Üretim

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü’nde faaliyetlerini sürdüren ACU-DEHAM’da çağdaş koşullara uygun olarak saf ırk Wistar ve Sprague-Dawley sıçanlar ve Balb c fareler inbred olarak üretilmektedir.

Tedarik

Üniversitemizde eğitim amaçlı kullanılan domuzlar ile araştırmacılar tarafından talep edilen ve Merkezde üretimi yapılmayan sıçan ve fare türleri, yönetim tarafından uygun görülen yasal deney hayvanı üreticisi ve tedarikçilerinden alınabilir.

Bakım

Merkezde bulunan deney hayvanlarının bakımı ve refahı en üst standartlar göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir. Tüm hayvanlar IVC (Individually Ventilated Cages) kafeslerde yaşamakta, kafes içi sıcaklık, nem ve hava sirkülasyonu elektronik olarak düzenlenip takip edilmektedir. Merkez’de aydınlık/karanlık periyodu 12/12 saat şeklinde ayarlanmaktadır. Fare ve sıçanlarda besin değerleri standartları uygun olan “pelet” denilen formda, sıkıştırılmış ve şekillendirilmiş yemler kullanılmakta, kafes değişimleri en az haftada üç kez yapılmaktadır.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.