Ana içeriğe atla

1001 Araştırma Projeleri

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Dr. Öğretim Üyesi Deniz Yücel Histoloji Embriyoloji Doku Mühendisliği Yöntemleriyle Katmanlı, Tübüler, Küçük-Orta Çaplı Damar Dokusu Geliştirilmesi Vasıf Hasırcı, Halime Kenar
Dr. Öğretim Üyesi Nihan Ünübol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Biyofilm oluşturan bakterilere özgü geliştirilecek peptit antibiyotikler ve yenilikçi yüzey bağlama stratejileri kullanılarak antimikrobiyal kateterlerin geliştirilmesi Özgül Gök, Tuğba Özal İldeniz, Yeşim Gürol, Tanıl Kocagöz, Sesin Kocagöz, Tarık Eren
Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu Medikal Biyoteknoloji Mitokondriye Hedefli İlaç Yüklü Nanotaşıyıcı Sistemlerin Yanlış Eşleşme DNA Tamir Mekanizması Hasarlı Kolon Kanseri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Yasemin Uzuner(Araştırmacı), Özgül Gök(Araştırmacı), Devrim Özarslan(Danışman), Meryem Sedef Erdal(Danışman)
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kolgazi Fizyoloji Kronik Kolite Bağlı İnflamasyon ve Enterik Sinir Sistemi Dejenerasyonu Üzerine Akkermansia Muciniphila'nın İyileştirici Etkisi Serap Arbak(Araştırmacı), Sinem Öktem Okullu(Araştırmacı), Merve Acıkel Elmas(Araştırmacı)
Dr. Öğretim Üyesi Sinem Öktem Okullu Tıbbi Mikrobiyoloji Dış Zar Inflamatuvar Protein A (Oipa)nın Açık Ve Kapalı Olduğu H. Pylori Suşları ile Enfekte Mide Organoid Modelindeki Protein Profillerinin Belirlenmesi ve bu profillerin Oipa nın açık ve kapalı Olduğu Suşlar ile Enfekte Hasta Mide Dokularında Maldi Görüntüleme Yöntemi ile Elde Edilecek Protein Profilleri ile Karşılaştırılması Aysel Özpınar(Danışman), Arzu Tiftikçi(Danışman), Ümit İnce(Araştırmacı), Aytaç Erman(Araştırmacı) Yasemin Uçal(Araştırmacı)
Doç. Dr. Halime Kenar Tıp Mühendisliği Üç Boyutlu Biyobasım ile in vitro Fonksiyonel İnsan Kalp Kası-Koroner Damar Modelinin Geliştirilmesi Deniz Yücel(Danışman), Şadan Yavuz(Danışman), Ayşe Karson(Araştırmacı),
Dr. Öğr. Üyesi Emel Baloğlu Farmokoloji İskemik Kalp Hastalığı Modelinde Na+/K+-ATPaz Pompası ile Etkileşen Proteinlerin Saptanması Zeynep Aslıhan Durer(Danışman), Emre Deniz(Danışman), Evren Kılınç(Araştırmacı), Emel Timuçin(Araştırmacı)
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Türkiye'deki Primer Siliyer Diskinezi (PSD) Hastaları için Tanı Metotlarının Geliştirilmesi ve Uygun Gen Panellerinin Oluşturulması Özlem Tuğçe Kaya(Araştırmacı), Serap Şirvancı(Danışman), Serçin Karahüseyinoğlu(Danışman), Cansın Saçkesen(Araştırmacı), Hasan Bayram(Araştırmacı), Pınar Ata(Araştırmacı), Ela Erdem Eralp(Araştırmacı), Zeyenp Seda Uyan(Araştırmacı)
Doç. Dr. Emel Timuçin Biyoistatistik ve Tıp Bilişim AurorA A/N-Myc Kompleksini Hedefleyen Yarı-Akılcı Peptit Tasarımı ve Deneysel Doğrulamaları Emel Baloğlu(Araştırmacı), Özgür Kütük(Araştırmacı), Özgür Gül(Araştırmacı), Ahmet Can Timuçin(Araştırmacı), Koray Özduman(Danışman)
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Uçal Tıbbi Biyokimya Pam50 Testi Sonucuna Göre Farklı Risk Grubunda Değerlendirilen Hormon Reseptörü Pozitif Meme Kanseri Dokularında Biyobelirteç Araştırması (220S105) Fatma Tokat(Araştırmacı), Halil Kara(Araştırmacı), Taner Korkmaz(Araştırmacı), Aysel Özpınar(Danışman), Ümit İnce(Danışman), Cihan Uras(Danışman)
