Nöroloji Araştırma Grubu

Danışman Öğretim Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seçkin

Sorumlu Öğrenci: Ahmet Taha DURSUN

Araştırma grubu her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen seminer oturumlarıyla Sinirbilim konusu üzerine katılımcılarını bilgilendirerek onları süregelen laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalarına hazırlar.

Araştırma Grubu Katılımcıları:

 • Ahmet Taha Dursun
 • Abdullah Kerem Akdağ
 • Berke Boskan
 • Ece Ada
 • Edanur Çelebi
 • Efe Sarı
 • Güneş Kara
 • İlayda Esma Yavuz
 • Serra Nur Selek
 • Şehla Nurefşan Sancak
 • Ufuk Canözer
 • Yaren Nur Demir
 • Damla Şakar
 • İkbal Sıla Ağar

Yapay Zeka Araştırma Grubu

Danışman Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Deniz Alış

Sorumlu Öğrenci: Serra Nur SELEK

Araştırma grubu çalışmalarına üyelerin adaptasyonu ve bilgi birikimini geliştirmek amacıyla yapay zeka temellerinin atıldığı eğitimler ve kurslar ile başlar. Araştırma grubu üyelerinin self-paced şekilde ilerlemesine bağlı olarak verilen kurs ve düzeyi sorumlu hocalarca arttırılır. Belli bir bilgi birikimi kazanan üyeler alanda ya kendi projelerine teşvik edilir ve desteklenir ya da süregelen projeler entegrasyonu sağlanarak araştırma becerileri geliştirilir. Araştırma grubu temelde yapay zeka ve tıptaki uygulamaları üzerine çalışır ve çözümler geliştirmeye odaklanır. Çeşitli çalışmalarda veri toplama, analiz etme, sonuçları makale formatında düzenleme gibi görevler öğrencilerce yapılarak deneyimlenmeleri amaçlanır. Bunun yanında araştırma grubu belirli aralıklarla tıpta yapay zeka uygulamaları üzerine çeşitli webinarlar ve seminerler düzenler. Araştırma grubu üyeleri bu etkinliklerde de aktif rol alarak hem organizasyon becerileri hem de alanda network oluşturma anlamında kariyerlerine katkı sağlar.

Araştırma Grubu Katılımcıları:

 • Ahmet Berkan Çiftçi
 • Bengisu Karaköse
 • Ceyda Büyüker
 • Dilara Yapıcı
 • Ece Ada
 • Elvin Ay
 • Göktan Çorak
 • Oğuz Değirmenci
 • Seray Başak Bozkurt
 • Serra Nur Selek
 • Yağmur Karataş

Ortopedi Araştırma Grubu

Danışman Öğretim Üyeleri: Doç Dr. Göksel Dikmen, Doç Dr. Vahit Emre Özden

Sorumlu Öğrenci: Ahmet Taha DURSUN

Araştırma grubu Ortopedi alanında özellikle kalça ve diz protezi cerrahisi alanında uzmanlaşmış hocalarıyla bu alanda retrospektif ve prospektif çalışmalar yapmayı ve bu alanda gerçekleşen teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi hedefler. Bu araştırma sürecinde katılımcılardan veri toplama, toplanan verileri istatistiksel olarak değerlendirme ve bu verileri makale formatına getirme işlerinde destek beklenir. Bunun yanında Grup, Teletıp konusunda da hayata geçirilebilecek projeler üzerine araştırmalar yapmayı ve bu konularda yaşanacak gelişmelere ön ayak olmayı amaçlar.

Araştırma Grubu Katılımcıları:

 • Ahmet Taha Dursun
 • Hazar Ömer Elitaş
 • Muhammed Fatih Yapar
 • Muhammed Nuri Demirci

Pankreas Kanseri Araştırma Grubu

Danışman Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan

Sorumlu Öğrenci: Seray Başak Bozkurt

Araştırma grubunun hedefi öğrencilere preklinik yıllarda laboratuvar deneyimi kazandırmak, laboratuvarda gözlem yapma fırsatı sağlayarak pratik yapmalarına ortam hazırlamaktır. Araştırma grubu, Acıbadem Üniversitesi Multidisipliner Laboratuvarında çalışmalarını sürdürür. Katılımcılar, lisansüstü öğrencilerle birlikte projelerde görev alarak deneyim kazanır. Araştırma grubu, pankreas kanserinin oluşum sebebini, kanser mekanizmasını çözmeyi amaçlayan pankreas kanseri tedavisi için yeni yaklaşımlar, yöntemler geliştirmek amacıyla multidisipliner ve translasyonel tıp yaklaşımıyla küçük çaplı öğrenci projeleri gerçekleştirmeyi ve bulguları ulusal ve uluslararası kongrelerde ve SCI dergilerde yayınlamayı hedefler.

