Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 12. Sektör Buluşması: “Nadir Hastalıklarda Paydaşlar ve Beklentiler”, 25 Aralık 2019 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleşti.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özsarı’nın açılış konuşmasının ardından Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Alanay ve Acıbadem Üniversitesi Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Özbek moderatörlüğünde başlayan panelde Uğur Özbek kısaca nadir hastalıklarla ilgili sayısal verileri paylaştı. Ardından Prof. Dr. Yasemin Alanay panel katılımcılarına “Bulunduğunuz konumdan bakıldığında nadir hastalıklar nasıl gözüküyor?” sorusu ile panel açılışını gerçekleştirdi.

Panel konuşmacılarından İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu; nadir hastalıkların sadece sağlığı ilgilendiren değil, bir sosyal sorun olduğunu ve bu şekilde ele alınması gerektiğini belirtti. Nadir hastalıklara, hastalıktan korunma, komplikasyon ve prognoz açısından yaklaşılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Memişoğlu, ailelerin, özellikle hasta bakım yükü yüksek olan annelerin, desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Memişoğlu, önümüzdeki on yılda biyolojik ilaçların ve beraberinde genetik tedavilerin kullanıma gireceğini, yeni neslin bu vizyon ile ve ekosistemi oluşturacak şekilde yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra hali hazırda İl Sağlık Müdürlüğü hizmetleri kapsamında Nöromuskuler hastalıklar için iki hastanede özelleşmiş hizmet birimlerinin kurulmuş olduğu bilgisini aktardı.

Panelistlerden İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül ise dünyada nadir hastalık olarak görülen ancak ülkemizde bu sınıfın dışında kalan hastalıklar olduğunu ve bize özgü sorunlara çözüm arayışlarının olması gerektiğini vurguladı. Nadir hastalıklara yaklaşım açısından eğitim, tanı, geri ödeme, tedaviye ulaşım, uzmanlık ve araştırma destekleri noktasında altı ana başlıkta eksiklikler olduğunu belirtti. Tıp Fakültesi Çekirdek Eğitim Programı’na nadir hastalıkların eklenmesi, nadir hastalık merkezleri kurularak, hastaların uzman merkezlerde takip edilmesi, SGK geri ödemelerinin nadir hastalıklar açısından yeniden tanımlanması, tedaviye ulaşmada bürokrasinin sadeleştirilmesi, tedavide kullanılmak üzere özgün moleküller tanımlamanın yanı sıra var olan moleküllerin yerine koyma ya da yeniden kullanım olasılıklarının da araştırılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Gül, aynı zamanda Bakanlık bünyesinde bilimsel danışma kurullarının kurularak nadir hastalıklarla ilgili tanı, tedavi kararlarının bilimsel ve şeffaf ilkeler çerçevesinde alınmasının uygun olacağını vurguladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Tüysüz ise bundan 20 yıl önce çocuk ölümleri nedenleri arasında nadir hastalıkların bulunmadığını ancak günümüzde bebek ölümleri nedenleri içinde ikinci sırada yer aldığını vurguladı. Nadir hastalıklarla ilgili ülkemizde en büyük sorunlardan birinin epidemiyolojik çalışmaların eksikliği olduğunu belirten Prof. Dr. Tüysüz, en önemli yaklaşımın koruyucu tıp olduğunu vurguladı. Akraba evliliklerinin azaltılması yönünde çalışmaların yapılması gerektiğini, hem toplumun hem de hekimlerin bu konularda eğitilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca nadir hastalıklarda çok önemli yeri olan fizyoterapi, özel eğitim öğretmenliği, konuşma terapisi gibi konularda da daha çok yetişmiş uzmana ihtiyaç olduğunu belirtti. Prof. Dr. Tüysüz, nadir hastalıkların bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak sorunun halk sağlığı temel prensipleri doğrultusunda öncelikle primer korunma, yani hastalıkların önlenmesi, yöntemi ile çözülmesi gerektiğini vurguladı.

