Sağlık Bilimleri Fakültemiz, “10. Yılı Etkinlikleri” kapsamında “Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Sağlık Yöneticilerinin Rolü” başlıklı söyleşide T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’yi ağırladı. Söyleşi 23 Aralık 2019 tarihinde konferans salonumuzda gerçekleşti.

Sağlık Bilimleri Fakültemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen etkinliğe öğrencilerimiz, üniversitemizin akademik ve idari kadrosunun yanı sıra Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanımız Mehmet Ali Aydınlar ve Acıbadem Sağlık Grubu’nun üst düzey yöneticileri de katıldı.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin konuşma başlıkları ise şöyleydi;

• Sağlık Yönetimi yüksek lisans ve doktora eğitimli bir yönetici olarak karar verme süreçleri, bu süreçlerde verinin önemi,

• Karar destek sistemlerinin sağlık politikası oluşturmaya katkıları,

• Sağlık politikalarının uygulanabilirliğinde, test ediliyor ise hangi yöntemlerin kullanıldığı, sağlık politikası belirlerken yöneticiler arasında anlaşmazlık yaşandığında yapılanlar

• Bir sağlık politikasının ihtiyacı karşılayıp karşılamadığını tespit edebilmek için kullanılan parametreler

Son güncelleme tarihi: 03/02/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.