Dr. Güralp Onur Ceyhan Genel Cerrahi Pankreas kanserinin ve kronik pankreatitin preklinik tedavisinde kullanılması için anti-CX3CR1 monoklonal antikoru üretimi Güldal Süyen(Araştırmacı), Tanıl Kocagöz(Araştırmacı), Elif Sever(Araştırmacı), İbrahim Hatipoğlu(Araştırmacı), Ihsan Ekin Demir(Danışman)
Prof. Dr. Vasıf Hasırcı Tıp Mühendisliği Mikrodesenli Yüzey Üzerinde Sinir Doku Modeli Oluşturulması, Akson Yönlendirme ve Sinir Hasarı İyileşme Süreçlerinin İncelenmesi GNesrin Hasırcı(Araştırmacı), Deniz Yücel(Araştırmacı)
Prof. Dr. Ali Osmay Güre Tıbbi Biyoloji Gastrik Kanser Alt Gruplarında Prognoz ve İlaç Hassasiyet Biyobelirteç Tespiti Seçil Demirkol Canlı(Araştırmacı)
Doç. Dr. Ahmet Bulut Bilgisayar Mühendisliği PArama Motoru Reklam Kampanyalarının Otonom Yönetimi  
Prof. Dr. Filiz Onat Tıbbi Farmakoloji Nigro-Striatal Dopaminerjik Yolağın Epileptogenezdeki Rolünün Araştırılması Rezzan Gülhan(Araştırmacı), Ümit Süleyman Şehirli(Araştırmacı), Serap Şirvancı(Araştırmacı), Medine Gülçebi(Araştırmacı), Özlem Akman(Araştırmacı)

1002 Hızlı Destek Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Uçal Tıbbi Biyokimya Papiller Benzeri Nükleer Özellik Gösteren Noninvazif Foliküler Tiroid Neoplazmı (NIFTP) Vakalarının Metabolit Profillerinin MALDI Görüntüleme Kütle Spektrometresi Yöntemi ile Araştırılması Prof. Dr. Aysel Özpınar(Araştırmacı), Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tokat( Araştırmacı)
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya Servikal Kanserde Erken Tanı Kiti Geliştirmek Için Biyobelirteç Belirleme Mühittin Abdülkadir Serdar(Araştırmacı), Mete Güngör(Danışman), Özgüç Takmaz(Danışman)
Dr. Öğr. Üyesi Merve Açıkel Elmas Histoloji ve Embriyoloji ABD Monosodyum Glutamat Ile Olusturulan Testis Hasarında Aposininin Iyilestirici Etkisi  
Prof. Dr. Mustafa Serteser Tıbbi Biyokimya Klinik Testlerde İmmünfiksasyon Elektroforez Analizine Alternatif Otomatize Mikropipet Afinite Kromatografi Analiz Yöntemi Geliştirilmesi Betül Şahin(Araştırmacı), Mete Bora Tüzüner(Araştırmacı)

1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Doç. Dr. Özge Can Tıp Mühendisliği Doğadan Esinlenerek Antimikrobiyal Peptit ve Benzerlerinin Geliştirilmesi Tanıl Kocagöz, Güldal Süyen, Serap Arbak, Tuğba Arzu Özal İldeniz, Tarık Eren (Yıldız Teknik Üniversitesi), Deniz Bayçın Hızal (Turgut İlaçları A.Ş.), Ahmet Emin Atik , Recep Serdar Alpan, Yiğit Erdemgil, Zeynep Zülfiye Yıldırım Keleş
Doç. Dr. Emel Timuçin Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Kanserde İmmunoterapi Etkinliğinin İyileştirilmesine Yönelik Makine Öğrenmesine Dayalı Yeni Gen Keşfi ve İlaç Yeniden Konumlandırma Platformunun Geliştirilmesi İlknur Melis Durası(Araştırmacı), Günseli Bayram Akçapınar(Araştırmacı), Gökçen Eren(Danışman)

1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Projeler

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Prof. Dr. Ali Osmay Güre Tıbbi Biyoloji MİKRORNA BAZLI BİYOBELİRTEÇLERİN, MİNİMAL İNVAZİV YÖNTEMLER KULLANILARAK ENDOMETRİYAL İMPLANTASYON PENCERESİNİN TAHMİNİNDE KULLANILMASI Les Mikrogen Genetik Tanı Merkezi Ltd.Şti.

