Online Başvuru için tıklayınız.
Online başvuru kılavuzu için tıklayınız.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

SENOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GENEL SENOLOJİ VE MEME GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ VE TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLARI

GÜZ YARIYILI İKİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ

20-22 Eylül 2021

Lisansüstü Başvuru Tarihleri

27 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

28 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi

28 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Webde İlanı

29 Eylül 2021

Mülakat Sınavları

29 Eylül 2021

Mülakat Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi

30 Eylül 2021

Mülakat Sonuçlarının Webde İlanı

4 Ekim 2021

Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması ve Kesin Kayıt

5 Ekim 2021

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıtlar

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Senoloji Araştırma Enstitüsü

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İkinci Başvuru Kontenjanları ve Ücretleri

 

PROGRAMLAR

Eğitim Süresi

Kontenjan

Yabancı Uyruklu Kontenjan

Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücret (KDV Dahil)

2021-2022  Ücret  (KDV Dahil)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücret (KDV Dahil)

Ücret Dönem Bilgisi

TEZLİ YÜKSEK LiSANS PROGRAMLARI

Genel Senoloji Yüksek Lisans Programı

2 Yıl

3

 

-----

5.000

USD

Ücretsiz

5.000

USD

Program Ücreti 4 Dönem

Meme Görüntüleme Teknikleri ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı

2 Yıl

2

 

-------

5.000

USD

20.000 TL

5.000

USD

Program Ücreti 4 Dönem

TOPLAM

 

5

-----

----

 

 

 

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ SENOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GENEL SENOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Dil Yeterliliği

Yüksek Lisans Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Genel Senoloji Tezli Yüksek

Lisans Programı

Yurt içi:3

Yabancı:-

 

Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik bölümlerinden mezun olmak.

Programın niteliği

Örgün Öğretim

Ücret

Ücretsiz 

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

TOEFL-IBT: En az 66 puan

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 55 puan

Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'ndan en az 50 puan almış olmak. Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik derecesi, Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir.

Bilimsel Yeterlilik

 • Lisansüstü eğitim için aşağıda belirtilen sınavlardan birinden en az geçerli puanı almış olmak (sonuç belgeleri başvuru tarihine kadar geçerli olmalıdır):

 • ALES veya e-ALES sayısal puan türünden en az 55, 149 (eski sistem 610) puandan az olmamak üzere GRE, 450 puandan az olmamak üzere GMAT puanına sahip olmak.

 • Tıp mezunları için ALES şartı aranmaz. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosu tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanına bakılmaksızın belirlenen 65 puan dikkate alınır.

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu,

 • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)

 • Resmi akademik transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin online sistem üzerinden sisteme yüklenmesi ve/veya kapalı zarf içerisinden sunulması gereklidir.

 • Niyet mektubu: Adayın söz konusu programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri özetlenmelidir.

 • Referans mektubu (2 adet): Online sisteme yüklenmeli ve/veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır. (Mülakat Sınavında Referans Mektuplarının teslim edilmemesi durumunda kayıt alınmayacaktır.)

 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar on-line kayıt sırasında belirtmelidir).

 • Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Özgeçmiş

 • 1 adet vesikalık fotoğraf

 • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

 • Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ SENOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MEME GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Yüksek Lisans Program Adı

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Meme Görüntüleme Teknikleri ve Teknolojileri Tezli yüksek Lisans Programı

Yurt içi:2

Yabancı:0

 

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlık eğitimi veren bir kurumda radyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Programın niteliği

 

Örgün Öğretim

Ücret

20.000 TL

Dil Yeterliliği

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;

 • TOEFL-IBT: En az 66 puan

 • YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 55 puan

 • Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'ndan en az 50 puan almış olmak. Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik derecesi, Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir.

Bilimsel Yeterlilik

 • Lisansüstü eğitim için aşağıda belirtilen sınavlardan birinden en az geçerli puanı almış olmak (sonuç belgeleri başvuru tarihine kadar geçerli olmalıdır):

 • ALES veya e-ALES sayısal puan türünden en az 55, 149 (eski sistem 610) puandan az olmamak üzere GRE, 450 puandan az olmamak üzere GMAT puanına sahip olmak.

 • Tıp mezunları için ALES şartı aranmaz. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosu tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanına bakılmaksızın belirlenen 65 puan dikkate alınır.

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu,

 • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.)

 • Resmi akademik transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin on-line sistem üzerinden sisteme yüklenmesi ve/veya kapalı zarf içerisinden sunulması gereklidir.

 • Niyet mektubu: Adayın söz konusu programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri özetlenmelidir.

 • Referans mektubu (2 adet): Online sisteme yüklenmeli ve/veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır. (Mülakat Sınavında Referans Mektuplarının teslim edilmemesi durumunda kayıt alınmayacaktır.)

 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar on-line kayıt sırasında belirtmelidir).

 • Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Özgeçmiş

 • 1 adet vesikalık fotoğraf

 • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

 • Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Son güncelleme tarihi: 17/09/2021
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.