Acıbadem Üniversitesi ve Acıbadem Sağlık Kuruluşları Tıbbi Araştırma Etik Kurulu’na (ATADEK) başvuruların, e-posta yolu ile (atadek@acibadem.edu.tr) ulaştırılması gerekmektedir.

Tıbbi Araştırmalar Değerlendirme Kurulu

 • Prof. Dr. İ. Hakkı Ulus
 • Prof. Dr. Güldal Süyen
 • Prof. Dr. Murat Baş
 • Prof. Dr. Ükke Karabacak
 • Prof. Dr. İlyas Göz
 • Prof. Dr. Elif Eroğlu Büyüköner
 • Prof. Dr. Berrin Karadağ
 • Doç. Dr. Günseli Bozdoğan
 • Doç. Dr. Emel Baloğlu
 • Doç. Dr. Fatih Artvinli
 • Sekreter Fatma Yağız

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 • Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus
 • Prof. Dr. Güldal Süyen
 • Prof. Dr. Fevzi Toraman
 • Prof. Dr. Mert Ülgen
 • Prof. Dr. Elif Eroğlu Büyüköner
 • Prof. Dr. Berrin Karadağ
 • Doç. Dr. Günseli Bozdoğan
 • Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre Dorman
 • Avukat Ferda Öztürk
 • Sekreter Fatma Yağız

Etik Kurul başvurularının değerlendirilebilmesi/ onaylanabilmesi için başvuruların toplantı tarihinden en geç üç gün öncesinde atadek@acibadem.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Son gün gelen başvurular, bir sonraki toplantı tarihinde değerlendirmeye alınacaktır.

 • 26.03.2020
 • 09.04.2020
 • 30.04.2020
 • 14.05.2020
 • 28.05.2020
 • 11.06.2020
 • 25.06.2020
 • 09.07.2020
 • 23.07.2020
 • 06.08.2020
 • 20.08.2020
 • 03.09.2020
 • 17.09.2020
 • 08.10.2020
 • 22.10.2020
 • 05.11.2020
 • 19.11.2020
 • 10.12.2020
 • 14.12.2020

Yönerge için tıklayın.

ATADEK İzin ve Onay Başvuru Formu için tıklayın

İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu için tıklayın

Helsinki Bildirgesi için tıklayın

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.