Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, kanserin multidispliner tedavisinde cerrahi ve sistemik tedavilerle birlikte kullanılan ana 3 önemli tedavi yönteminden biridir. Radyoterapi genellikle diğer yöntemlerle birlikte kullanılabildiği gibi tek başına da tedavide kullanılabilmektedir. Son yıllarda Radyasyon Onkolojisi dalında kullanılan cihaz ve uygulamalarda bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bilgisayar destekli yapılan doz yoğunluk ayarları, robotik uygulamalar, stereotaktik ışınlama teknikleri ile hassas, doğruluğu yüksek tedavi uygulamaları kolaylıkla gerçekleşmektedir. Bu tekniklerin getirisi tümörlü dokuları hassas bir şekilde yüksek dozlarda ışınlanabilmesi ve lokal kontrolün sağlanması iken, normal dokuların tolerans dozlarında korunabilmesi sağlanabilmektedir. Bu iki hedefin gerçekleştirilmesi hastalarda hayat kalitesinin de artmasına neden olmaktadır. Acıbadem Üniversitesi Hastaneleri’nde Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda yüksek teknolojiye sahip tedavi cihazları kullanılmaktadır. Tıp fakültesi eğitiminde radyasyonun fiziksel ve biyolojik etkilerinin tanınması, radyoterapi uygulamaları ve endikasyonlarının öğretilmesi, tedaviye bağlı erken ve geç yan etkilerin tanınması ve radyasyon kazaları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Enis Özyar
Banu Atalar
Enis Özyar
Zeynep Güral

(*) 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları

(**) Misafir Öğretim Üyesi

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.