• Merkezimizde bilimsel araştırma ya da eğitim için deney hayvanı kullanmak isteyenlerin, öncelikle Acıbadem Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (ACU-HADYEK) Sekreterliği’ne, ACU-HADYEK Başvuru Formu ve Taahhütname’yi eksiksiz doldurarak başvurmaları ve onay almaları gerekmektedir.
 • ACU-HADYEK’ten onay almış projeler için deney hayvanı talebi, ACU-HADYEK kabul yazısı ve eksiksiz doldurulmuş Deney Hayvanı Talep Formu ile Merkez Müdürlüğü’ne başvurur.
 • Deney hayvanı talebinin değerlendirilmesi ve onaylanmasını takiben banka hesabına yatırılması gereken ücret proje yürütücüsüne bildirilir.
 • Dekontun Merkez Müdürlüğü’ne ulaşmasını takiben hayvan üretimi için planlama yapılır.
 • Merkezde proje içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde deney hayvanı bulunmaması durumunda, Merkez Müdürü’nün bilgisi ve onayı dahilinde yasal üretici kurumlardan araştırıcı tarafından deney hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan deney hayvanları karantinada uygun süre bekletildikten ve gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra kullanılabilirler.
 • Deney hayvanı talep formunda belirtilen çalışma takvimine göre üretilip yetiştirilen hayvanların iki ay süre ile deneye alınmaması durumunda, hayvanlar başka projelere tahsis edilir.

Çalışma yapılmak istenen laboratuvarlar için en az bir gün öncesinden ACUDEHAM Sekreterliği’nden telefon veya e-mail yoluyla rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.

 • Çalışmalara başlamadan önce Acıbadem Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi “hizmet alma sözleşmesi” proje yürütücüsü tarafından okunmalı ve imzalanmalıdır.
 • Çalışma yapılacak laboratuvarlar için en az bir gün öncesinden ACU-DEHAM Sekreterliği’nden telefon veya e-mail yoluyla rezervasyon yaptırılması gerekmektedir.
 • ACU-DEHAM’a giriş kontrollü kapılarla sağlanmaktadır. Çalışmalara başlamadan önce tüm deney ekibinin kartlarının yetkilendirilmesi gerekmektedir. Yetkilendirilmiş kartların paylaşımı ve uygunsuz kullanımı kesinlikle yasaktır.
 • Merkeze girerken mutlaka soyunma odalarında bulunan laboratuvar kıyafetleri ya da tek kullanımlık önlükler ve galoş giyilmeli, çıkışta bu kıyafetler soyunma odasında bırakılmalıdır.
 • Araştırmacılar, etik kurallara ve onaylanan projeye uygun deney yapmalıdır.
 • Merkez içerisinde yönetimin izni olmadan kamera ve fotoğraf çekimi vb. kayıtlar almak yasaktır.
 • Bir laboratuvardaki alet ve ekipman diğer bir laboratuvara taşınamaz. Gereklilik durumunda sorumlu veteriner hekime haber verilmelidir.
 • Buzdolabında saklanacak kimyasal madde ve diğer materyalin üzerine araştırmacının ismi mutlaka yazılmalıdır. Yanıcı, uçucu, parlayıcı vb.kimyasallar kullanılacaksa yetkili personel bilgilendirilmelidir.
 • Araştırmacılar günlük çalışmalarının sonunda kadavralar veya hayvanlardan elde edilen tüm atıkları tıbbi atık poşetlerinde toplayarak derin dondurucuya kendileri koymalı, diğer çöpleri evsel atık kutularına atmalı ve tezgahların üzerini temizleyerek laboratuvardan ayrılmalıdırlar.
 • Merkezin demirbaş malzemelerini kullanabilmek için izin almak ve teslimat formu doldurmak gerekmektedir.
 • Merkez içerisinde yemek, içmek, yüksek sesle konuşmak, sigara içmek, yüksek sesle müzik dinlemek hayvan refahı ve uygun deney koşullarını sürdürebilmek üzere kesinlikle yasaktır.
 • Araştırmacılar gereksinim duyduklarında ya da olağandışı her durumda sorumlu veteriner hekim veya diğer personel ile iletişime geçmelidirler.
 • Merkezde yapılan tüm çalışmalar yayınlandıkları veya sunulduklarında deney hayvanlarının ACU-DEHAM’dan alındığı ve/veya çalışmanın ACU-DEHAM laboratuvarlarında yapıldığı mutlaka belirtilmeli ve bir örneği Merkez’e gönderilmelidir.
 • ACU-DEHAM’da çalışma yapmak isteyen araştırmacılar yukarıdaki tüm maddelere uymak zorundadır.
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.