“Tıp Fakültesine girerken bir “dünya hekimi” olmayı hedefliyordum. Öncelikle İngilizce Tıp Fakültesinin bana sağladığı ayrıcalıklar bu hedefim için en önemli araçtı. Bu doğrultuda dünya çapında araştırmalara imza atan hocalarımızla tanışma ve çalışma fırsatı bulmak en büyük hayallerimdendi. Tabi ki ben de Tıp Fakültesi hayali kuran herkes gibi insan hayatına dokunabilmek istiyordum.

Fakültemdeki üç yılda tıbbi beceriler ve teorik bilgilerin yanı sıra sosyal alanda kendimi geliştirme fırsatı buldum. Pek çok öğrenci kulübünde yer aldım ve IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association) adında uluslararası Tıp Fakültesi Öğrencileri Kulübü kapsamında Yunanistan, Slovenya, Tayvan ve Portekiz gibi ülkelerde eğitimler alarak hem üniversitemi hem ülkemi temsil etme fırsatı yakaladım. Bu eğitimler aracılığıyla topluluk önünde konuşma, liderlik, akran eğitimi, kriz ve zaman yönetimi gibi pek çok beceri kazandım. Üniversitemizin desteği ve ev sahipliğiyle bir ulusal sempozyum bir uluslararası eğitim etkinliklerinin organizasyon komitesi başkanlığını yürüttüm ve pek çok etkinliğin düzenlenmesinde yer alarak organizasyon becerilerimi geliştirme imkanına sahip oldum. Bunun yanında hasta-hekim ilişkisi önemini, hasta haklarını ve nasıl araştırma yapabileceğimi Tıp Fakültesi ders programı içerisinde aldığım dersler ile uygulamalı olarak öğrenme şansı elde ettim.

Henüz preklinik yıllarımda olmama rağmen hocalarımla olan güzel ve ulaşılabilir iletişimim vasıtasıyla hayalimdeki uzmanlık dalı hakkında pek çok şey öğrenerek bu bölümü yakından inceleme şansına sahip oldum. Üniversitemin ve hocalarımın yol göstermesi ile hedeflerim doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğime inanıyorum.”

Emine Konaç
Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

“Küçüklüğümden beri ilaç yapabilme fikri bana cazip gelmiştir. İnsanlara yardım etmek ve yeni şeyler keşfetmek de benim en büyük hayalim. Bu nedenle Eczacılık Fakültesi’nde okumaya karar verdim. Başarılı olmak için esas gerekenin çalışmak olduğuna inanıyorum. Üniversite gelecekte olmak istediğiniz kişi için size imkan sağlayabilir. Ben de Acıbadem Üniversitesi’ni hedefime ulaştıracak imkanları bana sağladığı için tercih ettim.“

Buse Ögel
Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

“Eczacılık Fakültesini; sağlık sektöründe yer almak istediğim, topluma en yakın sağlık danışmanı konumunda eczacıların bulunmasından dolayı ve eğitim sürecimi bitirdikten sonra ilaç endüstrisi, eczane, hastane gibi çok çeşitli çalışma alanları olduğu için tercih ettim.

Eczacılık Fakültesi bana aynı anda birden fazla alandaki bilgiyi kullanarak çok yönlü düşünmeyi, hem teorik alanda verilen derslerle hem de laboratuvar uygulamalarıyla bilgilerimizi pratiğe dönüştürmeyi ve ayrıca diğer meslek guruplarıyla ve uzmanlarla iletişim halinde olarak çalışmayı başka bir deyişle takım çalışmasını öğretti.

Mezun olduktan sonra, ilaç endüstrisinde özellikle de AR-GE bölümünde yer almak istiyorum. Eğitimimiz boyunca yaptığımız ve yapacağımız uygulamaları ve tüm alanlardaki stajları değerlendirerek mezuniyet sonrası için daha doğru karar verebileceğim.”

