Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Viral Hepatit Kontrol ve Önleme Programında Özel Hastanelerin Rolü” konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin katılımıyla 10 Aralık 2019 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde gerçekleşti.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Haluk Özsarı, toplantı amaç ve programını açıkladığı açılış konuşmasında; Viral Hepatitlerle mücadelede stratejik paydaş olan özel sağlık sunucularında farkındalık artışı, önleme/kontrol politika/uygulamalarını ortaya koyma, katkı ve gelişim alanlarını ortak akıl ile değerlendirme başlıklarını vurgulayarak toplantı sonuçlarının rapor olarak paylaşılacağını belirtti. Ayrıca, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ile Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak çalışması sonucunda özel hastanelerde hastalığın teşhis ve tedavisine yönelik anket uygulandığını ve bu konuda yapılan teknik işbirliği nedeniyle de OHSAD’a teşekkür etti.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroentroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurdan Tözün tarafından yapılan sunumla Türkiye’de ve dünyada Viral Hepatit konusunda yapılan çalışmalar ve sonuçları irdelenirken, OHSAD Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Güzel Türkiye’de özel hastaneler hakkında genel bilgileri paylaşarak Viral Hepatit’e yönelik çalışmalarına değindi. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe yapılan çalışmalara ve özellikle böyle bir teknik toplantının düşünülerek düzenlenmesine teşekkür etti ve Bakanlık olarak henüz 1. yılında olan Eliminasyon Programı’nın önemini vurgulayarak hastalık yükü açısından da yapılacak çalışmalar olduğunu ifade etti. Bakan Yardımcısı akademisyenler ve özel sektörün bu konudaki görüşlerini almak istediğinin altını çizdi. Toplantıda; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Ayla Aydın Sağlık Bakanlığı’nın “Viral Hepatitler Eliminasyon Programı” hakkında bilgi aktarırken, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak Viral Hepatit’in Halk Sağlığı açısından önemini ve maliyetini anlattı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Rahmet Güner Viral Hepatitlerin Eliminasyonuna Giden Yolda Özel Hastanelerin Rolü konulu sunumunda yapılması gerekenleri sıralayarak konuya ilişkin uygulamaların geliştirilmesi ve bu çalışmalar kapsamında özel hastanelerin önemine dikkat çekti. Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji Hepatoloji Bölümü ve Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu’nun konunun önemi ve gündemdeki yerini örnekleriyle anlattığı konuşmasının ardından Prof. Dr. Haluk Özsarı moderatörlüğünde interaktif tartışma ile akademisyen ve özel hastanelerin konuyla ilgili hekimleri yapılan ve yapılması gerekenleri başlıklar halinde özetleyerek yol haritası önerilerinde bulundular.

Toplantıya; Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım, OHSAD üyesi hastanelerin Yönetim Kurulu Başkanları Dr. Feza Şen ve Dr. Ayhan Arslan ile yöneticileri Dr. Efe Onganer, Dr. Ramazan Gözüküçük, Dr. Servet Alan, Dr. Cengiz Uzun, Dr. Abdülkadir Yıldırım, Uzm. Dr Asuman Sinda, Uzm. Dr. Gülnur Dündar; Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sesin Kocagöz, Prof. Dr. Nesliar Eser Kutsal, Prof. Dr. Fatih Oğuz Önder; Altınbaş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dilek Arman, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tansu Yamazhan ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Can ile toplantının organizasyonuna destek veren AbbVie Türkiye Genel Müdürü Dr. Mete Hüsemoğlu katıldı.

Son güncelleme tarihi: 16/12/2019
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.