Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Anabilim Dalı’nda, yenidoğan döneminden başlayarak erişkin dönemine kadar (0-18 yaş grubunda) sağlıklı çocuk ve ergen izlemi yanısıra, hasta çocukların ayaktan ve yatarak tanı ve tedavisinde geniş bir yelpazede hizmet verilmektedir. Multidisipliner yaklaşım gerektiren hastaların takibinde anabilim dalında yer alan üst ihtisas uzmanları uyum ve işbirliği içinde çalışmaktadır. Anabilim dalı bünyesinde, pediyatrik endokrinoloji, pediyatrik hematoloji-onkoloji, pediyatrik gastroenteroloji, pediyatrik alerji-immünoloji, pediyatrik kardiyoloji, pediyatrik enfeksiyon, pediatrik yoğun bakım, pediatrik genetik, sosyal pediyatri ve yenidoğan bilim dalları bulunmaktadır. Hematoloji onkoloji bilim dalı öğretim üyelerinin bir bölümü Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’nde görev yapmaktadır. Üst uzmanlığı olan çok sayıda profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlisi tarafından tanı ve tedavi hizmetleri yanında, Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Anabilim dalında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi verilmekte ve Pediyatri uzmanları yetiştirilmektedir.

Serap Semiz
Ayşe Korkmaz
Metehan Özen
Serap Semiz
Uğur Işık
Arzu Akçay
Serdar Beken
Ayşe Burcu Akıncı
Baran Cengiz Arcagök
Ebru Kazancı
Fatma Demir Yenigürbüz
Mahir Gülcan
Özlem Akgün Doğan
Sare Güntülü Şık
Saygın Abalı
Sibel Aka
Tarkan İkizoğlu

(*) 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları

(**) Misafir Öğretim Üyesi

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.