Zehranur Irmak
Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

“Temel ihtiyaçlarımızdan biri olan beslenme, yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi açısından çok önemlidir. Gün geçtikçe artan obezite ve obezite kaynaklı hastalıklar dünyanın çözmeye çalıştığı büyük bir problemdir. Bu bölümü hem sağlık alanı olması hem de insanlarla iletişim halinde bulunabileceğim sosyal bir bölüm olmasından dolayı tercih ettim. Acıbadem Üniversitesi'ni de tercih döneminde araştırmıştım özellikle akademik kadrosu ve bizlere sağlamış olduğu diğer sosyal ve akademik olanaklardan dolayı ilk tercihime yazdım. Şu anda da bu üniversitede bu bölümü okumaktan dolayı çok mutluyum.“

Zeynep Dolu
Beslenme ve Diyetetik 4. Sınıf Öğrencisi

“İlk olarak Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde Hemşirelik okumayı seçtiğim için liseden beri bu mesleğin eğitimi içindeyim. İnsanın, toplumun, dünyanın değişen gereksinimleri ile birlikte Hemşireliğin süregelen değişimine, çağdaş rollerini farklı alanlarda üstlenişini görme fırsatım oldu.

Acıbadem Üniversitesi’nde dünyanın en kapsamlı medikal eğitim merkezlerinden biri olan CASE içerisinde kriz senaryoları ile kritik karar verme anlarıma hazırlanıyorum. Mesleğimin esasını, etiğini, sahip olduğu değerleri bana en doğru şekilde anlatan, yaşadığım sorunlarda bana danışmanlık yapan hocalarımla birlikte ilerliyorum. Üniversite içerisinde birçok farklı konuda düzenlenen seminer, konferans, sempozyum gibi etkinliklere katılım sağlayarak, seçmeli derslerimi ilgilendiğim dans ve müzik gibi konularda alarak yalnız mesleğime değil dünyaya bakışımı değiştiriyorum.

Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimime başlamayı; araştırmacı, eğitici ve yönetici rollerim doğrultusunda işimi yapmayı planlıyorum.”

İrem Şahin
Hemşirelik 2. Sınıf Öğrencisi

“Lisede tüm fen bilimleri branşlarına (Fizik, Kimya, Biyoloji) ilgi duyuyordum, bu dersleri seviyordum. İnsanlığa faydalı bir birey olabilmek hayat amaçlarımdan biri bu yüzden sağlık alanında çalışmalar yapabileceğim bir meslek seçtim.

Lisans eğitimimizin ilk yıllarından itibaren alt yapısı oluşturulan teorik bilgimizi laboratuvar derslerimiz ile pratik bilgiye dönüştürme, el becerisi kazanma imkanımız oluyor. Aynı zamanda bölümümüz ve hocalarımız önderliğinde Araştırma Laboratuvarlarındaki multidisipliner çalışma ortamını gözlemleme ve burada araştırma projelerine stajyer öğrenci olarak da dahil olma şansına sahip oluyoruz.

2019 yılı yaz döneminde üç ay boyunca Erasmus +Staj Hareketliliği kapsamında King’s College London’da Hücre ve Moleküler Biyofizik Anabilim Dalında bölüm stajımı gerçekleştirerek multidisipliner laboratuvar çalışma ortamını başka bir ülkenin imkanları ve metotlarıyla tanıma şansım oldu.

Yüksek Lisans ve doktora eğitimimi de tamamlayıp akademik kariyer yolunda ilerleyerek kanserin tanı ve tedavisi için çeşitli araştırmalar yapmak istiyorum aynı zamanda gelecek kuşaklara faydalı bir bilim insanı ve eğitmen olmak istiyorum.”

Başak Kavaklıoğlu
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4. Sınıf Öğrencisi

“Sosyoloji Bölümünü seçerken birçok neden düşünmüştüm fakat öncelikli nedenlerim vardı bunlar; Sosyoloji Bölümünün disiplinler arası yaklaşımla geniş perspektifte incelemelerde bulunması ve bünyesinde bulunan akademik kadronun alanlarında uzman olmaları öncelikli nedenlerimdendi. Mezuniyet sonrası farklı birçok alanda çalışabilme olanağı ve bölümün öğrencilerini dünya vatandaşı olarak yetiştiren bir bölüm olması da Sosyoloji Bölümünü tercih etmemi sağladı.

