Ana içeriğe atla

2023-2024 Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Geçiş İle

Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar ve Kesin Kayıt Bilgileri

 

 • Meslek Yüksekokulu Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları için tıklayınız.

SONUÇLAR KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU- KVKK GEREĞİ ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURU ESNASINDA EDİNDİĞİNİZ BAŞVURU NO İLE AÇIKLANMIŞTIR. Başvuru numaranızı hatırlamıyorsanız tıklayınız. 

KAYIT TARİHLERİ 

8 Şubat 2024 – 9 Şubat 2024

Merkezi Puana Göre Yatay Geçiş (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıtları ve Ücret Yatırmaları

14 Şubat 2024

 Merkezi Puana Göre Yatay Geçiş (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Yedek Adayların Kesin Kayıtları ve Ücret Yatırmaları

 • Kayıt Saatleri:   09:00-17:00

 • Kayıtların yapılacağı yer: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü (Kayışdağı Cad. No:32 İçerenköy / Ataşehir / İstanbul)

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Kayıt hakkı kazanan adayın tüm evrakları eksiksiz olarak hazırlayarak bizzat kayda gelmesi gerekmektedir. Özel durumlarda noterden vekâletname ile yasal vekili aracılığıyla kayıt yapılabilir. 

 

E-devletten alınan veya e-imzalı sunulan belgelerin güncel tarihli ve doğrulanabilir olması gerekmektedir. 

 • Adayın lise diplomasının aslı (geldiği Üniversitedeyse fotokopisi, eğer öğrencide ise aslı)

 • Transkript Aslı (Onaylı Mühürlü,  e-imzalı veya  e-devlet üzerinden)

 • Öğrenci Belgesi Aslı (Onaylı Mühürlü,  e-imzalı veya  e-devlet üzerinden)

 • Disiplin durum belgesi (Onaylı Mühürlü,  e-imzalı veya  e-devlet üzerinden)

 • Ders İçerikleri (Onaylı, mühürlü)

 • Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanına göre (ek madde-1) yatay geçiş yapmadığına dair yazı

 • Öğrencinin Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Olmadığına Dair Yazı: Kayıtlı olduğu Üniversiteden alınmış yeni tarihli, onaylı, mühürlü veya e-İmzalı belge(Bu belge YÖK'ün 30.01.2019 tarih ve 2019-859 sayılı yazısı kapsamında talep edilmektedir. Başvuru esnasında bu belgeyi teslim edemeyen öğrencilerin üniversitemize kabul almaları halinde kayıt esnasında belgeyi üniversitemize teslim etmeleri zorunludur),

 • ÖSYM sınav sonuç belgesi internet çıktısı,

 • Nüfus cüzdanı aslı

 • Yerleşim Belgesi (İkametgâh Belgesi veya e-devlet ikametgâh belgesi),

 • 1999 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi (e-devlet belgesi olabilir)

 • Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş, her birinin arkasına adı soyadı ve T.C. kimlik no yazılmış 3 adet 4,5cm x 6cm boyutunda vesikalık fotoğraf,

 • Öğrenim Ücretinin ödendiğine ait Banka Dekontu,

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eğitim Ücretini Ödeme Yöntemleri için tıklayınız.