Ana içeriğe atla

Acıbadem Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Acıbadem Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora veya tıpta uzmanlık eğimini tamamlamış araştırmacılar tarafından üniversitenin vizyonuna, misyonuna ve kuruluş değerlerine uygun olarak yönetilecek olan bilimsel araştırma ve alt yapı geliştirme proje önerilerini değerlendirir ve ilgili akademik yıl bütçesinden ödenek verilmesinin uygunluğunu onaylar.
 

  • Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini içeren projeler,
  • Değişik bilimsel alanları içeren ve Acıbadem Üniversitesi içyapısındaki değişik bilim dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa veya dışındaki ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleri,
  • Enstitüler ve Tıp Fakültesinde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini desteklemek amacıyla oluşturulan projeler ( Tezli Yüksek Lisans programındaki),
  • Fakültelerde bölüm başkanlıkları veya yüksekokullar, akademik kadrosu olan enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlıkları veya merkez müdürlükleri tarafından ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projeler,
  • Üniversitemiz öğretim üyelerinin kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları araştırma-geliştirme projeler, DPT, TÜBİTAK ve diğer ulusal kurumlar tarafından desteklenmesi amacıyla verilen araştırma projeleri,
  • Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği çerçeve programı kapsamında olan projeler,
  • Acıbadem Üniversitesinin vermiş olduğu eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanma amacıyla yapılan projeler,
  • Patent destekleme projeleri Acıbadem Üniversitesi Patent potansiyelini, sayısını ve kalitesini artırmak amacıyla yapılan projeler,
  • Acıbadem Üniversitesi öğrencilerinin bir öğretim üyesi danışmanlığında yürüttükleri projeler,

Bu kapsamda değerlendirilir.
 

ABAPKO ile ilgili destek ve bilgi almak için Teknoloji Transfer Ofisi ile görüşebilirsiniz.

 

ABAPKO destekli proje başvurusu, değerlendirilmesi ve raporlanması süreçleri BAPSİS sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.