Prof. Dr. Mert Ülgen <br> <strong>Dekan</strong>
Prof. Dr. Mert Ülgen
Dekan

Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin misyonu, iyi eğitim almış, yaratıcı, araştırmacı ve geliştirici nitelikte uluslararası düzeyde eczacılar yetiştirerek, bu eczacıların ülkemizde ve dünyada başta ilaç sanayi ve hastaneler olmak üzere eczacılığın her alanında istihdam edilen ve aranan eczacılar olmasını sağlamaktır. Öğrencilerin, Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarından ve Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde sadece İstanbul’da değil, aynı zamanda ülkemizin değişik bölgelerinde yer alan hastane ve polikliniklerinden yararlanmaları sağlanmaktadır.

Bilimi yakından takip eden tecrübeli akademik kadronun özverili katkıları ile interaktif, yenilikçi ve eczacılığın yeni alanlarına teşvik edici eğitim modellerini kullanarak öğrencilerin mezun oldukları anda eczacılık mesleğinin her alanında (akademi, ilaç endüstrisi, hastane, serbest eczane) çalışabilecek bir donanıma sahip olmaları sağlanacaktır. Fakülte, eğitimin tüm safhalarında ilaç endüstrisi ile işbirliği halinde olmayı, ülkemiz ilaç endüstrisinin ilerlemesi için gereken tüm imkanları kullanarak katkıda bulunmayı, bitkisel, dermatolojik ve kozmetik ürünlerin geliştirilmesi için ar-ge çalışmalarını yapmayı ve sadece akademik kalmayıp ürüne dönüşebilecek nitelikte bilimsel çalışmalar tasarlamayı ve bütün bu süreçleri öğrencileri ile birlikte paylaşmayı hedeflemektedir.

Misyon

Misyonumuz, eczacılık mesleğinde teorik ve pratik olarak yüksek yetkinliğe, mesleğin gelişen alanlarında güçlü bilgi altyapısına sahip, evrensel olarak insan haklarına ve çevreye saygılı, güvenli ilaç üretimi ve tüketimi konusunda duyarlı, bilimin üstünlüğüne inanan, yaşam boyu öğrenmeye açık eczacılar yetiştirmektir.

Vizyon

Vizyonumuz, başta ilaç sektörüne ve kliniğe yönelik eğitim modelleri kullanarak eczacılığın tüm alanlarında tercih edilen, ürüne yönelik araştırmaların yapıldığı merkezlere, yüksek proje ve yayın sayısına, nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerine sahip, uluslararası düzeyde tanınan ve Türkiye’nin lideri konumundaki bir Eczacılık fakültesi olmaktır.

Temel değerler

Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak, temel değer ve ilkelerimiz şunlardır:

  • Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlılık,
  • Akademik mükemmellik,
  • Güvenilirlik,
  • Etik değerlere bağlılık,
  • Yenilikçilik,
  • Ekip bilinci,
  • Evrensellik,
  • İnsan odaklılık,
  • Öğrenci haklarını her konuda koruma ve kollama bilinci.
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.