Sevgili Öğrencilerimiz,

Kayıtlı olduğunuz UZEM derslerinizi, OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) için kullandığınız kullanıcı bilgileriniz ile EYS (Eğitim Yönetim Sistemi) üzerinden giriş yaparak takip edebilirsiniz. Şifre işlemleri ve kullanıcı adı ile ilgili detaylı bilgiye SSS’dan ulaşabilirsiniz.

Her ders 14 haftalık içeriklerden oluşur ve derslerin tamamı uzaktan eğitim metoduyla takip edilir. Tüm dersler için, her eğitim-öğretim yarıyılında en az iki kez yüz yüze ders organize edilir. Yüz yüze derslerin amacı öğrencileri derslerin öğretim elemanlarıyla sınıf ortamında buluşturmak ve sınavdan önce ders içerikleriyle ilgili soruları cevaplamaktır. Yüz yüze derslerin gün ve tarihleri UZEM web ana sayfasında duyurularda yayınlanmaktadır.

Derslerin içerikleriyle ilgili sorularınız olduğunda hafta içi mesai saatlerinde ders hocasına ulaşabilir, yüz yüze görüşmelerde de sınavlarla ilgili sorularınızı paylaşabilirsiniz.

UZEM derslerinde, vize sınavının geçme notuna katkısı %40, final sınavının geçme notuna katkısı %60 olarak hesaplanmaktadır.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Tarih, bize değişimi-dönüşümü anlatır. İlk-orta-lise derslerinde onca ezberlediğiniz “tarih” içinde bunu fark etmek zordu belki; ancak tarih bize içine doğduğumuz dünyanın bizim kaderimiz olmadığını gösterir. Farklı ekonomik-toplumsal-kültürel koşulların bir araya gelmesiyle, güçlü liderlik, doğru strateji ve iş birlikleriyle yeni bir yaşamın kurulabileceği müjdesini verir bize. Bizim şansımız, dersimizde de amaçladığımız gibi, güçlü liderliği bütün dünyaya ilham kaynağı olan özgün bir lider ve onun yoldaşları olan ninelerimizin-dedelerimizin yarattığı büyük toplumsal-kültürel değişimi yakından izleme, irdeleme, tartışma olanağına sahip olmamız.

Derslerimize, dünyada, Avrupa’da başlayan dönüşümü inceleyerek başlıyoruz. Avrupa toplumlarının kendilerini yarı-köle durumundan kurtarma, akıl-bilim önderliğinde gelişme ve onlara ayak uyduramayan toplumları kendilerine köle etmeleri serüvenini irdeliyoruz. Ardından, bu duruma isyan eden Osmanlı aydınlarının, bürokratlarının, bilinçli yöneticilerinin imparatorluğu kurtarmak amacıyla dönüşüm gayretlerini izliyoruz. En son olarak da çağdışı kalmış, köhnemiş bir siyasi-hukuki-toplumsal yapıyla ve onun yönetici sınıflarıyla köklü bir değişimin mümkün olmadığını, sıfırdan yeni bir devlet inşa etme gerektiğini idrak eden Mustafa Kemal Atatürk ve yoldaşlarının bizlere yeni bir dünya inşa etmeleri sürecini irdeleyeceğiz. Ya özgürlük ya ölüm ya değişim ya esaret diyecekler bize. Hep beraber, umudu, bir toplumun varoluş ve özgürlük mücadelesini, direncini, insanların kendi hayatlarına bilinçle-eylemle yön verme iradesinde bulunduğunu, yeni bir dünya inşa etmenin her zaman mümkün olduğunu göreceğiz.

Tarih, geçmişi inceler görünmekle beraber aslında bugünü irdeler ve yarınlar için bize yol göstericidir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz siz gençlerimizin, bugüne gelen yolu derinlemesine irdeleyerek yarını diledikleri gibi kuracakları umuduyla hepinize iyi eğitim öğretim yılı diliyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Mutlu ULUS KARADAĞ
ozgur.ulus@acibadem.edu.tr

Öğr. Gör. Rezzan Akçatepe
rezzan.ak@acibadem.edu.tr


-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - ATA101

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - ATA102

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - ATA111

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - ATA112TÜRK DİLİ

Sevgili Öğrenciler,

Türk Dili dersi üniversitelerde 1980’den sonra okutulmaya başlanan ortak zorunlu derslerden biri olup iki dönemlik ve haftalık iki saatlik bir derstir. Her dönem 14 haftalık bir programı olan dersin ilk döneminde öncelikle sizinle “dil” olgusu üzerinde düşünecek, “dil”i farklı yönleriyle tanımaya ve tanımlamaya çalışacağız.

