Öğrenci Vizesi

Uluslararası Öğrenciler uyruklarına ve ülkeler arası anlaşmalara göre Türkiye’ye girişlerinde vizeye tabi olabilirler.

Vizeye tabi olan ülkelerden gelecek öğrencilerin Acıbadem Üniversitesi tarafından verilen kabul ve vize mektubu ile en yakın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluklara öğrenci vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

*** Ülkelere uygulanan vize prosedürleri ve daha ayrıntılı bilgi için Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı resmi web sayfası incelenmelidir.

İkamet İşlemleri

Uluslararası Öğrencilerin üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenci ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir.

Öğrenci İkamet İzni başvuruları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Acıbadem Üniversitesi Uluslararası Ofis görevlisi tarafından yapılır.

İkamet iznine başvuracak öğrenciler gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde Uluslararası Ofis görevlisine teslim etmekle yükümlüdürler. İkamet izni başvurularında sunulan belgeler Türkçe olmalıdır. Türkçe olmayan belgelerin asılları ile birlikte yeminli tercümeleri hazırlanmalıdır.

Öğrenci İkameti Başvuru Belgeleri

 • Başvuru formu: e-İkamet sistemi üzerinden doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır. İlgili web sitesi için tıklayın. (Öğrenciler başvuru formunun doldurulması ile ilgili Uluslararası Ofis’ten yardım alabilirler)
 • Pasaport: İkamet başvurusu yapabilmek için pasaport süresi en az 6 ay geçerli olmalıdır. Pasaport ile birlikte Türkiye’ye e-vize ile giriş yapıldı ise ilgili vizenin fotokopisi de sunulmalıdır.
 • Dört (4) adet biyometrik fotoğraf: Son 6 ay içinde çektirilmiş, arka fonu beyaz
 • Öğrenci Belgesi: Başvuru tarihinden 10 gün eski olmamak kaydı ile Öğrenci İşleri’nden alınmış
 • Sağlık Sigortası: Geçerli bir sağlık sigortası olmayan öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde Genel Sağlık Sigortası’na başvurabilirler. Özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen öğrenciler Uluslararası Ofis’e danışabilirler.
 • Adres bilgilerini gösteren belge: Yurtta kalan öğrencilerin yurt müdürlüğünden imzalı bir belge almaları gerekmektedir. Özel ikamette kalan öğrenciler var ise kira sözleşmelerini sunabilirler.
 • İkamet izin bedeli ödeme dekontu: Ödemeler interaktif vergi dairesi üzerinden veya yetkili bankalar aracılığı ile yapılabilir. Bankaya yapılan ödeme dekontlarının imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.
 • 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için Muvafakatname ve Doğum Belgesi:

  a. Muvafakatname: Öğrencinin anne-babasının Türkiye’de öğrenim görmesine ve yaşamasına izin verdiğini belirten, öğrencinin ülkesindeki yetkili kurumlar tarafından düzenlenmiş resmi bir belgedir.
  b. Doğum belgesi: Öğrencinin anne ve babasının bilgilerinin yazılı olduğu resmi bir belgedir.

*Muvafakatname ve Doğum Belgesinin "Apostil Şerhli" olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümeleri birlikte sunulmalıdır.

×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.