TÜSEB-TÜHKE Başkanı Prof. Dr. İlhan Satman ise TÜSEB’in nadir hastalıklara özel olarak ilgilendiğini ve bu konuda Türk Genom Projesi kapsamında nadir hastalıklar çağrısı açtığını, bu kapsamda hastalık bazlı tanı kitlerinin üretilebileceğini bildirdi. TÜSEB’in iki yıl aradan sonra ORPHANET temsilciğini aldığını belirten Satman, epidemiyolojik veriye ulaşmak için bölgesel tarama çalışmaları yapılabileceğini vurguladı. Bunun için iyi bir kayıt sistemi de oluşturulması gerektiğini, bakım, özbakım, evde bakım, mobil sağlık hizmetlerinin arttırılması gerektiğini ekledi. Bunun yanında hastalık bazlı tedavi standartları komitelerinin oluşturulması gerekliliği vurgulandı.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli ise nadir hastalıklarla ilgili sorunların üç ana başlıkta toplanabileceğini belirtti; 1) yönetişim sorunu, 2) sağlık sistemi ve sağlık politikaları, 3) klinik uygulamalarda sorunlar. Avrupa Birliği verilerine göre bir nadir hastalık sahibi bireyin tanı alma süresinin ortalama 8 yıl olduğu ve bu süreç içerisinde en az 2-3 kez hatalı tanı aldığını vurguladı. Sağlık yönetişiminde, hastalar ve sivil toplumun sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Sağlık politikaları açısından ise nadir hastalık ve ilgili yetim ilaç tanımının mevzuatlara girmesi ile başlanabileceğini sözlerine ekledi. Türkiye’nin ilaç endüstrisi için önemli bir paydaş olduğunu, önümüzdeki 5 yıl içinde ilaç endüstrisinin 1 trilyon dolar AR-GE harcaması yapacağını ve Türkiye’nin de gerekli adımları atarak bu yatırımdan pay alabileceğini belirtti. Kamu, sağlık sektörü, ilaç firmaları ve akademik camiadan geniş bir katılımın olduğu panel dinleyicilerin yoğun katılımlarıyla gerçekleşen tartışma bölümünde panelist konuşmacılar fikir alışverişinde bulundular.

Sunumlar;

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Türk Biyoteknolojik İlaç Sektörü ve Küresel Fırsatlar” temalı on birincisi Sektör Buluşması, 4 Ekim 2019 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özsarı ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Can’ın açılış konuşmalarının ardından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz Türk biyoteknolojik ilaç endüstrisinin geçmişi, bugünü ve geleceğiyle ilgili sunumunu yaptı. Dr. Hakkı Gürsöz, biyoteknolojik ilaç endüstrisinin ülkemiz için önemini vurguladı ve geliştirilmesi için gereken ideal ekosistemi anlattı.

Kamu, sağlık sektörü, ilaç firmaları ve akademik camiadan geniş bir katılımın olduğu panelin diğer konuşmacısı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu idi. Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, TÜSEB’in yeni yönetim dönemindeki vizyonu ve proje çağrıları hakkında konuşmasını yaptı.

Panelin diğer konuşmacısı, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Can, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Turgut İlaçları A.Ş. ile üzerine çalıştıkları “monoklonal antikor yapısında biyoteknolojik ilaç molekülü geliştirme platformu hakkındaki deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı.

Panelin son konuşmacısı Turgut İlaçları A.Ş. Biyoteknoloji Grup Başkanı Prof. Dr. Recep Serdar Alpan, biyobenzer monoklonal antikor geliştirme platformları ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdikleri biyoteknolojik ilaç GMP üretim tesisleri hakkında bilgi verdi.

Sunumlar sonrasında dinleyicilerin yoğun katılımlarıyla gerçekleşen tartışma bölümünde panelist konuşmacılar fikir alışverişinde bulundular.

Sunumlar:

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına katkı sağlamak üzere yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen “Uzun Süreli Bakım” başlıklı Sektör Buluşmaları’nın onuncusu, 2 Mayıs 2019 tarihinde Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleşti.

Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Güven ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin yanı sıra sağlık sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarından katılımcıların izlediği panelin moderatörlüğünü aynı zamanda konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan yaptı. Panelde TÜSİAD Yaşlı Bakımı Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Çelik, Acıbadem Mobil Direktör Yardımcısı Dr. Ahmet Fırat Küçükköse, A-DORA Bakım Evleri Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Gaye Öz Esmeray ve MEVA Bakım Evleri Tıbbi Direktörü Vildan Kandemir konuyla ilgili bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Uzun Süreli Bakım Paneli’nde;

“Uzun Süreli Bakım”ın tanımı, kapsamı, bileşenleri, tarihsel gelişimi, Dünya nüfusunun yaşlanması ve buna bağlı “Uzun Süreli Bakım”ın öneminin artması, Türkiye’de “Uzun Süreli Bakım”, Konuya ilişkin yasal düzenlemeler, kamu politikaları, devlet teşvikleri, teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge çalışmaları, Yaşlı bakımı turizmi konuları tartışıldı, “Uzun Süreli Bakım” hizmeti vermekte olan ayrı kurumun direktörleri tarafından bakım hizmetinin içeriği ve gerekleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Sunumlar:

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına katkı sağlamak üzere yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen Sektör Buluşmaları’nın dokuzuncusu, 28 Aralık 2018 Cuma günü 15.00-17.00 saatleri arasında Kerem Aydınlar Kampüsü’nde “Genel Müdürlerinin Bakışıyla 10. Yılında Genel Sağlık Sigortası” konulu Panel olarak gerçekleştirilmiştir.

Genel Sağlık Sigortası, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için düzenlenmiş olan ve sağlık sigortası sisteminin dışında kimsenin kalmamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak yürürlüğe girmiştir. Sosyal Güvenlik Mevzuatı’nda köklü değişiklikler yapan ve daha önce Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı gibi farklı kurumların farklı kapsamdaki sağlık hizmet farklılıklarını gidererek ve uygulama birlikteliği sağlanması amaçlayan “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 2008 yılından başlayarak aşama aşama uygulamaya sokulmuştur..

Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Şahin ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin yanı sıra sağlık sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarından gelen 67 katılımcının izlediği toplantıya; Merkez Müdürü Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın moderatörlüğünde, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü görevini farklı tarihlerde yapmış olan Op. Dr. Sami Türkoğlu (2007-2009), Uzm. Dr. Hasan Çağıl (2009-2011), Op. Dr. Tonguç Sugüneş (2013-2013) ve Uzm. Dr. Gazi Alataş (2016-2017) konuşmacı olarak katılmış ve bu süreçte yaşananları paylaşmışlardır.

Genel Müdürlerinin Bakışıyla 10. Yılında Genel Sağlık Sigortası Paneli’nde;

 • Genel Sağlık Sigortası ile ilgili ilk hazırlıkların; 1947-1948 yıllarında Behçet UZ’un Sağlık Bakanlığı döneminde, Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planı kapsamında, Hasan SAKA’nın Başbakanlığındaki, 16. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde başladığı,
 • İlk Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısının; 1967 yılında Vedat Ali ÖZKAN’ın Sağlık Bakanlığı döneminde, Süleyman DEMİREL’in Başbakanlığındaki, 30. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından hazırlandığı,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun; bu tarihten 39 yıl sonra 2006 yılında Recep AKDAĞ’ın Sağlık Bakanlığı döneminde, Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Başbakanlığındaki, 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin teklifiyle TBMM’de kabul edilip, uygulanmasına 1967 tarihli ilk tasarıdan 41 yıl sonra, 1948’deki ilk hazırlıklardan 60 yıl sonra 2008’de başlandığı,
 • Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nde bugüne kadar 9 Genel Müdürün görev yaptığı,
 • Bir Genel Müdür hariç tamamının Hekim hatta Uzman Hekim olduğu,
 • Genel Müdür ortalama görev süresinin 1,2 yıl olarak hesaplandığı,
 • 10 yılın Devletlerin yaşamında 1 yıl gibi düşünülmesinin daha doğru olacağı,
 • Genel Müdür açısından 10 yılın “çocuğunun büyüdüğünü fark etmemek” gibi yaşandığı,
 • 10 yılda her şeyin değiştiği, Genel Sağlık Sigortası’nda da değişimin şart olduğu,
 • 10 yıl önce hizmete erişim ihtiyacı olduğu, bugünkü sorunların o zaman düşünülemeyeceği,
 • Genel Müdürlerin 40 yaş altında olması, atandığında en az 5 yıl görev yapmaları gerektiği,
 • Genel Sağlık Sigortasının Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasının hatalı olacağı,
 • Periyodik olarak paydaş görüşlerinin alınma geleneğinin oluşturulmasının yararlı olacağı,
 • Genel Müdürlerin işletme, finans ve yönetim eğitimi almış olmasının doğru olacağı,
 • ABD’de Mayo Kliniğin, Hekim ve Yönetici kökenli 2 ayrı tepe yöneticisi olduğu, görüş ayrılığı durumunda hekim yöneticinin görüşünün dikkate alındığı,
 • Verinin bilgiye dönüşmesi ve paylaşımında başarılı olunamadığı,
 • Global bütçe uygulamasına başlangıçta, denetim yetersizliğinden ihtiyaç duyulduğu,
 • Yanlış faturalandırmanın sadece özel sektörde olmadığı,
 • Dünya deneyimine göre, aşırı kapsamlı kamu hizmetinin sağlık sistemin tıkayabileceği,
 • Genel Sağlık Sigortası konumunun gözden geçirilme ihtiyacı olduğu,
 • Kamu sigorta kurumu olarak bilgi ve kararlarının internet ortamında paylaşımının sağlanması gerektiği,
 • Kararların mümkün olduğunca öngörülür ve sektörle birlikte alınmasına çalışılması gerektiği,

