Ana içeriğe atla

2023-09 Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

MAL ALIMI İHALE İLANI

Adı: 2023-09 Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, 2 Kalem Elektrik Enerjisi Alımı

Yapılacağı yer: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Kayışdağı Cad. No:32 CZ01 No’lu Derslik 34752 Ataşehir/İstanbul

İhale doküman bedeli: 1.500 TL dir. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nin T.Garanti Bankası A.Ş. Kozyatağı Kurumsal Şubesi nezdindeki TR85 0006 2000 3830 0006 2945 16 nolu hesabına yatırılır.
İhale dokümanı Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Satınalma Müdürlüğünde ve www.acibadem.edu.tr web sitesinde bedelsiz olarak görülebilir.

Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Satınalma Müdürlüğüne ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu sunarak, ihale dosyasını teslim alması zorunludur.

İsteklilerden talep edilen belgeler:

  1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası 

  2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi 

  3. Ticaret sicil gazetesi

  4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

  5. Mali yeterlilik belgeleri (Son dönem onaylı Bilanço, Gelir Tablosu ya da bir önceki yılın kurumlar vergisi beyannamesi)

  6. SGK Borcu yoktur yazısı

  7. Vergi Borcu yoktur yazısı

  8. Birim Fiyat Teklif Mektubu ve eki olan "Birim Fiyat Teklif Cetveli"

  9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

  10. İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısının okunup kabul edildiğine dair kaşeli,  imzalı nüshaları

İsteklinin toplam kurulu santral üretim kapasitesi ve yenilenebilir enerji kaynaklı üretim kapasitesini gösteren belge

İhale dosyası teslim yeri: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,
Kayışdağı Caddesi No:32, A Blok Kat:2 PK:34752 Ataşehir /İstanbul

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 27/11/2023 Pazartesi Günü, Saat 10:30

 

1.    İdari Şartname
2.    Teknik Şartname
3.    Sözleşme Tasarısı
4.    Birim Fiyat Teklif Mektubu
5.    Birim Fiyat Teklif Cetveli 
6.    Teklif Zarfına Konulacak Belgeler Liste

 

Son güncelleme tarihi: 21.11.2023

Duyuru Tarihi: 08.12.2023