Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak eğitim ve öğretim çalışmalarını yürütmektedir. Üniversitelerde okutulması zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi bu bölüm tarafından verilmektedir. Ayrıca Türkiye’nin modernleşme tarihini bilimsel yollardan araştırmak, yaymak ve tanıtmak amacıyla bilimsel yayınlar yapılması, konferans, seminer ve paneller düzenlenmesi bölümün amaçları arasındadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi bütün bölümlerin ortak dersi olarak genellikle birinci sınıfta iki dönemde okutulmaktadır. 19.ve 20. yüzyıl Türkiye’sinde siyasal, ekonomik ve toplumsal dönüşümleri odak alan ders Osmanlı’nın modernleşme sürecinden başlar ve günümüze kadar gelir. Atatürk devrimlerinin ve ilkelerinin tarihsel bağlamı içinde toplumsal dönüşümlerle beraber incelendiği derste tarih araştırmaları için kaynak kullanılması, değerlendirmesi, yöntem ve analiz konularında da öğrencilerin bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

Özgür Ulus
Rezzan Akçatepe

(*) 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları

(**) Misafir Öğretim Üyesi

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.