ifade edildi.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ulusal ve uluslararası “Sağlık Politikaları”na katkı sağlamak üzere yaptığı çalışmalar kapsamında düzenlediği ve geleneksel hale gelmekte olan Sektör Buluşmaları’nın sekizincisi, uluslararası katılımla, 5 Ekim 2018 Cuma günü 15.00-17.00 saatleri arasında Kerem Aydınlar Kampüsü Konferans Salonu’nda 196 katılımcı ile “Değer Bazlı Sağlık Hizmeti” konulu Panel olarak gerçekleştirildi.

Sağlık sistemlerinin odağının, maliyetten değere doğru değişmekte olduğu günümüzde, Değer Bazlı Sağlık Hizmeti kavramı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Değer temelli sağlık hizmeti, sağlık hizmet sunucularına ödemenin, hasta sağlığı sonuçlarına dayanılarak yapıldığı bir sağlık hizmet sunum modelidir. Değere dayalı sağlık hizmeti anlaşmaları kapsamında, hizmet sunucular, hastaların sağlıklarını iyileştirmelerine, kronik hastalıkların etkilerini ve insidanslarını azaltmalarına ve kanıta dayalı bir şekilde daha sağlıklı yaşamlar sürmelerine yardımcı olmalarının karşılığını almaktadırlar. Değer bazlı sağlık hizmetlerinde “değer”, sağlık sonuçlarının, bu sonuçları ortaya koymanın maliyetine göre ölçülmesinden elde edilmektedir. Değer bazlı sağlık hizmeti, yalnızca sağlık sistemlerine değil, hastalar, hizmet sunucular, tedarikçiler ve ödemeyi yapanların yanında tüm topluma yarar sağlamaktadır.

Bu önemli konunun sektörün tüm paydaşları ile tartışıldığı panelin katılımcıları, TİTCK Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Mert VURAL, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Refik ALTUN, 3M Healthcare Business Group CEEMEA Sağlık Ekonomisi Lideri Dr. Flutura HASA, Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Umut GÖKALP ve BAYER Türk Pazar Erişim Direktörü Dr. Mete ŞAYLAN oldu.

Sunumlar

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına katkı sağlamak üzere yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen Sektör Buluşmaları’nın yedincisi; “Klinik Araştırmalar” konulu panel 7 Mayıs 2018 tarihinde Kerem Aydınlar Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Alanay ile öğretim üyelerinin katıldığı ve ülkemizde klinik araştırmaların kamu, özel ve akademik bakış açısı ile ele alındığı panele, Uluslararası Klinik Araştırma Merkezleri Ağı Başkanı Prof. Dr. A. Yağız Üresin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Dairesi’nden Mol. Bio. Gökhan Özkan, TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Uzmanı Dr. Birol Tibet, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Ar-Ge Çalışma Grubu Üyesi ve Nobel İlaç Biyoteknoloji Proje ve Yeni Ürün Değerlendirme Direktörü Dr. Hasan Ersin Zeytin de katıldı.