Sosyoloji Bölümü günlük hayattaki olaylara farklı ve eleştirel bir bakış açısı ile bakabilmemi sağlıyor. Sosyoloji Bölümünü tamamladıktan sonra Antropoloji dalında yüksek lisans yaparak akademik kariyer yapmayı istiyorum.”

Bora Polat
Sosyoloji 2. Sınıf Öğrencisi

“Bu bölümü tercih etmemde Sosyoloji alanının kapsamlılığı ve araştırmaya, öğrenmeye her zaman açık oluşu önemli bir rol oynamıştır. Sonrasında Sosyolojinin birçok farklı bakış açısını bünyesinde barındırması ilgimi çekerek kendimi bu bölüme ait hissetmeme neden oldu. Ayrıca mezun olduktan sonraki rotamı belirlemem de bu bölümü tercih etmemde önemli bir etkendi.

Bu bölümün hayatıma, çevremde yaşanan olaylara artık farklı pencerelerden bakabilmeyi ve bu olayları incelerken daha soğukkanlı olarak sorgulayıp araştırma becerilerini kattığına inanıyorum. Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra ya Psikoloji alanında ya da Antropoloji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimimi de tamamlayarak akademisyen olmak istiyorum.”

Hilal Yağmur Yadık
Sosyoloji 2. Sınıf Öğrencisi

“Dünyayı anlamlandırmak ve hayatın her alanında farklı bakış açıları kazanmak için Sosyoloji Bölümü’nü tercih ettim. Acıbadem Üniversitesi’nin ikinci üniversitem olması sebebiyle üniversitemin farklılığını ve yetkinliğini daha iyi görebildiğimi düşünüyorum. Acıbadem Üniversitesi’nin akademik kadrosu, kampüsü ve öğrencilerine sunduğu kültürel, sosyal ve sportif imkanlar ile ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı okulun ilk gününde anlayabilir ve bunu diğer öğrencilerin gözlerinde de görebilirsiniz. Mezuniyetim sonrasında, üniversitemin kazandırmış olduğu bilimsel bakış açısı ile akademik alanda çalışmalar yapmayı planlıyorum.“

Ahmet Mahmut Taşkan
Sosyoloji 4. Sınıf Öğrencisi

“Çocukluğumdan beri kendi duygusal ve davranışsal süreçlerimin en dikkatli izleyicisi oldum; kendimi hep keşfetmeye çalıştım. İnsan davranışının karmaşık dinamiklerinin anlaşılmasında aktif bir parça olmak ve çağımızın sorunlarında insanlara yardımcı olmak istediğim için uzun zamandır hayalim olan Psikoloji Bölümünü tercih ettim. Psikoloji bölümü bakış açımı genişleten, ufkumu açan bir bölüm oldu. Ayrıca bana analiz etme, sorgulama, yorumlama becerilerini katarak bilimsel yaklaşımı öğretmesiyle beni geliştirip büyüttü.

Psikoloji lisansı bizlere uzmanlaşabileceğimiz pek çok alandan temel bilgiler edindirip, psikoloji biliminin temel prensiplerini öğreten bir lisans programı. Mezun olduktan sonra bir alanda uzmanlaşmayı ve hayatımı insanı araştırarak, bilime katkı sağlayarak geçirmeyi planlıyorum.”

İsminaz Doğan
Psikoloji 4. Sınıf Öğrencisi

“Çocukluğumdan beri hep sağlık alanında çalışmak istemiştim. İnsan vücuduna olan merakım, yaratıcılık ve pratik çözümlere olan ilgim beni mühendislik ve sağlığın ortak alanı olan tıp mühendisliğini seçmeye itti. Bölümde geçirdiğim 2 yılın sonunda problemleri gözlemleyip çözümler üretebilmek ve bu çözümleri prototipleyerek ürün haline getirebilmenin yanı sıra insan ilişkilerine dair de kendimi geliştirdim. Çok değerli akademisyenlerle tanışma şansı elde ettim. Akademisyen olup farklı projelerde farklı disiplinlerle çalışmayı planlıyorum.”

Eda Yeşilyurt
Tıp Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisi

“Sağlık alanının teknolojik olarak sürekli gelişen bir alan olması, daima mühendislik düşünmem, ortaya yeni bir ürün ortaya çıkarma isteğimden dolayı Tıp Mühendisliği Bölümü’nü tercih ettim. Acıbadem’in bize en büyük katkısı hem fiziki olarak hem de networking açısından çalışma ve uygulama alanı oluşturmasıdır. Öğrenciyken uygulama şansını yakalayarak, teorik bilgilerimizi test etmiş oluyoruz. Mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktoramı ilgi duyduğum alana yönelik yapmayı planlıyorum. Klinisyenlerin problemlerini çözecek yeni cihazlar tasarlamayı hedefliyorum.“

Görkem Yılmaz
Tıp Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi

“Öğrencilerimizin tıbbın her alanına eşit mesafede donanımlar mezun olmasını hedefliyoruz. Öğrencilerimize mezuniyet sonrası laboratuvarda bilimsel araştırma yapmayacaklarsa dahi bilimi okumayı, takdir etmeyi ve anlamayı öğretiyoruz. Okuduklarını, dinlediklerini bilimsel açıdan kendileri değerlendirebilsinler istiyoruz. Belki bütün ömrünü aile hekimi olarak birinci basamakta hizmet vererek geçirecek mezunumuzun yeni çıkan bir ilaçla ilgili makale okuduğunda onu bilimsel açıdan değerlendirmesini amaçlıyoruz. Meslek hayatını laboratuvarda geçirmeyi planlayan öğrenciye de toplum sağlığının ne olduğunu, birinci basamak sağlık hizmetinin nasıl verileceğini ve sahada neler olduğunu öğretiyoruz.

Klinisyen ya da cerrah olmayı planlayan bir öğrenci Acıbadem Üniversitesi’nden mezun olduğunda mutlaka bir araştırma projesinde yer almış, öğrenci kongresinde sunum yapmış, hatta makale yazmış oluyor. Bu sayede tıbbın bilimsel ve sosyal alanlarının tamamına eşit mesafede ve yeterli donanıma sahip olarak mezun oluyor."

Prof. Dr. Yasemin Alanay
Tıp Fakültesi Dekanı

"Eczacıların ilaç endüstrisindeki ve toplum sağlığındaki rollerinin bilim ve teknolojideki gelişmelerin bir sonucu olarak günden güne arttığını biliyoruz. Bu bağlamda eczane eczacılığı haricinde diğer alanlarda, özellikle ilaç endüstrisinde ve hastanelerde çalışmak üzere nitelikli eczacılara ihtiyaç artıyor. Diğer taraftan mevcut eczacılık fakültelerinin eczacı öğretim üyesi açığını da kapatmak diğer bir misyonumuz. Sonuçta, hedefimiz yaratıcı, araştırmacı ve geliştirici nitelikte uluslararası düzeyde eczacılar yetiştirerek, bu eczacıların ülkemizde ve dünyada başta ilaç sanayi, hastaneler ve akademi olmak üzere eczacılığın her alanında istihdam edilen ve aranan eczacılar olmasını sağlamaktır. Öğrencilerimizin Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarından ve Acıbadem Sağlık Grubu bünyesindeki hastane ve tıp merkezlerinden yararlanmaları sağlanacak. Eğitimin tüm safhalarında ürüne dönüşebilecek nitelikte bilimsel çalışmalar tasarlamayı ve bütün bu süreçleri öğrencilerimizle birlikte paylaşmayı hedefliyoruz. Bu girişimi titiz bir mimarinin sonucu ile hazırlanmakta olan ilaç endüstrisi modelleri ile donatılmış birimimizde gerçekleştireceğiz.

