Değerli Mezunlarımız,

Mezunlarımız ile etkileşimin sürdürülebilmesi Üniversitemiz için büyük önem taşımaktadır. Bu amaca yönelik olarak sizler ile ilgili güncel verilere ulaşılabilmesi ve sizlerden geri bildirim alınabilmesi için "Mezun Bilgi Sistemi " kullanıma sunulmuştur.

Üniversitemiz ile olan iletişiminizi sürdürmeniz için Mezun Bilgi Sistemi'ne login olarak sistem içinde bilgilerinizi girmeniz/güncellemeniz gerekmektedir.

Aşağıdaki alanlara tıklayarak sistemin kullanımı ile ilgili bilgilendirme kılavuzuna ulaşabilir ve sisteme girişi sağlayabilirsiniz.

Birkaç dakikanızı ayırarak yapacağınız bu işlem için vereceğiniz desteğe peşinen teşekkür ederiz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü

Mezun Bilgi Sistemi kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Mezun Bilgi Sistemine giriş için tıklayınız.

Yetenek Kapısına giriş için tıklayınız.

Mezuniyet

Öğrenciler, kayıtlı oldukları programların mezuniyet yükümlülüklerini tamamladıkları takdirde, diploma almaya hak kazanırlar.

Mezuniyet, diploma ve ilgili belge işlemleri Acıbadem Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge çerçevesinde yapılır. Yönerge için tıklayınız.

Mezuniyetin Kesinleşmesi

Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın mezuniyet yükümlülükleri çerçevesinde değerlendirilir ve akademik takvimde not girişleri için ilan edilen son gün itibarıyla yükümlülüklerini tamamlayanlar tespit edilirler. Tespit edilen öğrencilerin, bağlı oldukları enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile mezuniyetleri kesinleşir. Mezuniyetleri kesinleşen öğrenciler için Öğrenci İşleri Müdürlüğü, mezuniyet işlemlerini başlatır.

Mezuniyet İşlemleri

Mezuniyeti kesinleşen öğrencilere, mezuniyetlerine ilişkin yönetim kurulu kararı gelir gelmez "Geçici Mezuniyet Belgesi” hazırlanır. "Geçici Mezuniyet Belgesi” hazırlanan öğrenciler sırasıyla aşağıdaki işlemleri tamamlamakla yükümlüdürler.

  1. Üniversiteden Ayrılma İşlemleri

Öğrenciler, aşağıdaki tabloda belirtilen birimlere varsa Üniversite tarafından kendilerine tahsis edilen malzemeleri teslim ederek ilişiklerini keserler.

Bölüm/Birim/Sorumlu İşlemler
Kütüphane Kütüphane hesabının kapatılması vb.
Mali İşler Mali kayıtlar (Borç bilgileri)
Öğrenci İşleri Öğrenci kimlik kartı teslimi
  1. Diploma İşlemleri

Diplomalar hazırlandıktan sonra Sağlık Bakanlığına onay için gönderilir.

  1. Diploma Teslimi

Öğrenciler Geçici Mezuniyet belgelerinin asılları ile birlikte Öğrenci Hizmetlerinde bulunan Diploma defterini imzalayarak,Diplomalarını teslim alabilirler.Diploma ile ilgili belgeler yalnızca mezunların kendilerini, veya bu konuda vekalet verilmiş vekillerine imza karşılığında ve teslim tutanağı ile elden teslim edilir.

Önemli Bilgilendirme:

  • Diplomalar, yalnızca mezunların kendilerine, veya bu konuda vekalet verilmiş vekillerine imza karşılığında ve teslim tutanağı ile elden teslim edilir. Bunun dışında herhangi bir şekilde diploma teslimi yapılamaz.
  • Geçici Mezuniyet Belgesi bir defaya mahsus verilmektedir. Bu belgenin aslının iş başvurusu, vb. durumlarda ilgili kuruma teslim edilmemesi gerekli ise bunun yerine fotokopi veya noter onaylı belgenin kopyasının teslim edilmesi önerilir.
  • Mezuniyet ile ilgili tüm işlemler tamamladıktan sonra üniversite kaydında teslim edilen lise diploması, vb. belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan teslim alınabilir.
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.