Toplumun sağlık statüsünün korunması ve iyileştirilmesi amacıyla, Türkiye sağlık sektöründe özellikle son yıllarda birçok değişiklik yapılmaktadır. Bu değişiklikler neticesinde ülkemizin sağlık sektörü sürekli büyüyen, değişen ve rekabetin arttığı bir sektör haline gelmiştir. Bu gelişme, sektörün sorunlarına daha etkili, daha verimli ve daha yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek ve hatta sektörü yönlendirebilecek kavramsal, analitik ve teknik bilgi, beceri ve yeteneğe sahip yöneticilere duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Sağlık Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, sağlık sektörünün her kademesinde rol alan tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek sağlık yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerin gerek ülkemizde gerek ABD, Kanada, Avrupa Birliği Ülkeleri gibi ülkelerde kolaylıkla kendilerini ifade edebilecekleri gibi hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin aldıkları derslerin oranı yurtdışında benzer programları akredite eden kurumların beklentileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Dolayısıyla mezunlarımız bu ülkeler ve ülkemizde iş bulma olanağı elde edebileceklerdir. Sağlık Yönetimi Bölümü’nün ülkemizdeki ve birçok ülkedeki benzer programlardan temel farkı öğrencilerin, 2. sınıftan itibaren başta hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları olmak üzere uygulamalı eğitimlerinin başlamasıdır. Bu kapsamda 2. ve 3. sınıfta bir yıl boyunca haftada bir gün, 4. sınıfta ise haftada 3 gün zorunlu pratik uygulamalarda bulunmaktadırlar. Ayrıca yaz stajı ile 20 iş günü belirli bir alana yönelik (finansman, pazarlama, kalite, hasta hizmetleri vb.) çalışmaları ile teori ve uygulama dengesi içinde eğitimlerini güçlendirmektedirler. Öğrencilerimizin aldıkları bu uygulamalı eğitim, işe giriş sürecinde bir kolaylık sağladığı gibi, iş yaşamında da edinilmiş deneyimin avantajlarından yararlanma olanağı sağlamaktadır. Bu bağlamda, 2018 yılında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında başlatılan, katılma isteğini bildirenlerin %50'sinin mezuniyet sonrasında Acıbadem Sağlık Grubu'nda çalışma zorunluluğu getirilen İŞKUR İşbaşı Eğitimi Programı Projesi kapsamında, son sınıf öğrencileri son 3 aylarında istedikleri alan ve bölümde istihdam edilmişlerdir. İŞKUR İşbaşı Eğitimi Programı Projesi sonrasında 2018 yılında 16, 2019 yılında 20 kişi istihdam edilmiştir. Sonuç olarak, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nde Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının iş hayatına başlamaları her anlamda kolaylaştırılmaktadır.

Vizyon

Alanında saygın öğretim üyeleri ile çağdaş standartlarda eğitim yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği insanlarla ve ürettiği bilgiyle Türkiye sağlık sisteminin geleceğini şekillendiren lider eğitim kuruluşu olmaktır.

Misyon

Yenilikçi, araştırmacı, rekabetçi, girişimci ve yaşam boyu öğrenme becerisi geliştirmiş “profesyonel sağlık yöneticileri” yetiştirmektir.

Temel Değerler

  • Evrensel değerlere bağlılık
  • Bilimsellik
  • Yaratıcılık
  • Güvenilirlik
  • Ekip ruhuna sahip olmak
  • Katılımcı yönetim anlayışı
  • Şeffaflık
  • Dürüstlük
  • Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti
×
Arama yapmak için ENTER tuşunu kullanabilir, ▼/▲ tuşları ile önerilenler arasında seçim yapabilir ve ESC tuşu ile kapatabilirsiniz.