Öğrencilerimiz iş hayatında karşılaşacakları tüm alanlara ait birimleri fakültelerinde görebilecekler, ilaç endüstrisinde çalışan deneyimli kişileri davet ederek onların bu birimlerde öğrencilerimize tecrübelerini aktarmalarını sağlayacağız. Özellikle İstanbul gibi ilaç endüstrisi ile iç içe bulunan bir kentte, üniversite-sanayi işbirliğini ilke edinerek öğrencilerimize staj ve iş olanakları yaratacağız."

Prof. Dr. Mert Ülgen
Eczacılık Fakültesi Dekanı

"Tıp Mühendisliği Bölümü, sağlık çalışanlarının hayallerini gerçekleştirecek teknolojik sistemler yaratabilen mühendisler yetiştirir. Ortaya çıkışı 1940’lara kadar, biyomedikal mühendisliğinden bile önceye uzanır. Tıp teknolojilerinde ihtiyaç duyulan yaratıcı çözümlerin bulunması amacıyla ortaya atılmış bu alanda biz de eğitimimizi transdisipliner bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz hastanelerimizde uzmanlarla çalışırken, tıbbı ve klinisyenleri daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar; ihtiyaçları ilk ağızdan duymayı öğreniyorlar. Her sene yaptıkları dönem projeleriyle mühendislik yaşamına ısınıyorlar, becerilerini geliştiriyorlar. Biyotasarım Merkezi’mizde şirketlerle yaratıcı projeler üzerine prototiplemeye uzanan tasarım çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Eğer sağlık sektörüne yaratıcı çözümlerle katkıda bulunmak istiyorsanız, farklı alanlarda uzmanlarla birlikte çalışmak ve yaptıklarınızın yaşamı etkilediğini görmek istiyorsanız, sizleri bekliyoruz."

Prof. Dr. Ata Akın
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Tıp Mühendisliği Bölüm Başkanı

"Sağlık insan için en temel değerdir. Bu değerin kazanılmasında ve sürdürülmesinde çağın bütün gelişmelerini kişisel ve mesleki gelişiminize yansıtabileceğiniz bir ortamda; geleceğin eğitim öğretim yöntemlerini ve yenilikçi teknolojiyi kullanarak alacağınız eğitim ile güvenli ve kaliteli hizmet sunan, etkin iletişim kurabilen ve etik değerlere duyarlı iyi bir hemşire ve bilim insanı olma yolunda Acıbadem’li olmak ayrıcalıklıdır."

Prof. Dr. Ükke Karabacak
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölüm Başkanı

"Sosyoloji toplumsal varoluşu ve yaşamı anlamayı hedefler. Toplumsal süreçler, ilişkiler ve sorunlar hakkında genelgeçer, kalıplaşmış yargıların ötesinde, bilimsel bir kavrayış geliştirmek istiyorsanız, Sosyoloji öğrenimi sizin için çok uygundur. Acıbadem Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde alacağınız eğitim ve öğretim sizi konusuna hakim, eleştirel düşünce ve araştırma becerilerine sahip, iyi İngilizce bilen, çağdaş dünya insanları haline getirecektir. Bu eğitimi kullanarak araştırma, eğitim, yönetim, iletişim, sağlık ve sosyal çalışma gibi çok çeşitli alanlarda başarılı bir iş yaşamının temelini atabilirsiniz. Sosyoloji’nin size kazandıracağı bakış açısı ve toplumu gözlemleme alışkanlığının ise ilginçlik ve tazeliklerini hiç kaybetmeyeceklerinden emin olabilirsiniz."

Prof. Dr. İnci User
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölüm Başkanı

“Tıp Fakültesi bana insan vücudunun nasıl çalıştığını öğrenme; hastalıklara bütüncül bir şekilde, hastanın hissettiklerini de gözeterek yaklaşma ve problem çözebilme becerisini kattı. Buna ek olarak, dahil olduğum bilimsel çalışmalar ile nasıl nitelikli araştırmalar yaparak dünya literatürüne katkıda bulunabileceğimi öğrendim. Kendimi sadece bir hekim değil aynı zamanda bir bilim insanı olarak da yetiştirmeye özen gösterdim.

