Ana içeriğe atla

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ilerleyen teknolojiye uyum sağlamak, öğrenci ve eğiticilerin değişen beklentilerini karşılayabilmek için eğitimlerin uzaktan eğitim kullanılarak yaygınlaştırılması gereklilik haline gelmiştir. Bu kapsamda Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (UZEM) 2014 yılında 11.08.2014 tarihli senato kararı ile kurulmuştur. 19 Ekim 2014 tarihli resmi gazetede ilk yönetmeliği yayınlanmıştır.

2015-2016 eğitim öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde tüm birinci sınıf öğrencilerine sunulan ortak derslerin uzaktan eğitimle verilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, İngilizce I-II, Tıbbi Terminoloji ve Meslek Etiği dersleri üniversite genelinde yaklaşık 1000 öğrenciye uzaktan eğitim yöntemi ile sunulmuştur. 

2016-2017 eğitim öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Türk Dili I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II derslerini uzaktan eğitim yöntemi ile almaya başlamışlardır. 2022 yılı itibariyle Meslek Yüksek Okullarının İngilizce III-IV derslerinin eklenmesi ile birlikte üniversitemiz genelinde yaklaşık 2500 öğrenciye uzaktan eğitim verilmektedir.

15.10.2014 tarihinde Prof. Dr. M. Olcay Çizmeli, Prof. Dr. S. Haluk Özsarı ve Doç. Dr. Melike Şahiner’den oluşan yönetim kurulu ile birlikte Prof. Dr. Mesut Çimen, UZEM’in ilk Müdürü olarak görev yapmıştır. 2016-2020 yılları arasında sırasıyla Dr. Erdal Coşgun ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Bayram Müdürlük, Dr. Öğr. Üyesi Özge Can Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuşlardır. 2020-2023 yılları arasında ise Doç. Dr. Melike Şahiner merkez müdürlüğü görevini yürütmüştür. 

Ağustos 2020 tarihinden itibaren değişen yönetim anlayışı ile UZEM, günümüz koşullarına uyum sağlamak ve kuruluşundaki vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek amacı ile yeni bir çalışma dönemine daha başlamıştır.