1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Proğramı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Eda Tanoğlu Proje Ofisi/ BİGG Acıbadem Üniversitesi Bigghealth Programı  

2515 COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya Alzheimer Hastalığı'nda Periferal Mitokondriyal Disfonksiyon Ebba Lohmann(Danışman), Haşmet Ayhan Hanağası(Araştırmacı), Zeynep Gamze Güven(Araştırmacı), Gülsen Yıldız(Araştırmacı)

3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Projeleri

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Doç. Dr. Zeynep Aslıhan Durer Biyofizik (Tıp) Biyokimya (Eczacılık) Vinkülin izoformlarının kas hücrelerindeki işlevsel farklılıklarının belirlenmesi Devrim Öz Arslan, Beki Kan (Danışman), Zehra Sayers (Sabancı Üniversitesi, Danışman)
Dr. Öğr. Üyesi Özgül Gök Tıp Mühendisliği Ateroskleroz Tedavisi için Oksidatif Stresi Azaltmaya Yönelik Vcam-1 Hedefli Ilaç Taşıma Sisteminin Geliştirilmesi ve In Vitro Değerlendirilmesi Prof. Dr. Şahin Şenay(Araştırmacı),Yasemin Uzuner(Danışman)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kanlıdere Eczacılık Temel Bilimleri Kimyasal Modifikasyonlu Oligonükleotitlerden Biyokatalizör Hazırlanması ve Enantiyoseçici Karbonhidrat Sentezinde Kullanılması Sevgi Sarıgül(Araştırmacı)
Dr. Öğr. Üyesi Elif Nedret Keskinöz Temel Tıp Bilimleri, Anatomi Deneysel Alzheimer Hastalığı Modelinde Üridin Monofosfat (UMP), Kolin ve Balık Yağı Takviyesinin Sinaptogenez Üzerindeki Etkileri Merve Açıkel Elmas(Araştırmacı), Serap Arbak(Danışman), Emel Ulupınar(Danışman), İsmail Hakkı Ulus(Danışman)
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Keskin Moleküler Biyoloji ve Genetik Sıcak Nokta Mutant P53 Proteinlerinin Glioblastomadaki Etkilerinin Kıyaslanması Mehmet Batu Erman(Danışman), Emre Deniz(Danışman)

 

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı
Prof. Dr. Hüseyin Özcan Çakmak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Enjekte Edilebilen Kıkırdak Üretimi
Prof. Dr. Hacer Özgen Narcı Sağlık Yönetimi Hastane Endüstrisinde Rekabetin Verimliliğe Olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Aysel Özpınar Tıbbi Biyokimya Farklı İllerden Toplanan İçme Sularında Tiroid Bezine İyot Alımını Engelleyen Perklorik Asit (ClO4-) Düzeylerinin HPLC-MS/MS Yöntemiyle Belirlenmesi
Doç. Dr. Banu Coşar Göz Hastalıkları Deneysel Pseudomonas Kornea Ülserinde Çapraz Bağlama Tedavisinin Etkinliği
Doç. Dr. Abdurrahman Coşkun Tıbbi Biyokimya Transplantasyon öncesi kullanılan karaciğer ve böbrek koruma solüsyonlarının proteomik analizi
Dr. Öğr. Üyesi Cemaliye Akyerli Boylu Tıbbi Biyoloji Hepatosellüler Karsinoma Gelişiminde Rol Oynayan Bir Çevresel Faktör Aflatoksinin Yol Açtığı Genetik Değişikliklerin Araştırılması
Doç. Dr. Koray Özduman Beyin ve Sinir Cerrahisi Beynin Düşük "Gradeli" Hemisferik Gliomlarında Genetik Bozukluklar MR'da Görünen Tümör Sınırlarının Dışına Taşar mı?
