Analitik Kimya Anabilim Dalı’ nın temel amacı, öğrencilerin, ilaçlar dahil olmak üzere inorganik ve organik maddelerin kimyasal ve enstrümantal analizlerini yapmak için yeterli teorik ve metodolojik bilgiye sahip olmasını sağlamaktır. Eğitim, kimyasal ve enstrümantal yöntemlerin teorik yönlerinin açıklanması ve problem çözme üzerine odaklanmıştır. Analitik Kimya ile ilaç analizi alanında temel bilgilere sahip, analitik düşünme becerisi kazanmış, uluslararası nitelikli bilim insanları olabilecek, sanayiye uygulanabilir fikirler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi anabilim dalı amaçları arasındadır. Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Eczacılık Fakültesi bünyesinde verilen kimya derslerinin yanında Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diyetetik), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, Patoloji Programı, Anestezi Programı) gibi bölümlerde de lisans ve ön lisans dersleri vermektedir.

Araştırma Alanları: Spektroskopik yöntemler, analitik yöntem validasyonları, ayırma yöntemleri, farmasötik kalite kontrol.

* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.