Misyon

Acıbadem Üniversitesi’nde bilimsel araştırma veya eğitim amacıyla deney hayvanı kullanılarak yapılacak uygulamalara gerekli altyapı ve teknik desteği sunmak, deney hayvanlarının üretim, bakım ve kullanım süreçlerinde yüksek kalitede ve uluslararası etik standartlara uygun koşulları sağlamaktır.

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında en gelişmiş teknolojinin kullanılarak yeni ve güvenilir bilginin üretildiği, deney hayvanlarının bakımında en profesyonel, kaliteli ve insancıl yaklaşımın özümsendiği, araştırmacıların ve çalışanların memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu, ulusal düzeyde alanında lider, uluslararası düzeyde benzerleri ile rekabet edebilen bir Merkez olmaktır.

  • Prof. Dr. Güldal Süyen
  • Prof. Dr. Serap Arbak
  • Prof. Dr. Beki Kan
  • Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus
  • Doç. Dr. Hale Kırımlıoğlu
  • Dr. Öğr Üyesi Meltem Kolgazi
  • Prof. Dr. Güldal Süyen
  • Vet. Hek. Samed Özer
  • Vet. Sağ. Tek. Efsun Özen
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.