Doğal, yarı sentetik ve sentetik etkin ve yardımcı maddeler kullanılarak çeşitli farmasötik ilaç şekillerinin tasarlanması, endüstriyel olarak üretimi ve testlerinin yapılması için gerekli bilimsel ve teknolojik çalışmaları yapan bir bilim dalıdır.

Anabilim dalının misyonu, eczacılık eğitimi alacak tüm öğrencilere Farmasötik Teknoloji alanında teorik ve pratik eğitim ve öğretim vermek, bu alanda bilimsel araştırmalar yaparak uzmanlar, bilim insanları ve akademisyenler yetiştimektir.

Anabilim dalının vizyonu, sunduğu İngilizce eğitim ve öğretim, sağladığı güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar, bilimsel altyapı ve araştırma olanaklarıyla, eczacılığın her alanında, bilgi ve becerileri nedeniyle başta ilaç sanayi ve hastaneler olmak üzere, eczacılığın her alanında tercih edilen ve aranan eczacı ve bilim insanları yetiştirmeye katkı sağlamaktır.

Araştırma Alanları: Farmasötik Teknoloji, her türlü ilaç şekillerinin formülasyonu, förmüllerde kullanılan yardımcı maddelerin araştırılması ve seçimi, bunların etkin maddelerle etkileşimleri, yeni ilaç taşıyıcı sistemlerinin geliştirilmesi, geliştirilen formüllerin özelliklerinin (spesifikasyonları), stabilitesinin, biyoyararlanım özelliklerinin test edilmesi, modifiye edilmiş salım sistemlerinin geliştirilmesi ve test edilmesi gibi konularda araştırmalar yapacaktır.

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda yapılacak çalışma alanlarından bazıları şunlardır:

 • Tabletler, Kapsüller
 • Partiküler sistemler
 • Pelletler, mikroküreler
 • Transdermal Terapötik sistemler
 • Kontrollü salım sistemleri
 • Parenteral Dozaj Şekilleri ve Parenteral İlaç Üretimi
 • Dispers Sistemlerin Formülasyonu (Emülsiyon, Süspansiyon), in vitro/in vivo incelenmesi
 • Topik Uygulanan Yarı Katı Sistemlerin (Merhem, Jel, Krem) Formülasyonu, İn Vitro- İn Vivo İncelenmesi
 • Adsorpsiyon Mekanizmaları Üzerine Çalışmalar
 • Stabilite Çalışmaları
 • İlaç üretim ve test yöntemleri konusunda çalışmalar
 • Kozmetik ürün formülerinin geliştirilmesi
 • Kozmetik ürün testleri ve güvenlik değerlendirme çalışmaları
 • Üretim desteği ve testler konularında danışmanlık hizmetlerinin sunulması
Yasemin Uzuner
Samet Özdemir
Yasemin Uzuner
Bilge Sürücü

* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.