Adli Tıp Anabilim Dalı 2010 yılında kurulmuştur. Adli tıp diğer bilim dallarıyla işbirliği içinde multidisipliner bir yapıda adli tıp ve adli bilimler çerçevesinde çalışmalarını sürdüren bir bilim dalıdır. Çalışma alanları insan vücudu üzerinde meydana gelen her türlü hasarlanmanın değerlendirilmesi , orijin ve nedeninin araştırılması çalışmaları kapsamında insan vücudundaki yaralanmalar ve ölüm olgularıdır. Şiddetin her boyutta değerlendirilmesi kurban –saldırgan açısından çalışmalar yapılması da adli tıp bilim dalının en önemli çalışma alanlarından birisidir. Çocuk istismarı ,kadına yönelik şiddet , aile içi şiddet , yaşlı istismarı cinsel şiddet ve işkence olguları şiddetin temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Ayrıca trafik ve iş kazalarının özellikle iş görmezlik açısından değerlendirilmesi, orijin ve nedene yönelik çalışmalar, cinayet ve intihar olguları adli belge incelemesi (yazı ve imza karşılaştırması, evrakta sahtecilik) de adli tıbbın önemli konuları arasındadır. Özellikle tıbbi uygulama hataları olgularının her boyutta değerlendirmesi, ve yargıda bilirkişilik açısından olguların değerlendirilmeleri de önemli çalışma alanları içindedir. Tıp Fakültesi Dönem I, II, ve V öğrencilerine yönelik teorik dersler verilmektedir. Dönem V öğrencilerine yönelik hazırlanan ’adli tıp stajı’ teorik derslerin yanı sıra, otopsi ve adli olguların değerlendirilmesine yönelik pratik uygulamaları da kapsamaktadır. Mezuniyet öncesi dersler ve staj programında öğrencinin mesleğe yönelik yasal sorumluluklarını bilmesi, adli olguları tanıyabilmesi, adli olgudaki sorumluluklarını bilmesi, bu olgulara uygun sistematik yaklaşımda bulunarak adli rapor düzenleyebilmesi ve adli makamlara sunabilmesi için gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip olması amaçlanmaktadır. Bilimsel Araştırma Alanları Adli Patoloji, Yara yaşı tespiti ,Tıbbi Uygulama Hataları, Çocuk İstismarı, Kadına Yönelik Şiddet, Cinayet

Mehmet Oğuz Polat
Işıl Pakiş

(*) 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları

(**) Misafir Öğretim Üyesi

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.