Panelde, büyük bilgi birikimi ve deneyim gerektiren, uzun bir sürece yayılan klinik araştırmaların dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu.

Klinik araştırmalar, tıbbi bilgi elde etmek, bilimsel sorulara yanıt bulmak, hastalıkları önlemenin ya da tedavi etmenin daha iyi yollarını tespit edebilmek, insanların kullanımı açısından yeni ilaçların, tıbbi cihazların, tanı ve tedavi yöntemlerinin yaygın olarak kullanılmaya başlanmadan güvenliğini, etkililiğini ve yan etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışmalardır.

28 Aralık 2017 Perşembe günü yapılan Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi altıncısı Sektör Buluşması’nda “Sağlık Harcamaları" tartışıldı.

Başkanlığını Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip BİRİNCİ’nin yaptığı panele; Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Medula ve Bilişim Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Halil AKÇE, T.C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Finansmanı Daire Başkanı Ahmet Oğuz SARICA, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif EROĞLU, Türkiye İstatistik Kurumu Sağlık ve Sosyal Koruma İstatistikleri Uzmanı Mehmet GÜNAL katıldı.

Sunumlar

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin beşincisini düzenlediği “Ulusal Sağlık Programları” konulu toplantı 31 Mart 2017 Cuma günü 14.30-17.00 saatleri arasında Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş’ün yaptığı panele Novartis Sağlık Sistemleri Direktörü Dr. Bakhuti Shengelia, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Deloitte Belçika Sağlık Ekonomisi Danışmanı Dr. Ömer Saka da katıldı.

Novartis Sağlık Sistemleri Direktörü Dr. Bakhuti Shengelia, “İlaç Endüstrisinin Değer Bazlı Sağlık Bakımına Katkısı” başlıklı sunumunda, giderek yaşlanan dünya nüfusu ile birlikte, bu ana kadar tüm dünyada fazlasıyla israf içindeki sağlık sektörünün giderek maliyet bilinci içinde akibet odaklı sağlık bakım hizmetlerine yönelmekte olduğunu; değer-bazlı sağlık yaklaşımının ilaç endüstrisine yansımalarını ve endüstrinin bu yaklaşıma yapabileceği katkıların önünde bulunan ve aşılması gereken engelleri Novartis örneği üzerinden ele aldı.

2010-2013 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Daimi Komitesi üyeliği yapmış olan, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç, “Ulusal Sağlık Sistemleri Bakışıyla Halk Sağlığı Hizmetlerinde Vizyon” başlıklı sunumunda, sağlık sistemleri kavramını Dünya Sağlık Örgütü yaklaşımıyla ele alarak, ülkenin değişen nüfus ve ulusal hastalık yükü nedeniyle eylem gerektiren konuları, buna yönelik olarak “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın ikinci fazında yapılması planlanan çalışmaları performans kriterleri ile birlikte ele aldı.

2006-2009 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü İcra Kurulu üyeliği de yapmış olan İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Aydın, konuşmasında, her sağlık programının arkasında sağlık politikalarını yer aldığını, ancak sağlık politikaları kavramının, sağlık alanında politika geliştirmekten kabul görmüş sağlık politikalarının icrasına uzanan muallak bir kavram olduğunu ve birçok faktörden etkilendiğini, bu nedenle de bir sağlık programı hazırlarken sınırları belirlemede zorlanıldığını ifade etti.

Deloitte Belçika Sağlık Ekonomisi Danışmanı Dr. Ömer Saka ise; “Değer Bazlı Sağlık Bakımı” başlıklı sunumunda, sağlık hizmetleri sunumunda süreçten akıbetlere bir kayma olduğunu, değer bazlı sağlık uygulamalarının standart hizmet sunum modellerindekilere benzer ancak farklı kritik bileşenler içeren çok yönlü bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, Novartis ve Alcon tarafından Deloitte’e hazırlatılan “Göz Sağlığı” çalışması örneği üzerinden böyle bir çalışmanın ulusal bir sağlık programının geliştirilmesinde girdi olarak nasıl kullanılabileceğini vurguladı.

