Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ilerleyen teknolojiye uyum sağlamak, öğrenci ve eğiticilerin değişen beklentilerini karşılayabilmek için eğitimlerin uzaktan eğitim kullanılarak yaygınlaştırılması gereklilik haline gelmiştir. Bu kapsamda Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (UZEM) 2014 yılında 11.08.2014 tarihli senato kararı ile kurulmuştur. 19 Ekim 2014 tarihli resmi gazetede ilk yönetmeliği yayınlanmıştır.

2015-2016 eğitim öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde tüm birinci sınıf öğrencilerine sunulan ortak derslerin uzaktan eğitimle verilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II, İngilizce I-II, Tıbbi Terminoloji ve Meslek Etiği dersleri üniversite genelinde yaklaşık 1000 öğrenciye uzaktan eğitim yöntemi ile sunulmuştur. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, Türk Dili I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II derslerini uzaktan eğitim yöntemi ile almaya başlamaları ile birlikte üniversitemiz genelinde yaklaşık 1500 öğrenciye uzaktan eğitim verilmektedir.

15.10.2014 tarihinde Prof. Dr. M. Olcay Çizmeli, Prof. Dr. S. Haluk Özsarı ve Doç. Dr. Melike Şahiner’den oluşan yönetim kurulu ile birlikte Prof. Dr. Mesut Çimen, UZEM’in ilk Müdürü olarak görev yapmıştır. 2016-2020 yılları arasında sırasıyla Dr. Erdal Coşgun ve Dr. Öğr. Üyesi Hande Bayram Müdürlük, Dr. Öğr. Üyesi Özge Can Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuşlardır.

Ağustos 2020 tarihinden itibaren değişen yönetimi ile UZEM değişen koşullara uyum sağlamak ve kuruluşundaki vizyon ve misyonu gerçekleştirebilmek amacı ile yeni bir çalışma dönemine başlamıştır.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.