"AAALAC International (American Association for Accreditation of Laboratory Animal Care), gönüllü akreditasyon ve değerlendirme programları aracılığıyla bilimsel projelerde hayvanlara yapılacak çalışmaların etik kurallara uygun ve insani muameleyi teşvik eden özel, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

49 ülkede 1.000'den fazla şirket, üniversite, hastane, devlet kurumu ve diğer araştırma kurumları, sorumlu hayvan bakımı ve kullanımına olan bağlılıklarını gösteren AAALAC akreditasyonu kazanmıştır. Bu kurumlar, hayvan araştırmalarını düzenleyen yerel, eyalet ve federal yasalara uymanın yanı sıra AAALAC' ın programına katılmaya gönüllü olurlar.

Ülkemizde merkezimiz dahil iki kurumun sahip olduğu AAALAC akreditasyon programına, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACU-DEHAM) 25 Şubat 2020 tarihinde kabul edilmiştir. ACU-DEHAM, bu tarihten itibaren AAALAC akreditasyonu kapsamında faaliyetlerine devam etmektedir.

Uluslararası arenada, AAALAC akreditasyonunu Sloan-Kettering Kanser Merkezi, St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi, Amerikan Kızılhaçı ve Ulusal Sağlık Enstitüleri gibi prestijli kuruluşlar bulunmaktadır."


AAALAC


Vizyon

Sağlık bilimleri alanında en gelişmiş teknolojinin kullanılarak yeni ve güvenilir bilginin üretildiği, deney hayvanlarının bakımında en profesyonel, kaliteli ve insancıl yaklaşımın özümsendiği, araştırmacıların ve çalışanların memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu, ulusal düzeyde alanında lider, uluslararası düzeyde benzerleri ile rekabet edebilen bir Merkez olmaktır.

Misyon

Acıbadem Üniversitesi’nde bilimsel araştırma veya eğitim amacıyla deney hayvanı kullanılarak yapılacak uygulamalara gerekli altyapı ve teknik desteği sunmak, deney hayvanlarının üretim, bakım ve kullanım süreçlerinde yüksek kalitede ve uluslararası etik standartlara uygun koşulları sağlamaktır.

  • Prof. Dr. Güldal Süyen
  • Prof. Dr. Serap Arbak
  • Prof. Dr. Beki Kan
  • Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus
  • Doç. Dr. Hale Kırımlıoğlu
  • Dr. Öğr Üyesi Meltem Kolgazi

Deneylerde hayvan bakımı ve kullanımı ile ilgili endişe ve şikayetler için aşağıdaki yetkililere ulaşabilirsiniz:

Vet. Hek. Samed Özer
Sorumlu Veteriner Hekim
0216 500 4414
samed.ozer@acibadem.edu.tr

Prof. Dr. Güldal Süyen
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
0216 500 4006
guldal.suyen@acibadem.edu.tr

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.