“Ulusal Sağlık Programları” başlıklı 5. Sektör Buluşmasında katılımcılarla -yazar Dr. Mete Şaylan’ın desteğiyle- “2015 Küresel Hastalık Yükü Çalışması”nın yayınlandığı The Lancet Dergisi’nin Ekim 2016 sayısının birer nüshası paylaşıldı.

Panelistlerin sunumlarının ardından soru-cevap kısmı ile devam eden toplantı, Merkez Müdürü Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın, Panel Başkanı ve panelistlere teşekkür belgelerini takdim etmesi ile sona erdi.

Konuşmacılar: - Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı - Dr. Bakhuti Shengelia, Novartis Sağlık Sistemleri Direktörü - Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yrd., Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi - Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi - Dr. Ömer Saka, Deloitte Belçika Sağlık Ekonomisi Danışmanı

Sunumlar: - Bakhuti Shengelia (Contribution of the pharma industry to value-based care) - Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç (Ulusal Sağlık Sistemleri Bakışıyla Halk Sağlığı Hizmetlerinde Vizyon) - Dr. Ömer Saka (Value-Based Health Care)

Defansif tıp, hekimlerin, tıbben herhangi bir gerekliliği olmamasına rağmen, hastalardan testler, ek araştırmalar istemeleri (pozitif defansif tıp) ya da yüksek riskli hastaları muayeneden kaçınmaları (negatif defansif tıp) şeklinde ortaya çıkan tıbbi davranışlar olarak tanımlanmaktadır.

1970’li yıllardan itibaren, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalar, hekimlerin defansif tıp uygulamalarına yönelmelerindeki asıl amacın, kendilerini ‘malpraktis’ olarak adlandırılan tıbbi uygulama hatalarını konu alan davalardan korumak olduğunu ortaya koymuştur.

Defansif tıbbi uygulamaları, hastalarda fiziksel ve ekonomik zararlar oluşmasına neden olabilmekte; ekonomik olumsuzluklar ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde aksaklıklar meydana gelmesine yol açabilmektedir. Çoğunluğu hasta haklarına aykırı olan ve tıbbi etik dışı ve yasal sorumluluk doğurucu unsurlarla ortaya çıkan bu tür davranışlar, hekimlerin de hukuki ve cezai sorumluluğunu gündeme getirebilmektedir.

Ülkemizde; defansif tıp uygulamalarının farkına varılması ve literatürde tartışılması oldukça yeni olmakla birlikte; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile hekimlerin yasal sorumluluk baskısı hissetmeye başladıkları da bir gerçektir. Tıbbın uygulanması ya da uygulanan tıbbın değerlendirilmesinin tıp biliminin yanı sıra hukuki ilke ve prensiplerin de dahil olduğu bir boyutta gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu gerçekler ışığında, hekimlerin mesleklerini uygularken tıbbi bilgi ve beceriler yanında, mesleklerine dair hukuki bilgi ve düzenlemelere de hakim olmaları zorunluluğu göz önüne alınarak, 4. Sektör Buluşmaları düzenlenmiştir. Konunun uzmanlarının katıldığı panel 24 Şubat 2017 Cuma günü Acıbadem Üniversitesi'nde gerçekleşmiştir.

Oturum başkanlığını Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat yaptığı panelde Türk Perinataloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yayla, konuya klinik bakış açısıyla ve örneklerle değinmiştir. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Havva Karagöz, uygulamada karşılaşılan pozitif ve negatif defansif tıp örneklerine hukuki açıdan değerlendirme getirmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan Dr. Eyüp Sabri Tezcan, konuya kamunun bakış açısını ve yapılan çalışmaları anlatmıştır.

Panel, katılımcıların sorularıyla sona ermiştir.

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Oğuz Polat, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
 • Prof. Dr. Murat Yayla, Türk Perinataloji Derneği Başkan Yardımcısı
 • Prof. Dr. Havva Karagöz, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Dr. Eyüp Sabri Tezcan, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sunumlar:

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlemekte olduğu Sektör Buluşmaları’nın “Büyük Veri-Big Data” temalı üçüncüsü, 25 Kasım 2016 günü Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın panel başkanlığını yaptığı ve ‘Büyük Veri - Big Data’ başlığıyla düzenlenen panelde uzman konuşmacılar tarafından; 21. Yüzyılın başından bu yana dünya çapında hızla büyüyen, giderek daha hızlı toplanan ve daha karmaşık bir yapıya sahip olmaya başlayan verinin, özellikle sağlık sektöründe verimin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve kaliteli sağlık hizmet sunumu açısından yeri ve önemi ele alındı.

