Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak hedefimiz; alanında kuramsal ve uygulamalı bir eğitim vererek hem araştırma projeleri yürütebilecek, hem enfeksiyon kontrolü uygulamalarını yapabilecek ve de enfeksiyon hastalıklarının tanısının konmasında güncel kullanımdaki mikrobiyolojik tanı yöntemini kullanarak, gerekli tedaviyi yapabilecek uzmanlar yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmak amacı ile bilimsel gelişmeleri ve rehberleri yakından izleyebilmeleri planlanmıştır. Uzmanlık eğitimi sürelerince anabilim dalı öğretim üyeleri ile birlikte hastanelerimizde acil dahil olmak üzere enfeksiyon şüphesi olan her hasta ve çalışanı tedavi etmek ve konsültasyon hizmeti sunmak, hastanede olabilecek salgınların önlenmesini sağlamak için eğitim ana faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Sesin Kocagöz
Serap Gençer
Hülya Kuşoğlu

(*) 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları

(**) Misafir Öğretim Üyesi

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.