuki ve kamu bakış açılarından tartışıldı.

Devamı..

ETKİNLİK Bir Sağlık Programı örneği: Göz Sağlığı Çalışası

Göz sağlığı alanında Deloitte, Alcon ve Novartis İşbirliği ile hazırlanan araştırma raporunun, konunun ilgili tüm paydaşları ile tartışılacağı toplantı, 30 Mart Perşembe günü Ankara'da gerçekleşecek.

Devamı..

SEKTÖR BULUŞMASI-V "Ulusal Sağlık Programları"

SUlusal ve uluslararası "Sağlık Politikaları"na katkı sağlamak üzere yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen Sektör Buluşmaları'nın beşinci, 31 Mart Cuma günü "Ulusal Sağlık Programları" konulu panel olarak gerçekleştirilecek.

Devamı..

PROTOKOL 1: Yeni bir işbirliği anlaşması imzalandı

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi Sağlık Politikası Merkezi (The Center for Health Policy at The University of Nebraska Medical Center) ile bir işbirliği protokolü imzaladı.

Devamı..

PROTOKOL 2: TÜSSİDE ile işbirliği anlaşması imzalandı

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Geliştirme Merkezi, eğitim ve araştırma alanlarında işbirliğini arttırmak için TÜBİTAK - Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile bir işbirliği protokolü imzalandı.

Devamı..

Mütevelli Heyeti Başkanımızın Mesajı;


Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, tarafsız ve bilimsel yaklaşımı birleştirerek; sağlık politikaları ile ilgili veri toplayacak, araştırma yapacak, eğitim ve danışmanlık hizmeti verecektir…

Devamı..

Neden Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi?

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı sağlık politikaları konusunda araştırma yapmak, proje geliştirmek, insan kaynağı yetiştirmek, toplantı ve yayınlar yaparak ilgili karar vericilerle paylaşmaktır.

Devamı..

Sektör Buluşması-I Sağlıkta Gelecek

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Sağlıkta Gelecek" temalı Birinci Sektör Buluşması, 25 Mart 2016 günü Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Devamı..

Sektör Buluşması-II Kişisel Verilerin Korunması ve Sağlık Sektörü

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İkinci Sektör Buluşması'nı 27 Mart 2016 günü "Kişisel Verilerin Korunması ve Sağlık Sektörü" konulu panel olarak Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde gerçekleştirdi.

Devamı..

Etkinlik - I 6. Hepa Europe Konferansı

Sağlığı Geliştiren Fiziksel Aktivitenin Desteklenmesi Avrupa Ağı (HEPA Europe) tarafından, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de aralarında bulunduğu kurumlar ortaklığında 7-9 Ekim 2015 tarihleri arasında "Aktif Yaşamın Desteklenmesi için İşbirliği Yaklaşımı" temalı bir konferans düzenlendi.

Devamı..

Etkinlik II
2. "Future Trends" Türkiye Atölye Çalışması 2015


Sağlık ekonomisi ve sağlık finansmanı alanında çözüm arayışlarına yönelik bir insiyatif olarak geliştirilen Future Trends Atölyeleri, ülkeler, fikir liderleri ve paydaşlar arasında uluslararası bir network platformu oluşturmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Devamı..

TOPLANTI- Sağlık Politikaları Merkezi I. Danışma Kurulu Toplantısı,

Danışma Kurulu Üyeleri'nin Merkez'e ilişkin görüş ve önerilerini tartıştıkları ilk Toplantı 24 Şubat 2016 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde yapıldı.

Devamı..

YAYIN:Tanı Hataları

"Güvenli ve Yüksek Kaliteli Bir Sağlık Sistemi İçin Öncelikli Bir İyileştirme Alanı" adlı ilk yayın… Bu yayın daha güvenli bir sağlık sistemi ve sağlık politikalarının şekillenmesine yardımcı olacaktır.

Devamı..
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.