Prof. Dr. Kültegin Ögel Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisinde Bireyselleşitirilmiş Tedavi Planı Oluşturulacak Web Temelli Aracın Geliştirilmesi
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim DNA Karma Yöntemi İle Endüstriyel Uygulamalar İçin Farklı Lipaz Ve Selülaz Veritabanı Ve Kütüphanesinin Oluşturulması
Sevim Dalva Aydemir Moleküler Biyoloji ve Genetik Identification of epigenetic drug(s) that impact cell proliferation in tumor cell lines with different origin that harbor C288T mutation on hTERT Promoter and characterization of their effects on tumor cell proliferation and viability.
Doç. Dr. Serkan Deveci Tıp Fakültesi Silika Yapılı Nanopartiküllerin Spermatogenez Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Ayşe Sesin Kocagöz Tıp Fakültesi İzlenebilir Değişken Alanlı Elektroforez
Uzm. Dr. Ayşe Ebru Kılavuzoğlu Tıbbi Biyoloji Kadınlarda Dönemsel Kan Östrojen Düzey Değişikliklerinin Kornea Üzerine Etkisi
Doç. Dr. Abdurrahman Coşkun Tıbbi Biyokimya Modifiye University Of Wisconsin Solüsyonunun Sıçan Böbrek Dokusu Saklama Süresine Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Devrim Öz Arslan Biyofizik Bilim Dalı Kardiyolipin Ve Otofaji Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu Moleküler Biyoloji ve Genetik Kanser Tedavisine Yönelik DNA Polimeraz Gama Enzimini Hedefleyerek Mitokondriyel Baz Eksizyon Tamir Mekanizmasını Bloke Eden Küçük Molekül İnhibitörlerinin Belirlenmesi Ve Etkinliklerinin Saptanması
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Beste Kınıkoğlu Erol Tıbbi Biyoloji ABD Üç Boyutlu Ve Vaskülarize Bir Yapay İnsan Ağız Mukozası Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Emel Baloğlu Farmokoloji Hipoksik kardiyomiyositlerde HIF-2? geninin Na/K-ATPaz pompasının ekspresyon ve fonksiyonuna etkisinin incelenmesi
Prof. Dr. M. Murat Şamlı Bursa Acıbadem Hastanesi Prostat Kanserinde Paclitaxel'In Mirna Ve Gen Expresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması
Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz Deri ve Zührevi Hastalıklar Akne Vulgaris Etyolojisinde Epidermal Büyüme Faktörü, Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü Miktarı, İfadesi ve Epidermal Büyüme Faktörü Reseptör Gen Polimorfizmlerinin Arastırılması
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya Beyin Ekstraselüler Matrisinin Nörodejenerasyondaki Rolünün Alzheimer'da Araştırılması (Slovenya)
Dr. Öğr. Üyesi Devrim Öz Arslan Biyofizik Hasarlı PC12 Hücrelerinde Sitidin 5’-difosfokolin’in (CDP-Ch) Otofaji ve Mitofaji Üzerine Etkisinin İncelenmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yücel Histoloji-Embriyoloji Polimerik hücre taşıyıcıların topografisinin ve meningeal hücrelerin mezenkimal kök hücre farklılaşması üzerine etkileri
Prof. Dr. Güldal Süyen Fizyoloji OPTOSİS: İnme Sonrası Hareketin Geri Kazanılması İçin Taşınabilir Optik Beyin Bilgisayar Ara Yüzü ve Ortezis Sistemi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmed Buğrahan Bayram Tıp Mühendisliği Asgari Sayıda Elektroensefalografi Elektrotu Kullanarak Beyin-Bilgisayar Arayüzü Uygulaması Hazırlığı
Dr. Öğr. Üyesi Hande Argunşah Bayram Tıp Mühendisliği Biyolojik Geri Bildirimin Koşu Esnasında Diz Eklemi Biyomekaniğine ve Kalp Ritmine Olan Etkisi
