Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP)

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı
Prof. Dr. İlke Sipahi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Koroner arter hastalığında by-pass ile stentlerin kıyaslanması. Antihipertansif ilaçların uzun dönem kardiyak olaylara etkilerinin değerlendirilmesi ve yan etkilerinin metaregresyon analizi
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Oktay Tıbbi Biyoloji Beyin tümörlerinin oluşumu ve malinleşmesi sürecinde metabolizma ile genetik/epigenetik değişimlerin karşılıklı regülasyonu

Unesco-L’Oréal Türkiye “Bilim Kadınları İçin” Programı Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı
Dr. Öğr. Üyesi Beste Kınıkoğlu Erol Tıbbi Biyoloji Erişkin Mezenkimal Kök Hücreleri Kullanarak Üç Boyutlu Yapay İnsan Dokusu Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Aslıhan Durer Biyofizik Kardiyomiyopati ile İlişkili Vinkülin İzoformlarının Aktin Filamentleri ile Etkileşiminin Biyofiziksel Karakterizasyonu

BİDEB 2244 Sanayi Doktora Projeleri

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Prof. Dr. Uğur Sezerman Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim Kişisel Tıp Uygulamaları İçin Bulut Tabanlı Veri Analiz Algoritmaları ve Platformu Geliştirilmesi Epigenetiks
Prof. Dr. Uğur ÖZBEK Tıbbi Genetik Sağlık Alanında İleri Analiz Teknikleri ve Hücresel Tedaviler Geliştirilmesi için Ulusal Yetkinliğin Artırılması Acıbadem Labmed

Araştırma Bursları BİDEP 2209 Projeleri

Proje Yürütücüsü Anabilim Dalı/Bölümü Projenin Adı Proje Ekibi
Hande Halilibrahimoğlu Tıp Mühendisliği Glial Tümörlerin Genotipinin Manyetik Rezonans Eş Yönsüzlük İndeksleri ile Belirlenmesi Doç. Dr. Alpay Özcan(Danışman)
Seda Keskin Tıp Mühendisliği EEG Tabanlı İşlevsel Bağlanabilirlik ile Laparoskopik Cerrahi Simülasyonla Eğitim Ölçütü Tanımlanması Doç. Dr. Alpay Özcan(Danışman)
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.