2008 yılında kurulan Dermatoloji Anabilim Dalı'nın misyonu genel toplum sağlığını eğitim, araştırma ve kamu hizmetleri ile yükseltmek ve doğumdan itibaren her yaş grubunda deri hastalıklarının ve zührevi (cinsel yolla bulaşan) hastalıkların tanı ve tedavisini bilimsel yöntemler ve en yeni teknolojilerle sağlamaktır. Üniversite öğretim üyelerinin görev aldığı Acıbadem Atakent, Maslak (üniversite eğitim hastaneleri), Fulya, Kozyatağı Hastaneleri ile Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi'nde hastalara hizmet sunan tanı ve tedavi üniteleri bulunmaktadır. Ünitelerde dermatolojik hastalıkların tanı ve tedavisi dışında çeşitli küçük cerrahi girişimler, kozmetik işlemler ve lazer uygulamaları da yapılmaktadır. Bölümde erken bebeklik döneminden itibaren her yaş grubunda çocuk hasta da tedavi edilmektedir. Bölüm içerisinde yapılanmış olan alt ünitelerden; mikoloji laboratuvarında direkt mikroskopi ile mantar aranması, mantar kültürleri, Tzanck yayması; dermatocerrahi ünitesinde punch, insizyonel ve eksizyonel biyopsiler, kriyoterapi, elektrokoterizasyon, TCA (triklor asetik asit) uygulaması, intralezyonel ilaç uygulamaları (kortikosteroid, bleomisin), topikal immünoterapi, paterji testi, tırnak cerrahisi, benign ve malign deri tümörlerinin cerrahisi tedavisi; fototerapi ünitesinde lokal ve genel PUVA ve dar band UVB tedavileri uygulanmaktadır. Allerjik deri hastalarının tanısında deri yama testi, prick test ve otolog serum deri testi kullanılmaktadır. Kozmetik ünitesinde kimyasal soyma (peeling) işlemleri , dolgu maddesi uygulamaları, PRP, saç mezoterapisi, botilinum toksin enjeksiyonu gibi işlemler yapılmaktadır. Lazer ünitelerimizde farklı lazer teknolojileri kullanılarak, akne izi ve diğer skarların tedavileri, cilt gençleştirme, çatlak (striae) tedavisi, vasküler (damarsal) lezyonların tedavisi, leke tedavileri ve lazer epilasyon uygulamaları yapılmaktadır. Ben (nevüs), melanom ve diğer pigmente lezyonların tanı ve takibinde hastalara dermatoskopik muayene ve bilgisayarlı dermatoskopi imkanı sunulmaktadır. Anabilim dalı, Patoloji Anabilim Dalı ile yakın işbirliği içerisinde çalışmakta olup her ay düzenli olarak ortak dermatopatoloji toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda zor ve nadir görülen olgular tartışılmaktadır. Yılda bir kez olmak üzere anabilim dalı tarafından bilimsel toplantılar organize edilerek hem bölüm içi, hem dışarıdan gelen hekimlerin sürekli eğitimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimleri Acıbadem Atakent Üniversite Hastanesi merkezli olarak yürütülmekte olup bu hastanede Tıp Fakültesi öğrencileri bölüme başvuran hastaların tanı ve tedavilerine, laboratuvar ve ünitelerdeki uygulamalara aktif olarak katılmaktadırlar.

Sedef Şahin
Ayşe Kavak
Engin Sezer
Sedef Şahin
Gamze Erfan
Deniz Demircioğlu
Yeliz Erdemoğlu

(*) 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları

(**) Misafir Öğretim Üyesi

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.