<strong>Öğr. Gör. Tuba Usseli</strong>
Öğr. Gör. Tuba Usseli

Değerli Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler,

Bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyıl, bilginin hızla değiştiği ve bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı teknolojik gelişmeler ile donatılmış durumdadır. Her kademeden eğitim kurumları ise bu hızlı değişime ayak uydurup, en doğru ve en güncel bilgiyi öğrenenlere sunmak için kendilerini geliştirme sorumluluğu taşımaktadırlar. Üniversiteler öğrencilerine sadece mesleki bilgi, beceri ve tutum kazandırmakla kalmamakta, doğru bilgiyi nerede bulacaklarını, zaman yönetimini nasıl yapacakları konusunda da eğitim süreçlerine rehberlik etmektedirler. Bilgiye ulaşmak için ise pek çok farklı yöntemi kullanarak gerek yüz yüze gerek etkileşimli ortamlarda farklı öğrenme stratejilerini uygulamaktadırlar.

Bu bağlamda uzaktan eğitim, zaman ve mekândan bağımsız olarak, yaş sınırlaması olmaksızın çok sayıda öğrenciye ulaşılması açısından oldukça değerlidir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet ve bilgisayar tabanlı eğitim programlarının kullanımı, kişilerin öğrenme becerilerine bağlı olarak öğretim süreçlerini de kolaylaştırmaktadır. Uzaktan eğitimde kullanılan araç ne olursa olsun öğrenci, artık kendi öğrenme sorumluluğunu kendi almakta, bilgiyi araştırarak, verilen kaynaklarla ve aldığı danışmanlıklarla kendi kendine öğrenmektedir. Uzaktan eğitim yönteminin popülerliği, geleneksel eğitimden farklı olarak ekonomik oluşu, öğrenci merkezli özelliği ve eğitimde yeni teknolojilerin uygulanmasına olanak vermesiyle her geçen gün artmaktadır.

Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), uzaktan eğitim prensiplerini harekete geçirerek Üniversitemiz eğitim kalitesini daha da ileri taşımak amacıyla 2014 yılında kurulmuştur. Bu hedefle yıllar içerisinde yönetmeliklerini yenilemiş, ders çeşitliliğini genişleterek çok sayıda öğrenciye ulaşmıştır. Son yıllarda üniversite bünyesine kazandırılan bilgi teknolojileri araçlarını da kullanarak, hali hazırda iki yüksekokul ve beş fakültenin 5i derslerini ve ek olarak temel iki dersi öğrencilerine sunmaktadır. Bu derslerdeki tüm içerikler üniversitemiz öğretim elemanları tarafından oluşturulmuştur. Merkezimiz bu dersleri üretilen içerikler ile birlikte EYS sistemi üzerinden öğrencilerine sunmakta, öğretim üyeleri tarafından sisteme önceden yüklenmiş olan kaynaklar ve uzaktan asenkron verilen derslerin yanı sıra, senkron ve yüz yüze oturumlar ile öğrencinin bilgiden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Merkezimiz üniversite genelinde Hibrit Eğitim modelinin uygulanmaya başladığı 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren tüm birimlere verdiği devamlı destek ile çoklu öğrenme yöntemlerinin kurum genelinde yaygınlaştırılmasına öncülük etmiştir.

Derin ve anlamlı öğrenmenin ancak kişinin kendi isteği ve içeriği içselleştirerek öğrenmesiyle sağlanabileceğinin bilincinde olarak biz, üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışarak öğrencilerimize kendi istekleriyle yönetebilecekleri bir eğitim ortamı sunmaya çalışıyoruz.

Her zaman olduğu gibi yeni dönemde de bilgiye hep birlikte ulaşmanın heyecanı içindeyiz.

Öğr. Gör. Tuba Usseli

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.