Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesi

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 Nöropsikoendokrin Farmakoloji, Nöron Kimyası, Nütrisyonel Nörofarmakoloji ve Nörodejeneratif Hastalıklara yönelik ilaç araştırmaları konularında deneyimli ve yetkin olmak
Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 Nörofarmakoloji, Nöron Kimyası, Deneysel Epilepsi Modelleri ve Epilepsi Araştırmaları konusunda deneyimli ve yetkin olmak, bu alanlarda evrensel bilime katkıları olan çalışmaları ile tanınmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Farmakoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 Nörofarmakoloji ve Deneysel Epilepsi Modelleri ve Epilepsi Araştırmaları konusunda deneyimli olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar
Profesör 1 Üroloji Doçenti olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizik alanında Doktora yapmış olmak

Başvuru Adresi:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-İSTANBUL Tel: 0216 500 44 44

Son güncelleme tarihi: 17/01/2020
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.