Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Acıbadem Üniversitesi’nin kurulduğu tarihten itibaren tıp eğitiminin yapılandırılmasına önemli katkılar sunmuştur. Anabilim Dalı’nin Tıp eğitimindeki amacı, Tıp Fakültesi'nin kuruluş hedefleri doğrultusunda; Kendi ülkesindeki ve dünyadaki sağlık sorunlarını tanımlayabilen, Halk sağlığının ilkeleri ve yöntemlerini toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için kullanabilen, Sağlığın sosyal belirleyicilerini, sağlığı etkileyebilecek farklı sosyal ekonomik ve kültürel faktörleri analiz edebilen, Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini başarı ile uygulayabilen, Klinik karar verme sürecinde kanıtları değerlendirme becerisine sahip, Evrensel insan hakları ilkelerini tıbbi uygulamalarına aktarabilen hekimler yetiştirilmesine destek olmaktır. Yaşanan sağlık sorunlarını anlamak, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmek için araştırmalar yapmak, projeler geliştirip uygulamak; hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesine yönelik politikaların oluşturulmasına katkı sunmak araştırma ve hizmet kapsamında belirlediğimiz hedeflerin çerçevesini oluşturmaktadır.

Nadi Bakırcı
Figen Demir
Yeşim Yasin

(*) 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları

(**) Misafir Öğretim Üyesi

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.