Araştırma Grubu Katılımcıları:

 • Ahmet Berkan Çiftçi
 • Gökalp Kağan Kurtoğlu
 • Güllü Bozbaş
 • Seray Başak Bozkurt
 • Yaren Nur Demir

Acil Tıp Araştırma Grubu

Danışman Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Serpil Yaylacı

Sorumlu Öğrenci: Seray Başak Bozkurt

Araştırma grubu Acil Tıp Anabilim Dalının sahip olduğu geniş hasta portföyünün öğrenciler ile birlikte incelenmesini hedefler. Çeşitli çalışmalarda veri toplama, analiz etme, sonuçları makale formatında düzenleme gibi görevler öğrenciler tarafından üstlenilir. Diğer anabilim dalları ile ortak yürütülen çalışmalar sayesinde multidisipliner yaklaşım kazandırılır. Acil Tıp Anabilim Dalının sahip olduğu geniş veri havuzu da bu sayede bilime katkı için kullanılmış olur.

Araştırma Grubu Katılımcıları:

 • Ayça Aslantaş
 • Elif Meryem Uğur

Çocuk Hastalıkları Araştırma Grubu

Danışman Öğretim Üyeleri: Doç. Dr. Serdar Beken ve Dr. Öğr. Üyesi Saygın Abalı

Sorumlu Öğrenci: Yaren Nur Demir

Araştırma Grubu Katılımcıları:

 • Begüm Özefe
 • Beril Ay
 • Boran Aksakal
 • Ecem Çağla Hayırlıoğlu
 • Enes Dursun
 • Talha Özdemir

Araştırma grubunun hedefi öğrencilerde bilimsel bir altyapı oluşturmak ve öğrencilerin araştırma basamaklarını deneyimlemesini sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerinin de geliştirilmesi hedefleniyor. “Araştırma nasıl yapılır?”dan başlayarak öğrencilere araştırma yöntemleri hakkında temel oluşturmaya çalışan bu grup, neonatoloji ve çocuk endokrinoloji alanlarında retrospektif ve prospektif çalışmalarını sürdürecektir. Temel bilimlerle klinik bilimlerin kesiştiği noktalar üzerinde yoğunlaşılması ve öğrencilere veri analizlerinin yanı sıra laboratuvar deneyiminin kazandırılması da amaçlanmaktadır.


Skolyoz Araştırma Grubu

Danışman: Tais Zulemyan

Sorumlu Öğrenci: Ahmet Berkan Çiftçi


Kadın Hastalıkları ve Doğum Araştırma Grubu

Danışman Hoca: Suat Dede

Sorumlu Öğrenci:Ahmet Berkan Çiftçi

Bu araştırma grubunun amacı, çevrimiçi bir kanıta dayalı klinik karar destek kaynağı oluşturmaktır. Belirli bir editoryal sürece göre geliştirilen sentezlenmiş konu incelemelerinden oluşan çevrimiçi bir platform oluşturmak, hekimlerin bakım noktasında çok çeşitli bozuklukların klinik belirtileri, teşhisi, yönetimi, tedavisi, taraması ve önlenmesi hakkındaki en güncel bilgilere erişmesini sağlamaktır.

Bu araştırma grubunun bir diğer amacı, akademik yönelimli öğrencileri bilimsel araştırmanın temelleri ile tanıştırmak ve kendi araştırmaları için güçlü bir özgeçmiş geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

kariyer. Belirli konu ve adımlar hakkında bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağına ilişkin kavramlar belirli bir sonuca ulaşmak için AGORG'un (Acıbadem Gynecology and Obstetrics Research Group) yıl boyunca sunduğu etkinliklerle sunulur. Bu grubu içeren ve destekleyen öğretim üyeleri, tüm araştırma faaliyetlerini denetler.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.