İki bölüm olarak gerçekleştirilen panelde; Doç. Dr. Lorena Baccaglini “Elektronik hasta kayıtları, fatura bilgileri ve ulusal veri tabanları kullanılarak hasta bakım hizmetlerinin geliştirilmesi”, Prof. Dr. Tevfik Bedirhan Üstün “Büyük Veri, e-Babil Kulesi’ni Önlemek” konulu sunumlarını yaptılar. T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Sağlık Bakanlığı’nın büyük veri konusundaki çalışmalarından oluşan sunumunda; sağlık verisinin büyüklüğünü sayılarla ifade ederek sağlıkta büyük veriden bir Sağlık Yönetim Sistemi Aracı olarak nasıl yararlanıldığını, sistemin nasıl yönetildiğini, coğrafi bilgi sisteminden E-nabız uygulamasına kadar örnekleriyle aktardı.

Panelin ikinci oturumunda İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Silahtaroğlu’nun büyük verinin özellikleri ve kullanım alanlarını ele alan sunumunun ve Teradata Bilişim Sistemlerinden Endüstri Danışmanı Özgür Kaynar’ın “Gelecek Nesil Sağlık Hizmetleri Analiz Yöntemleri” konulu sunumunun ardından; Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Gazi Alataş tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık sigortacılığında sahip olduğu büyük veri alanındaki birikimi ile bu konuda yapılmakta olan projeleri örneklendirildi.

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. S. Haluk Özsarı, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 • Dr. Şuayip Birinci, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
 • Dr. Gazi Alataş, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü
 • Doç. Dr. Lorena Baccaglini, Nebraska Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Epidemiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 • Doç. Dr. Bedirhan Üstün, Dünya Sağlık Örgütü Sınıflandırma ve Terimler Bölümü Başkanı (Emekli)
 • Prof. Dr. Uğur Sezerman, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi İstatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Gökhan Silahtaroğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Özgür Kaynar, Teradata Türkiye Endüstri Danışmanı

Sunumlar:

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ikinci Sektör Buluşması'nı 27 Mayıs 2016 günü "Kişisel Verilerin Korunması ve Sağlık Sektörü" konulu panel olarak Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde gerçekleştirdi.

Panelde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla KESER, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir ÜLGÜ, Sosyal Güvenlik Kurumu İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Acıbadem Sağlık Grubu Bilgi Teknolojileri Direktörü Kemal KAPLAN ve Lostar Bilgi Güvenliği A.Ş. Genel Müdürü Murat LOSTAR konuşmacı olarak yer aldı.

Bilindiği üzere, sağlık sektörü açısından önemli olan ve son zamanlarda en çok konuşulup tartışılan konuların başında gelen "Kişisel Verilerin Korunması" ile ilişkili olarak 24 Mart 2016 tarihli 6698 sayılı Yasa, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Panelde de, uygulamaya yönelik olarak bilişim hukuku, veri güvenliği, Medulla uygulamaları, e-nabız, ve Sağlık Bakanlığı'nın bu alanda yapmakta olduğu diğer proje ve uygulamalar tartışıldı, kamu ve özel sektörün bakışı ile eleştiri ve katkıları gündeme getirildi.​

Konuşmacılar:

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Sağlıkta Gelecek” temalı birinci Sektör Buluşması, 25 Mart 2016 günü Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Özsarı ve Acıbadem Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeynep Güven’in açılış konuşmalarını takiben Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, “Sağlıkta Gelecek Vizyonu 2023” hazırlığının sunumunu yaptı.

Kamu ve özel sağlık sektörü ile akademik camiadan geniş bir katılımın olduğu toplantıda, Harvard Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Anita WAGNER ve Prof. Dr. Donald GOLDMANN, “Sağlıkta Gelecek ve Kalite” konulu bir konferans verdiler.

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
 • Prof. Dr. Donald Goldmann, Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Anita Wagner, Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sunumlar:

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.