Akademik Faaliyet Destekleme Komisyonu

Akademik Faaliyet Destekleme Komisyonu, öğretim üyelerine, öğretim elemanlarına, idari personele ve öğrencilere ve akademik faaliyet birimlerine sağlanacak kongre, bilimsel toplantı ve yayın faaliyetlerine, geliştirme amaçlı toplantı ve eğitimler için talep edilen bütçeleri değerlendirir ve ilgili akademik yıl bütçesinden ödenek verilmesinin uygunluğunu onaylar.

×
You can use ENTER to search, ESC to close and ▼/▲ keys to move between search recommendations