BAŞVURU TARİHİ

HAREKETLİLİK DÖNEMİ

21 OCAK – 08 ŞUBAT 2022                      (saat 17:00’ye kadar)

01 MART  – 31 MAYIS 2022

BAŞVURU BELGELERİ:

  • Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuru Formu (Başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş, tarih belirtilerek imzalanmış olmalıdır.)

  • Öğrenci İşleri’nden temin edilecek imzalı İngilizce Transkript

  • 1 adet vesikalık fotoğraf

Talep edilen başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Uluslararası Öğrenciler ve Akademik İlişkiler Ofisi’ne, (ofise ulaşamamanız durumunda Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine) teslim edilmesi gerekmektedir. Staj hareketlilikleri için toplam 9 kontenjanımız bulunmaktadır. Fakülteler ve bölümler arası kontenjan dağılımı bütçeye göre yapılacaktır.

***Hareketliliğe 31 Mayıs 2022 tarihinde iki aylık stajı tamamlayabilecek durumda olan öğrencilerin başvurmaları rica olunur.

STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

Akademik Başarı Düzeyi : %50

Yabancı Dil Seviyesi : %50

Erasmus Öğrenci Hareketliliğine başvurabilmek için birinci kademe (ön lisans ve lisans) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00; ikinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak Erasmus İngilizce Yeterlik sınavının seviyesi B1+ (70/100) olarak belirlenmiştir. (%75 yazılı, %25 sözlü)

İngilizce Yazılı Sınav Tarihi/Saati: Başvuran öğrencilerin sundukları dil belgelerine göre sınav tarihi ve yeri belirlenecektir. Geçerli kabul edilen sınavlar ve taban puanlar aşağıdaki tablodaki gibidir.

SINAVLAR

KABUL EDİLEN

TABAN PUANLAR

GEÇERLİLİK SÜRELERİ

YDS / e-YDS / YÖKDİL

70

5 yıl

PEARSON PTE Academic

71

2 yıl

TOEFL-IBT**

84

2 yıl

CAE

B

3 yıl

*YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavından 70 ve üzeri alan öğrencilerin Erasmus İngilizce Yeterlik sınavının speaking sınavına da girerek en az 70 almaları gerekmektedir.

**a) Kurumsal TOEFL sınav sonuçları kabul edilmemektedir. Sadece devlet üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınan TOEFL-IBT sonuçları geçerlidir.

**b) TOEFL-IBT sınavına yurt dışında girip toplam puanı 84 ve üzerinde öğrencilerin sınavın kabulü için Erasmus İngilizce Yeterlik sınavının speaking sınavına da girerek en az 70 almaları gerekmektedir.

İngilizce Sözlü Sınav: Yazılı sınavda 70 barajını geçen adaylar sözlü sınavı alınacaklardır.

Toplam 100 puan üzerinden:

Şehit ve Gazi çocuklarına

: +15 puan

Engelli Öğrencilere (Engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

: +10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

: +10 puan

Daha önce yararlanma (aynı öğrenim kademesi içerisinde hibeli ve hibesiz olması halinde)

: -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

: -10 puan

Tanınan Feragat Bildirim Süresi içinde feragatte bulunulmaması halinde bir sonraki başvurularda 

: -10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (Seçtiği bir hareketlilik için)

: -10 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

: -5 puan

STAJ HAREKETLİLİĞİ:

Staj hareketliliğinde kurumlar arası Erasmus+ ikili anlaşma şartı bulunmamaktadır.

*Hareketlilik süresi en az 60 (altmış) gün olmak zorundadır.

Hibeler, Ulusal Ajans El Kitapçığında belirtilen ülke grupları çerçevesinde kalınan süreye göre hesaplanmaktadır. Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve aynı süreçten geçer.

Öğrenciler sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 21 (yirmi bir) gün içerisinde feragat etme hakkına sahiptirler. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilmektedir.

Engelli öğrencilere aldıkları özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak için ek hibe verilmektedir. Başvuru formuna engelliliğe ve düzeyine ilişkin doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenmelidir.

HİBE TABLOSU

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

Son güncelleme tarihi: 21/01/2022
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.