Ana içeriğe atla

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz;

Uzaktan eğitimde hazırladığı içerikler ve kullandığı yöntemler ile “düşünen sorgulayan, fikir üreten, araştıran, teknolojiyi iyi kullanan, bilgi çağına ayak uydurabilen, ekip ruhu ile hareket eden, etik değerlere bağlı, insana ve çevreye saygılı, yaratıcı” profesyonel yetiştirmede model olarak, öğrenen merkezli, sürekli öğrenme ve gelişim odaklı eğitim politikamızı sürdürmektir.

Misyonumuz;

  • Üniversitede yürütülmekte olan uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
  • Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme teknolojisi ile desteklemek.
  • Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme, planlama ve uygulama süreçlerini yönetmek ve yürütmek.
  • Uzaktan eğitim sisteminin teknik desteğini sağlamak.
  • Farklı birimlerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistem ve alt yapısının kurulması veya Üniversitenin mevcut alt yapısını kullanarak uzaktan eğitim hizmetlerinin verilebilmesi için çözümler geliştirmek, danışmanlık hizmetleri vermek ve süreci koordine etmek.
  • Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde uzaktan eğitime dayalı ders ve programları geliştirmek, plan ve koordinasyonunu sağlamak, uygulama faaliyetlerini yürütmek.
  • Uzaktan eğitimin yürütüldüğü teknolojik alt yapının çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmektir.