Kurum İçi Yatay Geçiş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bölüm/programlarına kayıtlı bir öğrencinin üniversite içindeki aynı düzeydeki (lisanstan lisansa, ön lisanstan ön lisansa) diğer diploma programlarına geçişini ifade eder. Kurum içi yatay geçiş ile öğrenci kabulü YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi" hükümlerine göre yapılır.

Konuyla ilgili yönerge ve yönetmelikler:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bölüm/programlarına ait taban puanlar için tıklayınız.

ÖSYS / YKS Taban ve Tavan Puanlar için tıklayınız.

Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

Başvuru için Gerekli Belgeler

  1. Öğrenci Belgesi
  2. Transkript
  3. ÖSYS / DGS / YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi
  4. YGS Sonuç Belgesi / YKS Sonuç Belgesi
  5. Başarı Belgesi (İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programına yatay geçişlerde, başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçtiğini belirten belgesi)
  6. Sağlık Raporu

    a) 2018 ve öncesi kayıtlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım (İÖ), öğrencilerinin kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir, b) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı, İlk ve Acil Yardım Programı (İÖ) öğrencilerinin, yukarıdaki (a) maddesinde bulunan Sağlık Raporu ile birlikte Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya gerekli raporu verebilecek kapasitedeki devlet hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen ve erkek öğrencilerde 1.65 m'den, kız öğrencilerde 1.60 m'den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmalarını belirten rapor almaları, program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru eksiksiz olarak hazırlanmış başvuru belgeleri ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü Öğrenci Bilgi Sistemi’ne yapılır.

Öğrenci İşleri Müdürlüğü İletişim Bilgileri: ogrenci.isleri@acibadem.edu.tr

Tel: 0 216 500 44 44 (Dahili: 4240-4241-4244-4245-4246)

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.