Ana içeriğe atla

Türk Dili dersi yükseköğrenim kurumlarında ortak ve zorunlu derslerdendir. 2 kredilik olan bu ders, iki yarıyılda okutulmaktadır. İlk yarıyıl dilbilgisi, ikinci yarıyıl ise edebiyat konularına ağırlık verilen bu dersin öncelikli amacı, öğrencilere eleştirel ve sorgulayıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak, sözlü ya da yazılı olarak kendilerini düzgün bir Türkçe ile yetkin olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Derste ayrıca düzyazı, şiir, hikâye, roman gibi farklı yazınsal türlerin okunması, incelenmesi ve tartışılması aracılığıyla öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve okumanın aydın bir birey olmanın ön koşulu olarak vazgeçilmez bir gereksinim olduğunu benimsetmek hedeflenmektedir. İki dönemlik bu ders sonunda öğrencilerin dil becerileri, okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dil öğreniminde temel olan dört alanda gelişmiş olacak ve öğrenciler derste toplumsal, kültürel, vb. boyutlarıyla ele alınacak olan dil olgusunun kişiler ve kitleler arasındaki iletişimdeki önemini kavramış olacaklardır.

Ders konuları tek bir kaynağa dayalı olarak değil, farklı kaynaklar ve konuyla ilgili makaleler üzerinden yapılacak olan tartışmalarla işlenir. Her öğrencinin derse mutlaka katılımı beklenmekte ve sınıf içinde gösterdiği performans katılım notu olarak not ortalamasına eklenmektedir.