Üniversitemizdeki ortak araştırma birimleri şunlardır:

 • Ortak Araştırma Laboratuvarı

  1. Proteomik Laboratuvarı
  2. Mikrobiyoloji Laboratuvarı
  3. Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
  4. Hücre Kültürü Laboratuvarı
  5. Kromatografi Laboratuvarı
  6. Radyoaktif Oda
  7. Görüntüleme Laboratuvarı
  8. Biyogüvenlik Düzey III Odası
 • Biyoüretim Laboratuvarı

 • Biyobanka

 • Mikroskopi Laboratuvarı

 • Elektron Mikroskopisi Laboratuvarı

 • Biyoenformatik Sunucusu

 • DEHAM

 • CASE

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.