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya Nörodejeneratif Beyin Dokusundaki Protein Değişkliklerin MALDI-MS Görüntüleme Tekniği ile Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kolgazi Fizyoloji Sıçanda Endotoksemi Modelinde Vagal Stimulasyonun Olası Anti-enflamatuvar Etkileri ve bu Anti-enflamatuvar Etkilere Ghrelin, Oreksin ve Nesfatin-1 Peptitlerinin Rolü
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya Demans Için Yaygın Kullanılabilecek Bir Tarama Testinin Standardizasyonu, Bazı Çevresel Risk Etmenlerinin Tespiti Ve Biyolojik Belirteçlerin Araştırılması
Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Tıbbi Mikrobiyoloji Biyolüminesans Temelli Hızlı Antimikrobiyal Duyarlılık Saptama Kiti ve Aygıtı
Prof. Dr. Aysel Özpınar Tıbbi Biyokimya Benign ve Malign Tiroid Nodüllerinin Proteomik Profillerinin MALDI-Görüntüleme Yöntemi ile Belirlenmesi
Prof. Dr. Uğur Özbek Tıp Fakültesi Febril Nöbet Sonrası Epileptogenez Sürecinin Araştırılması.
Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu Moleküler Biyoloji ve Genetik Sporadik Alzheimer Hastalığı için Yeni Bir Genetik Faktörü Olarak Baz Eksizyon Tamir Genlerinin Genetik Varyantlarının Taranması ve Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya Yeni Nesil Kütle Spektrometresi Görüntüleme Teknolojisi ile Klinik Tarama ve Tanı Metotlarının Geliştirilmesi
Prof. Dr. Ata Akın Tıp Mühendisliği İstanbul Biyotasarım Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Aslıhan Durer Tıbbi Biyokimya Metavinculin’in Kalp Kas Hücrelerindeki Protein Bağlanma Partnerlerinin Saptanması ve Splice-İsoformu Olan Vinculin ile Karşılaştırılması
Doktora Sonrası Ceyhun Ekrem Kırımlı Tıp Mühendisliği Piezoelektrik Levha Biyosensörü ile TP53 geni 249T noktasal mutasyonunun İdrardan Erken Teşhisi
Doç. Dr. İkbal Agah İnce Tıbbi Mikrobiyoloji Gribal Enfeksiyonlarda Epigenetik Kontrol Mekanizmaların Araştırılması
Doç. Dr. Salih Haluk Özsarı Sağlık Bilimleri Fakültesi Acıbadem Üniversitesi Girişimcilik Ve İnovasyon Sertifika Eğitimi
Prof. Dr. Fehime Aksungar Tıbbi Biyokimya Nöron Hücrelerinde, Uzun Süreli Açlık Modelinin, Enerji Metabolizması Ve Mitokondrial Fonksiyonlara Etkileri
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Kolon Kanseri Etiyolojisindeki Epigenetik ve diğer faktörler ile bu faktörlerin hedeflediği Önemli Yolakların Belirlenmesi
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim In vitro ve In siliko yontemlerin kombinasyonuyla hedeflendirilmis anti kanser ilaci gonderilmesi icin peptid tasarimi
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Oktay Moleküler Biyoloji ve Genetik Gliomalara Yatkınlık Sağlayan 8q24.21 Bölgesindeki SNP’lerin Moleküler Mekanizmalarının Ortaya Çıkarılması
Prof. Dr. Ahmet Özbilgin (Celal Bayar Üniversitesi) Tıbbi Mikrobiyoloji Leishmania tropica’da Antimon Direnci Gelişiminden Sorumlu Gen Ekspresyon Regülasyonunun Moleküler Mekanizmasının Belirlenmesi
Prof. Dr. Meltem Müftüoğlu Moleküler Biyoloji ve Genetik Özgün 2-indolinon bileşiklerinin anti-interlökin 1 ve kemoterapötik ilaçlar olarak geliştirilmesi-Alt proje 2: DNA tamir inhibitörlerinin polipsiz kalıtsal kolon kanseri (MLH1 gen defekti) tedavisi için yeni bir ilaç olarak geliştirilmesi.
Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün Tıp Fakültesi Esnek Endoskopi Amaçlı Robotik Sistem
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ağırbaşlı Tıbbi Biyoloji Postmenopozal kadınlarda D vitamini ile lökosit telomer uzunluğu arasındaki ilişkinin araştırılması
Prof. Dr. Ükke Karabacak Hemşirelik Ventrogluteal Alana Intramüsküler İlaç Uygulamada Ölçüm Aracı Geliştirme ve Simülasyonu
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya Alzheimer Hastalığı Tedavisine Yönelik Yeni Doğal Bileşiklerin Tanımlanması ve Nörodejenerasyon Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (Polonyo)
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Bacillus Thermocatenulatus Lipazının (Btl2) Endüstriyel Uygulamalarda Kullanmak Üzere Protein Mühendisliği Yöntemleri ile Organik Çözücüler Içerisinde Daha Iyi Çalışır Hale Gelmesinin Sağlanması (Slovenya)
Öğr. Gör. Özgül Öztürk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Diz Osteoartriti Olan Olgularda "Hareketin Gözlemlenmesi” Yönteminin Ağrı, Fonksiyonel Düzey ve Beyin Hemodinamiği Üzerine Etkileri
Arş. Gör. Ecem Cengiz Örkü Beslenme ve Diyetetik Aspartam, Asesülfam K Sakarin ve Sükraloz Tanlandırıcılarının glukoz Toleransı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya Nörodejeneratif Mekanizmaların Başlangıcının 5XFAD Transgenik Alzheimer Hastalığı Fare Modelinde Proteomik Yöntemlerle Araştırılması
Doç. Dr. Özge Can Tıp Mühendisliği IgG Yapısındaki Terapötik Monoklonal Antikorun Antijen Bağlanma Özelliklerinin Belirlenmesi için Yüzey Plazmon Rezonans Sistemiyle Validasyonlarının Yapılarak Metot Geliştirilmesi
M. Zeki Durak (Yıldız Teknik Üniversitesi) Tıbbi Mikrobiyoloji Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE) İnfeksiyonlarının Yüzey Plazmon Rezonans Tabanlı Kit Sistemi ile Hızlı ve Hassas Olarak Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Emre Deniz Moleküler Biyoloji ve Genetik Kanser Tedavilerinde Sitotoksik İlaçlara Karşı Gelişen Direnç Mekanizmalarının CRISPR/Cas9 Teknolojisi Kullanılarak Genom Düzeyinde Taranması ve Modellenmesi
Aslı Semerci Medikal Biyoteknoloji Protein miktar analiziyle Alzheimer Hastalığı erken tanısı için yöntem geliştirme (Proje no. 2150405)
Şeyma Merve Erdoğan Araştırma Projeleri Ofisi Acıbadem Üniversitesi BİGG Projesi
Tuğçe Bozkurt Moleküler Biyoloji ve Genetik MSH2 Gen Mutasyonunun Neden Olduğu Kalıtsal Polipsiz Kolon Kanser Hücresini Seçici Olarak Öldüren Molekülün Araştırılması
Çağla Akduman Tıp Fakültesi Sporadik Alzheimer hastalığında DNA tamir genlerinin epigenetik regülasyonu
Dr. Nafiye Çiğdem Aktekin Yabancı Diller Kuşaklararası Dayanışmanın Aile ve Okul Bileşenleri ile İlişkisi
Doç. Dr. Zeynep Aslıhan Durer Biyofizik Atg3 Proteininin Özgün Etkileşim Partnerlerinin Araştırılması
