ÇİFT ANADAL PROGRAMI

Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin başarı şartlarını ve diğer koşulları sağlamak koşuluyla, ikinci bir lisans programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlar.

ÇİFT ANADAL PROGRAM LİSTESİ için tıklayınız.
Başvuru Tarihleri

Çift Anadal Programı başvuru tarihleri akademik takvimde yer almakta olup, ilgili dönemde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyuru alanından tarihler ve kontenjanlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Başvuru Koşulları

Öğrenciler, Çift Anadal öğrenimi için, lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında olmak üzere akademik takvimde öngörülen süreler içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilirler.

Çift Anadal öğrenimine başvuran öğrencinin;

 1. Başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,

 2. Genel not ortalamasının en az 2.80 olması ve esas anadal programında kendi yarıyılındaki öğrencilerin genel not ortalamasına göre yapılan başarı sıralaması itibarıyla ilk %20’ye girmiş olması,

 3. Başvurduğu ikinci anadal programının varsa İngilizce yeterlik koşulunu sağlaması, gerekir.

Konuyla ilgili Yönerge ve Yönetmelikler
 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi için tıklayınız.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı İle İngilizce Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi için tıklayınız.


YANDAL PROGRAMI

Yandal Programı

Yandal Programı, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, başarı şartlarını ve diğer koşulları sağlamak koşuluyla, aynı üniversite içinde ikinci bir lisans programı kapsamında belirli bir konuda bilgilenmek amacıyla sınırlı sayıda ders almak suretiyle diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası almasını sağlar.

YANDAL PROGRAM LİSTESİ için tıklayınız.
Başvuru Tarihleri

Üniversite yandal başvuru tarihleri akademik takvimde yer almakta olup, ilgili dönemde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyuru alanından tarihler ve kontenjanlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Başvuru Koşulları Öğrenci, Yandal Programı’na, anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

Öğrencinin Yandal Programı’na başvurabilmesi için;

 1. Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması ve başvurduğu yarıyıla kadar anadal programına ilişkin aldığı tüm dersleri en az geçer not ile tamamlamış olması gerekir.

 2. Kurumlar arası yatay geçiş veya dikey geçiş ile ACU’nun lisans diploma programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin yandal programlarına başvurabilmesi için, kayıt yaptırdıkları programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur.

 3. Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programına kayıtlı öğrencilerin herhangi bir yandal programına başvurabilmeleri için öğrenim dili tamamıyla veya kısmen İngilizce olan lisans diploma programlarına yeni öğrenci kabulünde geçerli olan İngilizce yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.

 4. Anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim dili Türkçe olan veya Türkçe ve İngilizce dilinde karma olarak öğretim yapılan lisans diploma programları kapsamında açılan yandal programlarına başvurabilmeleri için, bu lisans diploma programlarına yeni öğrenci kabulünde geçerli olan Türkçe yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.

Konuyla ilgili Yönerge ve Yönetmelikler
 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi için tıklayınız.

 • Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı İle İngilizce Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi için tıklayınız.

Sor
Cevaplayalım
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.