Enstitü Hakkında

Günümüzde bilgi her alanda görülmemiş bir hızla artmaktadır. Bu artış biyoloji, tıp ve sağlık bilimlerinde daha belirgindir. Tıp alanında kısa zaman önce belli bilim dalları mevcutken hızla gelişen teknolojiler sayesinde uzmanlık alanlarının özgünleşmesi ve çeşitlenmesi gerekli hale gelmiştir. Diğer taraftan hastalara bireysel ve multidisipliner yaklaşımların uygulanması ile hastalıkların tanı ve tedavisinde çok daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Read More

    No events added yet.

No events added yet.
Sor
Cevaplayalım
×
You can use ENTER to search, ESC to close and ▼/▲ keys to move between search recommendations