Prof. Dr. Nurdan Tözün İç Hastalıkları Helicobacter Pylori ve Kolibaktin/Genotoksin Üreten Escherichia Coli Saptama İçin Polimeraz Zincirleme Tepkimesi Yöntemlerinin ve Virülans Faktörleri İle Hastalıklar Arasındaki İlişkiyi Belirleyen Biyoinformatik Modellerin Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Tokcaer Keskin Moleküler Biyoloji ve Genetik İnsan Mezenkimal Kök Hücrelerinde 5,10-Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677t Polimorfizm Etkisinin Farklılaşma Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Prof. Dr. Alp Dinçer Tıp Fakültesi Glial Beyin Tümörlerinin Genetik, Metabolik ve Histopatolojik Özelliklerini Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Non-invaziv Olarak Gösterebilecek Tanısal Ürün Geliştirilmesi | Koray Özduman, Alpay Özcan, Özge Can (Danışman), Esin Öztürk Işık (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Özgür Kurt Tıbbi Mikrobiyoloji Türkiye'de yerli bir viseral leishmaniasis olgusunda ilk kez tanımlanan Leishmania donovani / L. infantum hibridinin ayrıntılı genomik ve proteomik karakterizasyonu ile in vivo koşullardaki patojen etkilerinin ve oluşturduğu immün yanıtın fare modelinde L. donovani ve L. infantum'un referans suşlarıyla karşılaştırmalı analizi
Prof. Dr. Hasan Faruk Buyru Tıp Fakültesi Erken Yumurtalık Yetmezliğinde Yumurtalık Folikullerinin Femtosaniye Lazer Sistemi İle Minimal Girişimsel Olarak Aktivasyon
Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal Tıbbi Biyokimya Mekanizmaların Başlangıcının 5xfad Transgenik Alzheimer Hastalığı Fare Modelinde Proteomik Yöntemlerle Araştırılması
Dr. Alpay Yeşilaltay Hemotoloji Multipl Myelom Hücrelerinde Onkolitik Myxoma Virüsünün Etkilerinin Araştırılması
Dr. Öğr. Üyesi Emel Baloğlu Farmokoloji Kronik Hipoksik Kardiyomiyositlerde Na+/K+-ATPaz Proteinin Hücre Içi Lokalizasyonunda HIF'lerin Rolünün Araştırılması | Evren Kılınç(Araştırmacı)
Dr. Öğr. Üyesi Özgül Gök Tıp Mühendisliği Sinir Dokusu Hasarına Yönelik Çift Fonksiyonlu Terapi Sunabilecek Biyoaktif Hidrojellerin Geliştirilmesi
Prof. Dr. Aysel Özpınar Tıbbi Biyokimya Multiple Skleroz Hastalığında Perisitlerin Rolünün Hastalık Alt Tiplerinde Araştırılarak Klinik Tarama Sistemi Geliştirlmesi Doç. Dr. Murat Kürtüncü, Doç. Dr. Ahmet Tarık Baykal
Prof. Dr. Tanıl KOCAGÖZ Tıbbi Mikrobiyoloji Biyobenzer TNF-Alfa Blokörü Üreten Hücre Hatlarının Geliştirilmesi
Doç. Dr. Alpay Özcan Meslek Yüksekokulu, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntülemeden Elde Edilen Mikroyapı Simülasyonları ve Tarayıcının İşarete Etkilerinin Modellenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ağırbaşlı Tıbbi Biyoloji Yüksek Dansiteli Lipoprotein-Kolesterol (HDL-K) Seviyelerinin Otofaji ile İlgili Genlerin İfadesi ile İlişkisi
Dr. Öğretim Üyesi Sinem Öktem Okullu Tıbbi Mikrobiyoloji Helicobacter Pylori'nin Patogenezinde Etkili Olduğu Bilinen ve Aşı Hedefi Potansiyeli Olan Dış İnflamatuvar Protein A (Oipa, Outer İnflammatory Protein A) nın Mide Epitel Yüzeyine Bağlanmasında Rol Alan Olası Etkileşim Proteinlerinin Saptanması