Hocalarımızla fakülte boyunca birebir çalışmak; onların hekimliğini gözlemlemek; birlikte gördüğümüz hastalar üzerinde konuşacak fırsatı yakalamak, nasıl bir hekim olmak istediğimi şekillendirmede ve bana vizyon kazandırmada son derece faydalı oldu. Özellikle klinik dönemde farklı hastanelerde görebildiğim vaka zenginliği ve pratik imkanlarıyla kendimi donanımlı bir hekim olarak yetiştirebilecek fırsatım oldu. Bu süreçte kendimi tanıyarak hangi uzmanlığı istediğime karar verdim ve İngilizce Tıp okumanın avantajları ile farklı ülkelerin uzmanlık programlarına da hazırlanabilecek yeterlilikte olduğumu hissediyorum.”

Dr. Barış Bengür
Tıp Fakültesi 2019 Mezunu
Acil Tıp Uzmanları Derneği tarafından “2019 Yılının En Başarılı Acil Tıp İntörn Doktoru” seçildi.

“Doktor olmak çocukluk hayalimdi diyebilirim, Tıp Fakültesini seçtiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tıp okumak insanlık adına büyük bir adımdı benim için. Hayata bakış açım değişti. Tıp kendi içerisinde analitik düşünme ve sorgulama kabiliyeti gerektiren bir alan ve kendimi her gün bu şekilde geliştirebiliyorum. Acıbadem Üniversitesi, öğrencileri eğitimin merkezinde tutarak bireyi her yönüyle kendisi ve toplumu için her şekilde geliştirmesini amaç edinmiştir. Yaptığım yurtdışı stajlar, araştırmalar ve yayınlar sayesinde doktor olarak güçlü bir alt yapıya sahip olduğumu düşünüyorum. Çalıştığım hastanede hem bilgi hem de deneyim açısından zorlanmıyorum, bu da Acıbadem farkı olsa gerek...”

Dr. Sonay Beyatlı
Tıp Fakültesi 2017 Mezunu
Acıbadem Üniversitesi’ni temsilen General Medical Council of UK'ye kayıt olan ilk hekim oldu.

“Hem çevremin önerisi hem de olanaklarını düşünerek Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi’ni tercih ettim. Hayalim de yönetim ve ekonomi okumaktı zaten. Çok güzel dört yıl geçirdim.

Ben üniversiteye girdiğim ilk yıldan beri Acıbadem bünyesinde banko danışmadan pazarlamaya ve satın almaya kadar tüm alanlarda staj yaptım. Bu konuda okulun çok faydası oldu. Ben öğrencilik yıllarında çevremin desteğiyle üç makale yazdım. Çok fazla çevre edindim. Acıbadem kurumsal bir firma ve bilinirliği çok fazla. Yurt dışına gittiğinizde “Ben Acıbadem’den geldim” dediğinizde orada da tanınıyor. Bu kariyer açısından çok iyi bir fırsat.”

Fatih Ölmez
Sağlık Yönetimi Bölümü 2013 Mezunu
Acıbadem Sağlık Grubu, Global İş Verimliliği ve Projeler Sorumlusu

“Acıbadem Üniversitesi’nin eğitim sisteminden çok memnun kaldım çünkü işin uzmanı olan kişilerden eğitim aldık. Bütün hastaneleri kullandık. Doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz bize her şeyi gösterdi. Aynı şekilde derslerde de kendi işlerindeki deneyimlerini bizimle paylaştılar. Alanlar hakkında fikrimiz oldu. Bu alanlara gitmek istediğimizde elimizden tuttular. İş hayatına daha donanımlı başladık. Yaptığımız stajlarda farkımızı görüyorduk.”

Orhan Pekpostalcı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2013 Mezunu
Acıbadem Altunizade Hastanesi, Solunum Fizyoterapisti

“Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, bireyin hastalıklı veya sağlıklı olma durumunu ayırt etmeksizin; kişinin fonksiyonel olarak en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen ve sağlayan bir bölüm olması nedeniyle benim için önemliydi. Bu bağlamda bireyin hayatına dokunabilme fırsatı ve geniş çalışma alanları olması bu bölümü tercih etme nedenlerimden. Bu bölüm bana öncelikle insanlarla iyi iletişim kurabilmeyi, sabırlı ve özenli çalışmayı, bütün olgular üzerinde durup karar verebilme yeteneğimi geliştirmemi sağladı.”

