Prof. Dr. Nadi Bakırcı <br> <strong>Dekan</strong>
Prof. Dr. Nadi Bakırcı
Dekan

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007 yılında kurulmuş, bu dönemde eğitim programını hazırlamış ve 2009 yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Eğitime Maltepe’de mütevazi bir yerleşkede başlamış 2013 yılında Türkiye'nin en gelişmiş temel bilimler kampüslerinden biri olan Kerem Aydınlar Kampüsü’ne taşınmıştır. Kampüste yer alan Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik-Robotik Cerrahi Merkezi (CASE), YÖK tarafından afiliasyonu tamamlanmış Acıbadem Atakent ve Acıbadem Maslak Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Eğitim Araştırma Bölgeleri tıp eğitimi programımızın temel uygulama ortamlarıdır.

Fakültemizde eğitim dili İngilizce'dir ve eğitim programı Temel ve Klinik Bilimlerin entegre edildiği klinik staj öncesi dönem, Klinik Stajlar ve İntörnlük olmak üzere 3 fazdan oluşmaktadır. Entegre müfredat üzerine kurulu olan programımızda yer alan ders kurullarında (Faz I); hücre gibi en basit birimlerden kompleks sistemlere ve patolojilerine kadar organizmadaki sistemler bir bütünlük içinde ele alınmaktadır. Faz I’de ayrıca, Klinik ve Mesleki Beceriler programı (CMPS) olarak adlandırılan, klinik uygulamalara ve profesyonelliğe giriş programı ile tıp mesleğinin uygulamasında gerekli olan bilgi ve beceriler öğrencilere kazandırılmaktadır. Bu program, öğrencilerin klinik dönemde gerçek hasta ile karşılaşmayı kolaylaştırıcı iletişim becerisi uygulamalarının yanı sıra, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerindeki saha uygulamaları ile zenginleştirilmiştir. Bu dönemde entelektüel becerilerin ve insani değerlerin geliştirilmesini destekleyen eğitim ortamları sağlanmaktadır.. Klinik Stajlarda (Faz II) öğrenciler hastane ortamında ayaktan ve yatan hastalarla birebir karşılaşmakta ve klinik bilgi ve becerilerini geliştirmektedirler. İntörnlük döneminde (Faz III) ise bir yıl boyunca hastanede ve birinci basamakta klinik eğitmenlerin gözetiminde hekimlik yaparak bu yıla kadar edinmiş oldukları bilgi ve becerileri bütünlüklü ve eksiksiz uygulama olanağı bulmaktadırlar. Klinik Simülasyon ve Eğitim Merkezinde altı dönem boyunca klinik uygulama becerilerini geliştirdikleri programlara katılmaktadırlar.

Güçlü bir akademik kadroya sahip olan fakültemizin amacı; yurtiçinden ve yurtdışından tıp okumak için bizi tercih eden genç insanları, içinde yaşadığı topluma ve dünyaya duyarlı, bilginin ve akademik düşüncenin önemini kavramış, merak eden, araştırmacı, teknolojiye hakim, hastasını önceleyen, insancıl, iyi iletişim kuran, birlikte çalıştığı sağlık profesyonellerine saygılı, etik değerleri ve takım çalışmasını özümsemiş evrensel hekimler olarak yetiştirmektir. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, bilime yatırım yapan, öğrencilerini araştırmaya ve yayın yapmaya teşvik eden, stajların yanında toplum içinde eğitime önem veren, yurtiçinde ya da yurtdışında tıbbın tüm alanlarında ilerlemeye hazır evrensel hekimler yetiştirmeyi hedefleyen bir kurumdur.

Mezunlarımızın birinci basamak sağlık hizmetinde ve yerleştikleri uzmanlık programlarındaki yetkinliği ve farklılığı ile gurur duyuyor, Türkiye’nin en iyi hekimlerini yetiştirme hedefimize güvenle ilerliyoruz.

Vizyonumuz;

Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında güçlü, öncü ve yenilikçi; Türkiye’nin en iyi, dünyanın önde gelen tıp fakültelerinden biri olmaktır.

Misyonumuz;

Akredite olmuş eğitim programımız ile dünya standardında tıp eğitimi vermek; en iyi sağlık hizmetini verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, insan sevgisine, mesleki etik değerlere, bilimsel merak ve analitik düşünceye sahip, topluma ve çevreye duyarlı, ayrımcılık yapmayan, hayat boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş, sağlık savunucusu dürüst hekimler ve bilim insanları yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanlarının tercihi öncü, yenilikçi ve girişimci bir araştırma ortamı yaratmak; temel bilim ve klinik araştırmalarla geliştirilecek tanı ve tedaviye yönelik ürün ve yöntemlerle insan sağlığı ve bilime katkıda bulunmak; en uygun teknolojinin kullanıldığı, güncel, kanıta dayalı, hasta merkezli, etik kurallara uygun sağlık hizmeti vermektir.

Stratejik Plan için tıklayın.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.