Online Başvuru için tıklayınız.
Online başvuru kılavuzu için tıklayınız.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOMALZEME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GÜZ YARIYILI İKİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ

20-22 Eylül 2021

Lisansüstü Başvuru Tarihleri

27 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

28 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi

28 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Webde İlanı

29 Eylül 2021

Mülakat Sınavları

30 Eylül 2021

Mülakat Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi

1 Ekim 2021

Mülakat Sonuçlarının Webde İlanı

7 Ekim 2021

Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması ve Kesin Kayıt

8 Ekim 2021

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıtlar

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MOLEKÜLER ve TRANSLASYONEL BİYOTIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GÜZ YARIYILI İKİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ

20-22 Eylül 2021

Lisansüstü Başvuru Tarihleri

27 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

28 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi

28 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Webde İlanı

29 Eylül 2021

Mülakat Sınavları

29 Eylül 2021

Mülakat Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi

30 Eylül 2021

Mülakat Sonuçlarının Webde İlanı

7 Ekim 2021

Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması ve Kesin Kayıt

8 Ekim 2021

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıtlar

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GÜZ YARIYILI İKİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ

20-22 Eylül 2021

Lisansüstü Başvuru Tarihleri

27 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

28 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi

28 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Webde İlanı

29 Eylül 2021

Mülakat Sınavları

29 Eylül 2021

Mülakat Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi

30 Eylül 2021

Mülakat Sonuçlarının Webde İlanı

7 Ekim 2021

Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması ve Kesin Kayıt

8 Ekim 2021

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıtlar

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ

YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

GÜZ YARIYILI İKİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ

20-22 Eylül 2021

Lisansüstü Başvuru Tarihleri

27 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

28 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi

28 Eylül 2021

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Webde İlanı

29 Eylül 2021

Mülakat Sınavları

29 Eylül 2021

Mülakat Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi

30 Eylül 2021

Mülakat Sonuçlarının Webde İlanı

7 Ekim 2021

Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması ve Kesin Kayıt

8 Ekim 2021

Kayıt Yaptırmayanların Yerine Yedek Kayıtlar

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İkinci Başvuru Kontenjanları ve Ücretleri

PROGRAMLAR

Eğitim Süresi

Kontenjan

Yabancı Uyruklu Kontenjan

Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücret (KDV Dahil)

2021-2022  Ücret  (KDV Dahil)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Ücret (KDV Dahil)

Ücret Dönem Bilgisi

TEZLİ YÜKSEK LiSANS PROGRAMLARI

Biyomalzeme Tezli Yüksek Lisans Programı

2 Yıl

2

1

-----

Ücretsiz

10.000

USD

Program Ücreti 4 Dönem

Moleküler ve Translasyonel Biyotıp Tezli Yüksek Lisans Programı

2 Yıl

2

 

1

10.000

USD

Ücretsiz

10.000

USD

Program Ücreti 4 Dönem

Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

2 Yıl

1

 

5

10.000

USD

Ücretsiz

10.000

USD

Program Ücreti 4 Dönem

TOPLAM

 

4

2

----

 

 

 

DOKTORA PROGRAMLARI

 

 

   

 

 

 

Biyomedikal Mühendisliği doktora Programı

4 Yıl

8

 

5

20.000

USD

Ücretsiz

 

20.000

USD

Program Ücreti 8 Dönem

TOPLAM

 

8

5

 

 

 

 

BİYOMALZEME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ BAŞVURU KOŞULLARI

Sınav Yeterlilikleri

 • ALES sayısal puan türünde, 65 puan almak.
 • ALES sınavı olmayan ve yabancı öğrenciler için GRE en az 152 puan, GMAT en az 485.
 • Tıp, diş hekimliği, veteriner hekimliği, eczacılık mezunları için ALES şartı aranmaz.
 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosu tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türüne bakılır veya uzmanlık alanına bakılmaksızın belirlenen 65 puan dikkate alınır.

Dil Yeterliliği

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;
 • YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL: en az 65 puan,
 • TOEFL-IBT: en az 78 puan almış olmak.
 • Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 65 puan almış olmaları istenecektir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler:
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;
 • YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: en az 70 puan
 • TOEFL-IBT: en az 84 puan
 • PTE Akademik: en az 71 puan
 • CAE: B düzeyi
 • CPE C düzeyi

Lisansüstü Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu
 • Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
 • Mezun olduğu Kurumlardan alınmış Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
 • Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu
 • Özgeçmiş
 • İki adet referans mektuplarının Vasif.Hasirci@acibadem.edu.tr veya Halime.Kenar@acibadem.edu.tr adresine referans olacak kişiler tarafından gönderilmesi gerekmektedir.
 • 1 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi/Pasaport Fotokopisi
 • ALES, GMAT veya GRE sınavlarından birisinden sonuç belgesi (Doktora/ sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları için mezun olduğu lisans programı diploması).
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar online kayıt sırasında belirtmelidir).
 • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi
 • Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecektir.

Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


MOLEKÜLER TRANLASYONEL VE BİYOTIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI

Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri;

 • (ALES) sayısal puan türünde 65 puan almak
 • ALES sınavı olmayan yabancı öğrenciler için GRE (Graduate Record Examination) sınavından 634 (yeni sistem 150) puan almış olmak.
 • Tıp, diş hekimliği, veteriner hekimliği, eczacılık mezunları için ALES şartı aranmaz.
 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosu tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanına bakılmaksızın belirlenen 65 puan dikkate alınır.

Dil Yeterliliği

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;
 • YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL: en az 65 puan,
 • TOEFL-IBT: en az 78 puan almış olmak.
 • PTE Akademik B2 seviyesinde
 • Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 70 puan almış olmaları istenecektir.

Yabancı Uyruklu Adaylar için;

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;
 • YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 70 puan
 • TOEFL-IBT: En az 84 puan
 • PTE Akademik: En az 71 puan,
 • CAE: B seviyesinde
 • CPE: C seviyesinde

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu
 • Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
 • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
 • Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu
 • Özgeçmiş,
 • İki adet referans mektuplarının Eda.Turanli@acibadem.edu.tr adresine referans olacak kişiler tarafından gönderilmesi gerekmektedir. (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunlarından referans mektubu bu dönemki başvuruda alınmayacaktır.)
 • 1 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi/Pasaport Fotokopisi
 • ALES, GMAT veya GRE sınavlarından birisinden sonuç belgesi (Doktora/ sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları için mezun olduğu lisans programı diploması).
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar online kayıt sırasında belirtmelidir.).
 • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecektir.

Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ BAŞVURU KOŞULLARI

Tezli Yüksek Lisans Programları için Sınav Yeterlilikleri;

 • ALES sayısal puan türünde 65 puan almak
 • ALES sınavı olmayan yabancı öğrenciler için GRE en az 149 puan.
 • Tıp, diş hekimliği, veteriner hekimliği, eczacılık mezunları için ALES şartı aranmaz.
 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Senatosu tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanına bakılmaksızın belirlenen 65 puan dikkate alınır.

Dil Yeterliliği;

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;
 • YDS / ÜDS / KPDS/YÖKDİL: en az 65 puan,
 • TOEFL-IBT: en az 78 puan almış olmak.
 • Yabancı dil belgesine sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 60 puan almış olmaları istenecektir.

Yabancı Uyruklu Adaylar için;

 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;
 • YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 70 puan
 • TOEFL-IBT: En az 84 puan
 • PTE Akademik: En az 71 puan,
 • CAE: B seviyesinde
 • CPE: C seviyesinde

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu
 • Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
 • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
 • Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten niyet mektubu
 • Özgeçmiş,
 • İki adet referans mektuplarının Ozgul.Gok@acibadem.edu.tr adresine referans olacak kişiler tarafından gönderilmesi gerekmektedir.
 • 1 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • LES, GMAT veya GRE sınavlarından birisinden sonuç belgesi (Doktora/ sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları için mezun olduğu lisans programı diploması).
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans adaylarının, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün Akademik Takvimde belirtilen tarihte yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek adaylar online kayıt sırasında belirtmelidir.),
 • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecektir.

Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.


BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI İKİNCİ BAŞVURU KOŞULLARI

Sınav Yeterlilikleri;

 • ALES sayısal puan türünde, 65 puan almak
 • Tıp, diş hekimliği, veteriner hekimliği, eczacılık mezunları için ALES şartı aranmaz.
 • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar Universitesi Senatosu taratindan mezun oldugu lisansiistii programa giritteki puan tiiru veya uzmanlik alanina bakilmaksizin belirlenen 65 puan dikkate alinir.

Bilimsel Yeterlilik;

 • Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların;
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE en az 149 puan
 • Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların;
 • GRE en az 152 puan
 • Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması,

Dil Yeterliliği;

 • TOEFL-IBT: En az 78 puan YDS / ÜDS / KPDS: En az 65 puan
 • Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların;
 • Lisans not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puana sahip olması
 • (ALES) sayısal puan türünde 80 puan almak
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından;
 • TOEFL-IBT: En az 84puan
 • YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: En az 70 puan
 • Yabancı Uyruklu öğrenciler:
 • Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların
 • TOEFL-IBT: En az 66 puan
 • YDS: En az 55 puan
 • Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların
 • TOEFL-IBT: En az 84 puan
 • YDS: En az 70 puan

Programlara Başvuru için Gerekli Evraklar;

 • Başvuru formu
 • Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans/Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
 • Lisans/Yüksek Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı (Onaylı fotokopisi kayıt esnasında yapılacaktır.) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
 • Neden Doktora yapmak istediğini belirten niyet mektubu
 • Özgeçmiş,
 • İki adet referans mektuplarının Ozgul.Gok@acibadem.edu.tr adresine referans olacak kişiler tarafından gönderilmesi gerekmektedir.
 • 1 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi/Pasaport Fotokopisi
 • ALES, GMAT veya GRE sınavlarından birisinden sonuç belgesi (Doktora/ sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunları için mezun olduğu lisans programı diploması).
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi
 • Erkek Adaylar için Askerlik Belgesi,

Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecektir.

Mülakat sonuçları Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Son güncelleme tarihi: 14/09/2021
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.