Prof. Dr. Osman Uğur Sezerman Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Üçlü Negatif Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedaviye Yanıtın Matematiksel Modeller Ve Hayvan Deneyleriyle Tespit Edilmesi
Prof. Dr. İlke Sipahi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Koroner arter hastalığında by-pass ile stentlerin kıyaslanması. Antihipertansif ilaçların uzun dönem kardiyak olaylara etkilerinin değerlendirilmesi ve yan etkilerinin metaregresyon analizi
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Oktay Tıbbi Biyoloji Beyin tümörlerinin oluşumu ve malinleşmesi sürecinde metabolizma ile genetik/epigenetik değişimlerin karşılıklı regülasyonu
Dr. Öğr. Üyesi Beste Kınıkoğlu Erol Tıbbi Biyoloji Erişkin Mezenkimal Kök Hücreleri Kullanarak Üç Boyutlu Yapay İnsan Dokusu Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Aslıhan Durer Biyofizik Kardiyomiyopati ile İlişkili Vinkülin İzoformlarının Aktin Filamentleri ile Etkileşiminin Biyofiziksel Karakterizasyonu
Hande Halilibrahimoğlu Tıp Mühendisliği Glial Tümörlerin Genotipinin Manyetik Rezonans Eş Yönsüzlük İndeksleri ile Belirlenmesi
Seda Keskin Tıp Mühendisliği EEG Tabanlı İşlevsel Bağlanabilirlik ile Laparoskopik Cerrahi Simülasyonla Eğitim Ölçütü Tanımlanması
Doç. Dr. İkbal Agah İnce Enhancing Vector Refractoriness to Trypanosome Infection  
Doç. Dr. Ümit Özcan Preoperative Breast MRI in Clinical Practice: Multicenter International Prospective Meta-Analysis of Individual Data (MIPA)  
Prof. Uğur Özbek CA16223/ ECOST-MEETING-CA16223-101019-110801  
Prof. Dr. Mehmet Oğuz Polat Zero tolerance to forced marriages Zeynep Reva(Araştırmacı)
Prof. Dr. Uğur Özbek Tıbbi Genetik İStanbul Tanısız ve NAdir Hastalıklar Platformu (İSTisNA) Fizibilite Projesi
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Burcu ERDOĞAN Tıp Mühendisliği Sağlık Girişimlerinin Küresel Pazara Erişimi

 

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Prof. Dr. Ali Osmay Güre Tıbbi Biyoloji Diyabet Hastalarında Görülen Algı, Öğrenme ve Hafıza Kayıplarıyla Ilgili Post-Transkripsyonel (Gen Ifadesi, RNA Değişimleri ve Düzenleyici Kodlamayan RNAlar) Moleküler Ağların Tespiti  
Doç. Dr. Fabienne Dumoulin Tıp Mühendisliği PDT, PTT ya da Işıkla Tetiklenen İlaç Salınımı İçin Tasarlanmış ve Kendiliğinden Düzenlenerek Ortogonal Fonksiyonlanabilen Karışık ya da Saf Ftalozomları Oluşturabilen Amfifilik Ftalosiyaninler Ayşe Gül Gürek(Araştırmacı), Ümit İnci(Araştırmacı)
Prof. Dr. Alp Dinçer Radyoloji Kan Beyin Bariyer Bozulumu Için Atardamar Fırıl Etiketleme (Bbb-Asl) Tekniğinin Beyin Tümörlerinde Değerlendirilmesi (Jpnd "Debbie" Projesi- İş Paketi 5) Esin Işık Öztürk(Araştırmacı), Ayça Erşen Danyeli(Araştırmacı), Koray Özduman(Araştırmacı)