Ali Furkan Gürler
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2018 Mezunu
Acıbadem Altunizade Hastanesi, Fizyoterapist

“Sağlık sektörünün sürekli gelişim halinde olması ve bu gelişimin de yeni iş olanaklarını oluşturmasından dolayı bu sektörde yer almak istedim. Hastayla bire bir temas halinde olmak değil de yönetim tarafında olarak yürütme süreçlerini gerçekleştirmek hedeflerimden biri olduğu için bu bölümü tercih ettim.

Muhasebeden, işletmeye, ekonomiden hukuka kadar çoğu dersi almış olduğumuz için sağlık işletmeciliğinde gereken bu başlıklar hakkında bilgi sahibi olmamız sektöre adım attığımızda bizi hazırlıklı kılıyor.

Acıbadem Üniversitesi’nde okumanın faydalarından ilki bölümdeki akademisyenlerin sektörden geliyor olmaları ve bizimle deneyimlerini paylaşmaları. İkincisi 2. sınıftan itibaren başlayan staj olanakları. Öğrenmiş olduğumuz bilgileri hastane ve genel merkezde faaliyete geçirebilmek üniversitenin bize sunmuş olduğu fırsatlardandır.”

Berna Çelikel
Sağlık Yönetimi Bölümü 2018 Mezunu
Acıbadem Sağlık Grubu, Devlet Teşvikleri Uzmanı

“Dünyayı ve insan hayatını koruyup iyiye götürmek için kendimi geliştirebileceğim tek bölüm Moleküler Biyoloji ve Genetikti. Bu bölüm bana sorgulamayı hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmemeyi ve analitik düşünmeyi öğretti. Öğrencilik döneminde yararlandığım erasmus programı ve staj olanakları, iş hayatına tecrübeli ve kendime güvenen bir giriş yapmamı sağladı.”

İpek Duygu Türkdemir
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2019 Mezunu
Acıbadem İnsan İmmünolojisi Merkezi, AR&GE Sorumlusu

“Yemek yapmaktan, yemeği tatmaktan zevk alıyorum. Bu işin akademik yönünü merak ettiğim için bu bölümü tercih ettim. Aşçılığın teorik bilgilerini, uluslararası mutfak dilini öğrendim. İş hayatından önce mutfak içinde pratik yapmış oldum.

Sağlık üniversitesinde okumanın avantajı olarak, yaptığım yemeklerde önceliğim sağlıklı olmasına veya sağlıksız olabilecek tüm etkenlere dikkat ediyor olmam. Akademisyenlerin daha çok iş hayatına hazırlamaları, 2 sene içinde birçok şeyi başarıyla bizlere aktarmaları sayesinde şu an benim için çok önemli olan dünyaca bilinen İtalyan restoran-market konseptli Eataly’de iş hayatıma devam ediyorum.”

Kübra Dadın
Aşçılık 2018 Mezunu
Eataly

“Radyoterapi Programı’nı seçmemdeki amacım; kesinlikle kendime uygun bir meslek olduğunu düşünmemdi. Staj sürecinde bu alandaki en iyi sistemlere sahip hastanelerde çalışıma fırsatı elde ettiğim için profesyonel hayatta bu deneyimin bana avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu program bana karşımdaki insanlarla empati kurmam gerektiğini ve çalışma hayatında disiplini en üst seviyede tutmak gerektiğini öğretti.

Mezun olduktan sonra öncelikli olarak yabancı dil eğitimi alıp meslek hayatımda uluslararası hastalarla da rahatlıkla iletişim kurabilmeyi hedefliyorum. Ayrıca okuduğum alanla ilgili kendimi en iyi şekilde geliştirip iyi bir kariyer hayatı planlıyorum.”

Mehmetcan Adıgtı
Radyoterapi 2. Sınıf Öğrencisi
Sor
Cevaplayalım
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.