Nedir dil? Sadece “duygu ve düşüncelerimizi aktarmaya yarayan bir araç” mı? Elbette değil. Dilin ne kadar çok türü ve katmanı olduğunu öğrenince emin olun şaşıracaksınız. Bugün yeryüzünde konuşulmakta olan 3500 ila 5000 kadar dil olduğu bilinmektedir. Peki ya bu dillerin kaynağı nedir? Bütün diller tek bir kaynaktan mı çıkmıştır yoksa farklı kaynaklar mı bulunmaktadır? Yeryüzünde konuşulan ilk dil hangisidir? İnsanoğlunun zihni yüzyıllardır bu sorulara cevap aramakta olduğu hâlde hâlâ net yanıtlar yoktur.

Dile dair bu tür muammalarla aşinalıktan sonra yeryüzü dillerinin nasıl ve neye göre sınıflandırıldığını öğrenecek ve anadilimiz Türkçenin bu sınıflandırmada hangi özellikleriyle nerede durduğunu tespit edeceğiz. Türkçenin Ural-Altay dil ailesinde yer alan eklemeli bir dil olduğu hepinizin malumudur da bu ne demektir? Türkçeye ne kazandırır ya da kaybettirir? Bu sorunun da üzerinde düşünmek gerekir.

Sonraki haftalarda uzun bir serüven bekliyor sizleri. Türk yazı dilinin başlangıcı sayılan Orhun Yazıtlarından başlayarak günümüze kadar Türkçenin geçirdiği dönüşüme tanık olacak ve bu dönüşümde hangi sosyo-ekonomik, kültürel, politik vb. etmenlerin rol oynadığını göreceğiz. Yazım kuralları, noktama işaretleri, resmî yazışma türleri gibi konuların da ele alınacağı bu derste aynı zamanda dile dair ilginç makaleler ve Türk edebiyatının seçkin yazarlarından öyküler de okuyacak, uzun ve keyifli değerlendirmeler yapacağız.

Dersimizin ikinci döneminde ise daha renkli bir içerik ve güncel konular olduğunu göreceksiniz. Etkili ve güzel konuşmanın ilkeleri nelerdir? Topluluk önünde konuşurken nelere dikkat edilmelidir? vb. sorulara cevaplar verecek, Türkçede sıklıkla yapılan anlatım bozuklukları ve bunların yol açtığı iletişim sorunlarıyla epey eğleneceğiz. Konferans, sempozyum gibi sözlü anlatım türleri ile öykü, roman gibi yazılı anlatım türlerini ve bu türlerin temel özelliklerini tanımak dersimizin bir başka hedefi olacak. Ümit ediyorum ki artık kimse makaleden “öykü”, öyküden “roman” diye söz etmeyecek. Çok şey öğreneceğiniz, öğrenirken de bolca eğleneceğiniz başarılı bir yıl dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Dündar Şahin
hulya.dundar@acibadem.edu.tr


-Türk Dili I – TUR101

-Türk Dili II – TUR102

-Türk Dili I – TUR111

-Türk Dili II – TUR112İNGİLİZCE

Sevgili UZEM Öğrencilerimiz,

Öncelikle, Yabancı Diller Bölümü olarak, hepinize aileleriniz ve yakınlarınızla birlikte sağlıklı günler diliyoruz. Üniversitemize hoş geldiniz, sevgili gençler! Sizlerle dönem boyunca canlı bağlantı kuramasak da, istediğiniz anda bizlerle mail aracılığıyla bağlantı kurabileceğinizi bilmenizi isteriz. Bu sürecin birbirimizden aldığımız enerji ve destekle salimen üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu anlamda, sizlere en önemli önerimiz, ileriye dönük kariyer planlarınızı hayatınızın odağı yaparak, problemli dönemi fırsata çevirmeniz olacaktır.

