Ana içeriğe atla

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Teknoloji Transfer Ofisinin temel misyonu araştırmacılarımızın ve paydaşlarımızın destek mekanizmaları ve araştırma imkanları konusundaki farkındalığını arttırmak, fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi ve şirketleşme gibi konularda destek vermek ve bu yönde politikalar geliştirmektir.

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası destek fonlarından azami ölçüde yararlanmasını sağlamak üzere; araştırma projelerinin başvurusu ve yönetimi esnasında hizmet vererek, projelerin başvuru öncesi ve sonrası tüm işlemlerinde destek sağlanmaktadır. Özel sektör ile ortak yeni projelerin geliştirilmesi ve uzun süreli işbirliklerinin oluşturulmasında köprü görevi üstlenmektedir. Üniversite bünyesinde elde edilen araştırma sonuçlarının sanayiye entegre edilmesi sağlanmaktadır.
 

Detaylı bilgi ve destek almak için

Eda Tanoğlu Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü (216) 500 4476 Eda.Tanoglu@acibadem.edu.tr
Cansu Akın Levi İş Geliştirme ve Destek Fonları Uzmanı
(Araştırma Fon Destekleri ve İşbirlikleri, DAPSİS)
(216) 500 4475 Cansu.Levi@acibadem.edu.tr
Sinan Cebeci İş Geliştirme ve Patent Uzmanı
(Üniversite-Sanayi İşbirliği, FSMH ve Ticarileştirme)
(216) 500 4360 Sinan.Cebeci@acibadem.edu.tr
Seda Çakır Araştırma Destek Fonları Uzmanı
(İç Fon Desteği (ABAPKO, AFDK) Süreçleri, BAPSİS)
(216) 500 4470 Seda.Cakir@acibadem.edu.tr
Neslihan Yılmaz TEKMER A.Ş. Müdürü
(Kuluçka faaliyetleri, Girişimcilik ve Şirketleşme Süreçleri)
(216) 500 4471 Neslihan.Yilmaz@acibadem.edu.tr
Erdi Dirilen Biyotasarım ve İş Geliştirme Uzmanı (216) 500 4478 Erdi.Dirilen@acibadem.edu.tr
Şeyma Nur Yavuz Proje Mali İşler Uzmanı
(Proje Takip İşlemleri: TÜBİTAK, İSTKA, AB Fonlu Projeler)
(216) 500 4477 Seyma.Yavuz@acibadem.edu.tr
Mustafa Altun Uzman Yardımcısı
(Bursiyer İşlemleri, Proje Takip İşlemleri: TÜSEB Fonlu Projeler)
(216) 500 4473 Mustafa.Altun@acibadem.edu.tr
Hülya Benli Proje İdari İşler Yetkilisi
(Bursiyer İşlemleri)
(216) 500 4472 Hulya.Benli@acibadem.edu.tr