Üniversitemizin temel faaliyet alanlarından biri olan araştırma politikası, toplumun yararına yönelik öncelikli olarak sağlık, yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanındaki araştırmalarla bilimsel ilerlemeye katkı sağlamak, kamu/özel sağlık sektörü ve sanayi kuruluşları ile iş birliği içinde transyasyonel araştırma projeleri gerçekleştirmektir. Bu bağlamda ülkenin sağlık ve sağlık ile ilintili alanlardaki sorunları ile ilgili araştırmalar yapmak, çözümler üretmek, bu araştırmalarla ortaya çıkan buluşları ürüne dönüştürmek, evrensel bilime katkı sağlayacak rekabetçi, translasyonel ve nitelikli araştırmalar yapmak ve yapılan projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.