Sizlere programa yönelik bazı özellikleri sıralayarak, İngilizceyi etkili öğrenmenizi sağlayabileceğinizi göstermek isteriz: Ders kodlarımızı, 1.Dönem ING111 ve 2.Dönem ING112 olarak göreceksiniz. Programımız, 14 haftalık video kayıtları şeklindedir. Bu derslere size verilecek şifreyle ulaşabileceksiniz. Video derslerimiz, her hafta verilen yeni bir konunun yanı sıra, bir önceki haftanın tekrarından oluşmaktadır ve genelde 11-12 slayt düzenindedir. Bu slaytların içinde daha az anlatım, daha çok diyalog ve içine gömülmüş videolar bulacaksınız. Alıştırmalar da dahil olmak üzere, her adımda seslendirme olduğu için, isterseniz alıştırmaları kulaklığınızı takıp, sadece dinleyerek bile yapabilirsiniz. Lütfen UZEM derslerinizi haftalık olarak takip ederek, sindirerek öğrenmeyi hedefleyin. Dersin değerlendirmesi 1 ara sınav ve final sınavı olarak planlanmıştır; ders 2 kredidir.

YABANCI DİLLER AKADEMİK İNGİLİZCE PROGRAMI olarak hedefimiz, siz sevgili öğrencilerimize, ING111 ve ING112 derslerimizle, hem üniversite öğrenimiz boyunca, hem de mezuniyet sonrası, iş hayatınız ve sosyal ilişkilerinizi destekleyip güçlendirecek yabancı dil yeterliliğini kazandırmaktır. Hepinize sağlıklı, sorunsuz bir dönem diliyoruz! Başarılar dileklerimizle!

Öğr. Gör. Yasin Demirel
yasin.demirel@acibadem.edu.tr


-İngilizce I – ING111

-İngilizce II – ING112


TIBBİ TERMİNOLOJİ

Sevgili Öğrencilerimiz,

Tıbbi Terminoloji dersini sizler için en anlaşılır şekilde hazırladık. Dersimiz temel kelime oluşumlarından başlayarak tüm sistemlerde kullanacağınız en temel terimleri içermektedir. Tıbbi Terminoloji, insan vücudundaki organları ve organların işleyişini, hastalıkları, teşhis ve tedavi yöntemlerini kısacası tıbbı ilgilendiren tüm durumları açıklarken kullandığımız kelimelerin tümüdür. Tıp alanında tüm çalışanlar arasında doğru iletişimi sağlamak ve ortak dil kullanmak için Tıbbi Terminoloji ayrıca önemli bir derstir. Mesleğiniz boyunca ihtiyaç duyacağınız bilgilerden biri olan Tıbbi Terminoloji dersini keyifle öğrenmenizi dilerim.

Öğr. Gör. Pınar Elpen Karyemez
pinar.elpen@acibadem.edu.tr- Tıbbi Terminoloji – SYS024


MESLEK ETİĞİ

Sağlık alanı, bir birinden farklı ve çok sayıda uzmanlık, meslek ya da profesyonelliğe sahip kişilerin birlikte çalıştığı ve birlikte oluşturduğu çok geniş bir hizmet alanıdır.

Meslek Etiği dersinin amacı sağlık hizmetleri alanında çalışmak, meslek sahibi olmak ya da uzmanlaşmak isteyen her öğrenciye sağlık mesleğinin temel değerlerini, etik ilkelerini tanıtmak ve meslek hayatında bu değerlerin niçin önemli olduğunu düşündürmektir.

Zarar vermeme, yararlı olma, özerkliğe, gizliliğe, mahremiyete saygı duyma, dürüstlük, adalet, hak ve sorumluluk anlayışıyla hareket etme gibi gündelik meslek yaşamının ayrılmaz parçası olan etik ilke ve değerlerin incelendiği bu ders kapsamında ayrıca gelişen sağlık teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan etik sorunlar, ikilemler ve tartışmalar incelenmektedir.

Doç. Dr. Fatih Artvinli
fatih.artvinli@acibadem.edu.tr


- Meslek Etiği – SYS023

24.12.2020

UZEM Gelişim Toplantısı-3

Yıl Sonu Sınavlarında Uygulanacak Uzaktan Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri

28.11.2020

ASOS Eğitim Toplantısı-4

Eczacılık Fakültesi

23.10.2020

UZEM Gelişim Toplantısı-2

SHMYO Karma Eğitim Dönemi Değerlendirme Toplantısı

21.10.2020

UZEM Gelişim Toplantısı-1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Karma Eğitim Dönemi Değerlendirme Toplantısı

20.10.2020

ASOS Eğitim Toplantısı-3

Birim ASOS Yetkilisi Öğretim Elemanları Bilgilendirme Eğitimi

10.10.2020

ASOS Eğitim Toplantısı-2

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

09.10.2020

ASOS Eğitim Toplantısı-1

5İ Dersleri Öğretim Elemanları

14.09.2020

UZEM Gelişim Toplantısı

UZEM 5(İ) Derslerinin İçerik ve Ölçme-Değerlendirmesi

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.